Pytania i odpowiedzi

FAQ to najczęściej zadawane pytania związane z kontem Inteligo. Aby odnajdywanie interesujących Cię informacji nie sprawiało Ci problemów, wszystkie pytania zostały poszeregowane tematycznie. Wybierz jedną z dostępnych kategorii pytań.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami.

Zarówka

Wybierz temat pytań i odpowiedzi

Przelew zdefiniowany

Rozwiń wszystkie
 1. Co to jest przelew zdefiniowany?

  Przelew zdefiniowany to szablon przelewu z wpisanymi informacjami o odbiorcy i tytule transakcji. W dowolnym momencie można zlecić przelew zdefionowany uzupełniając go o kwotę, datę i zmienną część tytułu (np. numer kolejnej faktury). Może on być realizowany z datą bieżącą lub przyszłą. Przy tworzeniu przelewu zdefiniowanego sam nadasz mu nazwę, dzięki czemu łatwo znajdziesz ją na liście przelewów w serwisie WWW ("Przelewy"-> "Przelewy zdefiniowane"). Przelew wykonujemy zgodnie z zasadami realizacji przelewu jednorazowego.

 2. Dlaczego warto korzystać z przelewów zdefiniowanych?

  Przelew zdefiniowany jest bezpieczną i wygodną formą przelewu zdefiniowanego. Zlecając przelew na podstawie płatności nie wymagamy podania kodu jednorazowego (z karty kodów, aplikacji token zainstalowanej w telefonie komórkowym lub SMS-a) jest on niezbędny jedynie do utworzenia i modyfikacji przelewu zdefiniowanego. Możesz je wygodnie zlecać w serwisie WWW, serwisie mobilnymSMSem, w automatycznym serwisie telefonicznym lub u konsultanta.

 3. W jaki sposób zrealizuję przelew zdefiniowany?

  Wszystkie zdefiniowane przelewy (z wyjątkiem płatności do ZUS i Urzędu Skarbowego) możesz zlecać w serwisie WWW, serwisie mobilnym, SMSem, w automatycznym serwisie telefonicznym lub u konsultanta. Realizacja przelewu zdefiniowanego w automatycznym serwisie telefonicznym wymaga udostępnienia jej na "liście płatności przez telefon".

 4. Co to jest "lista płatności przez telefon"?

  Możesz wybrać do 36 płatności, które chcesz realizować za pośrednictwem automatycznego serwisu telefonicznego. Do tego celu służy lista płatności przez telefon. Listę płatności przez telefon znajdziesz w serwisie www („Dane i ustawienia” -> „Ustawienia” -> „Przelewy przez telefon”).

 5. Zleciłem przelew zdefiniowany, kiedy zostanie zrealizowany?

  Przelewy zdefiniowane wykonujemy zgodnie z zasadami realizacji przelewu standardowego. Na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim realizowane są niezwłocznie - w dacie zleconej operacji. Przelew do innego banku będzie zrealizowany jeśli zostanie złożony do realizacji najpóźniej przed godziną 14:30.

  W przypadku, złożonych do realizacji polecenie przelewu na rachunek prowadzony w innym banku, po godzinie 14.30, w których treści nie zostanie wskazana przyszła data realizacji - rachunek Zleceniodawcy zostanie automatycznie obciążony z datą złożenia zlecenia, a transakcja zostanie zrealizowana w następnym dniu roboczym. 

 6. W jakich godzinach realizowane są dyspozycje przelewów?

  Dyspozycję przelewu możesz złożyć w Inteligo o każdej porze. Przelew do innego banku będzie zrealizowany jeśli zostanie złożony do realizacji najpóźniej przed godziną 14:30.

  W przypadku, złożonych do realizacji polecenie przelewu na rachunek prowadzony w innym banku, po godzinie 14.30, w których treści nie zostanie wskazana przyszła data realizacji - rachunek Zleceniodawcy zostanie automatycznie obciążony z datą złożenia zlecenia, a transakcja zostanie zrealizowana w następnym dniu roboczym. 

 7. Zdefiniowałem przelew do rachunku wspólnego. Czy pozostali współwłaściciele będą mieć do niej dostęp?

  Tak, ponieważ przelewy zdefiniowane tworzone są do rachunku, wszyscy współwłaściciele mogą z nich korzystać.

 8. Czy mogę ustanowić przelew zdefiniowany do rachunku kredytowego lub rachunku oszczędnościowego?

  Nie, z uwagi na bezpieczeństwo Twoich środków, do wykonania operacji z tych rachunków wymagane jest zatwierdzenie dyspozycji kodem jednorazowym (z karty kodów, aplikacji token zainstalowanej w telefonie komórkowym lub SMS-a) . Wypłata środków z rachunku kredytowego lub oszczędnościowego możliwa jest wyłącznie w formie przelewu pomiędzy własnymi rachunkami.