Pytania i odpowiedzi

FAQ to najczęściej zadawane pytania związane z kontem Inteligo. Aby odnajdywanie interesujących Cię informacji nie sprawiało Ci problemów, wszystkie pytania zostały poszeregowane tematycznie. Wybierz jedną z dostępnych kategorii pytań.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami.

Zarówka
 1. Co się stanie, gdy na rachunku, z którego chcę wykonać polecenie przelewu nie ma wystarczającej ilości środków na opłatę?

  Polecenie przelewu nie zostanie wykonane jeżeli w momencie jego realizacji na rachunku, z którego ma być wykonywane, nie ma wystarczających środków na opłatę.

 2. W ramach konta Inteligo posiadam kilka rachunków. Z którego rachunku zostaną pobrane opłaty miesięczne?

  Opłaty za prowadzenie rachunku płatniczego i usługi powiadamiania SMS w pierwszej kolejności zostaną pobrane z rachunku głównego. Natomiast ewentualna opłata za obsługę karty debetowej Inteligo w pierwszej kolejności pobrana będzie z rachunku, do którego karta została wydana. Jeśli jednak na tych rachunkach nie będzie wystarczających środków, system bankowy automatycznie pobierze środki na pokrycie opłat z innych Twoich rachunków.

 3. Na jakiej podstawie system pobierze opłaty miesięczne z innego rachunku prowadzonego w ramach konta?

  Zgodnie z § 66 ust. 2 "Ogólnych warunków": "Opłaty i prowizje okresowe z tytułu korzystania z usług udostępnianych w ramach Konta, w przypadku braku środków na rachunku, którego dotyczą, mogą być rozliczone z dowolnego z rachunków prowadzonych przez Bank na rzecz Klienta w ramach Kont Inteligo."

 4. Z którego rachunku zostanie pobrana ewentualna miesięczna opłata za kartę wydaną do dodatkowego rachunku?

  Ewentualna opłata miesięczna za kartę debetową Inteligo zostanie pobrana z rachunku, do którego karta została wydana. Jeżeli nie ma na nim wystarczającej kwoty, system automatycznie poszuka i ewentualnie pobierze opłatę z innych Twoich rachunków (w pierwszej kolejności z rachunku, którego dotyczy, a w przypadku braku środków z innych rachunków).

 5. Jeżeli nie mam wystarczających środków na uiszczenie ewentualnych opłat miesięcznych, czy moje konto Inteligo zostanie zamknięte?

  Nie, ale jeżeli brak środków na rachunku spowoduje powstanie nieautoryzowanego salda ujemnego i taka sytuacja będzie się powtarzać lub utrzymywać to zgodnie z § 19 ust.1 p.3 "Ogólnych warunków" Bank może wypowiedzieć umowę konta Inteligo.

 6. Nie miałem pieniędzy na rachunku, opłaty zostały naliczone i pobrane z innego rachunku, czy to możliwie?

  Tak. Jeżeli na rachunku, z którego mają być pobrane opłaty nie masz pieniędzy, opłaty miesięczne będą naliczone i pobrane z innego rachunku, który otworzyłeś jako następny w ramach konta i na którym są środki. Opłaty mogą zostać pobrane także z rachunków lokat.

 7. Czy możliwe jest, aby część opłaty naliczonej na danym rachunku została pobrana z jednego, a brakująca część z innego rachunku?

  Tak. Jeżeli na Twoim rachunku nie ma wystarczającej ilości pieniędzy na naliczoną opłatę, brakująca kwota zostanie pobrana z drugiego rachunku, na którym są środki. System "przeszuka" rachunki w poszukiwaniu brakującej kwoty według daty ich otwarcia (od najstarszego).

 8. Jeżeli posiadam pieniądze tylko na lokacie czy ewentualne opłaty miesięczne mogą być z niej pobrane?

  Tak. Opłaty i prowizje za czynności związane z obsługą rachunku w ramach kont Inteligo, mogą być rozliczone:

 9. Czy muszę przejść na nową Tabelę Opłat i Prowizji obowiązującą od 11 maja 2010 roku?

  Nie ma takiej konieczności, natomiast akceptując nową Tabelę Opłat i Prowizji, otrzymasz następujące korzyści:

  Dla klientów kont Inteligo prywatnych:

  Korzyści dla klientów kont Inteligo firmowych: