Pytania i odpowiedzi

FAQ to najczęściej zadawane pytania związane z kontem Inteligo. Aby odnajdywanie interesujących Cię informacji nie sprawiało Ci problemów, wszystkie pytania zostały poszeregowane tematycznie. Wybierz jedną z dostępnych kategorii pytań.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami.

Zarówka

Limit odnawialny

Rozwiń wszystkie
 1. W jaki sposób mogę złożyć wniosek kredytowy?

  Wniosek kredytowy możesz złożyć w serwisie internetowym Inteligo po zalogowaniu do konta lub kontaktując się z konsultantem Inteligo pod bezpłatnym numerem 800 121 121 lub płatnym +48 81 535 67 89.

 2. Dla kogo przeznaczony jest limit odnawialny Inteligo?

  Limit odnawialny Inteligo może otrzymać osoba pełnoletnia spełniająca następujące warunki:

  • posiada konto Inteligo,
  • podała nam swój telefon i adres e-mail,
  • aktywnie korzysta z konta Inteligo,
  • terminowo spłaca swoje zobowiązania finansowe,
  • posiada zdolność kredytową.
 3. Posiadam konto wspólne, czy na umowie limitu odnawialnego Inteligo powinien podpisać się również współwłaściciel konta?

  Tak. Na umowie limitu odnawialnego Inteligo powinni podpisać się wszyscy współwłaściciele konta.

 4. Jestem posiadaczem konta indywidualnego i konta wspólnego, czy mogę otrzymać limit w ramach obu kont?

  Nie, możesz otrzymać limit w ramach jednego konta (indywidualnego lub wspólnego). Każdy z klientów może posiadać tylko jeden limit odnawialny Inteligo.

 5. Czy złożenie wniosku kredytowego przez jednego ze współposiadaczy konta wspólnego jest równoznaczne ze złożeniem wniosku przez pozostałych współposiadaczy?

  Tak.

 6. Mam wspólne konto Inteligo, a o limit chcę wystąpić samodzielnie - czy czas posiadania rachunku płatniczego wspólnego zostanie mi zaliczony?

  Nie. Jeżeli chcesz wystąpić samodzielnie o limit, powinieneś posiadać konto indywidualne i w jego ramach wnioskować o przyznanie limitu.

 7. Czy powinienem przedstawić dokument potwierdzający moje zatrudnienie i zarobki?

  Tak, jeśli zostaniesz o to poproszony przez Bank. Przykładowe dokumenty, które mogą okazać się niezbędne do uruchomienie limitu odnawialnego znajdziesz tutaj.

 8. Czy mogę skorzystać z innego formularza zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach niż z tego, który znajduje się na stronach Inteligo?

  Zachęcamy do skorzystania z formularzy dostępnych na stronach Inteligo. Formularze możesz wydrukować i wypełnić w każdej chwili. Możesz również przysłać do nas inne formularze potwierdzające Twoje zatrudnienie i zarobki oraz dochody uzyskane z prowadzonej działalności gospodarczej pod warunkiem, że ich zakres danych jest taki sam jak w formularzach dostępnych na naszych stronach. Jeśli zakres informacji innych formularzy nie będzie kompletny, niestety nie zostaną one uznane i będziesz musiał nadesłać kolejny komplet dokumentów kredytowych do Banku.

 9. W jaki sposób dowiem się, że limit odnawialny Inteligo został mi przyznany?

  Informacje możesz otrzymać e-mailem oraz SMS-em. Możesz również samodzielnie sprawdzić status wniosku w serwisie internetowym Inteligo (sekcja "Kredyty").

 10. Kiedy środki zostaną przekazane do mojej dyspozycji?

  Niezwłocznie po otrzymaniu podpisanej przez Ciebie umowy oraz pozostałej dokumentacji kredytowej (jeśli była ona wymagana) i pozytywnej ich weryfikacji, środki zostaną przekazane do Twojej dyspozycji, na specjalnie utworzony rachunek widoczny w sekcji "Kredyty". Zatem im szybciej dostarczysz do nas umowę i dokumenty, tym szybciej środki zostaną przekazane do Twojej dyspozycji.

 11. Podpisałem i odesłałem umowę do Banku, ale mój wniosek został odrzucony. Czy mogę poznać przyczynę odrzucenia wniosku?

  Może się zdarzyć, że po ponownej weryfikacji Twojego wniosku, zostanie on odrzucony. Zgodnie z polityką Banku, Bank ma prawo do odmowy przyznania produktu kredytowego bez podania przyczyny.

 12. Podpisałem i odesłałem już umowę do Banku, ale mój wniosek został odrzucony. Czy mogę otrzymać z powrotem wysłane dokumenty?

  Tak, po złożeniu takiej dyspozycji.

 13. W jaki sposób mogę zamówić kartę do limitu odnawialnego Inteligo?

  Kartę możesz zamówić w serwisie internetowymk Inteligo, w sekcji ”Karty” -> w boksie na skróty wybierając opcję „Zamów kartę do kredytu”lub za pomocą konsultanta, dzwoniąc pod bezpłatny numer 800 121 121 lub płatny +48 81 535 67 89.

 14. Od kiedy będę mógł korzystać z limitu odnawialnego Inteligo za pomocą karty?

  Jeśli zamówisz kartę do limitu odnawialnego Inteligo prześlemy Ci za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny podany do wiadomości Banku. Możesz zacząć jej używać zaraz po dokonaniu aktywacji. Aktywacji możesz dokonać w serwisie internetowym Inteligo lub w automatycznym serwisie telefonicznym pod numerem 800 121 121 lub +48 81 535 67 89 wybierając opcję "Karty płatnicze" (cyfra 2). W serwisie internetowym Inteligo kartę aktywujesz w sekcji "Karty"->”Karty debetowe”-> link "Aktywuj".

 15. Czy za prowadzenie rachunku limitu odnawialnego Inteligo pobierana jest opłata?

  Nie.

 16. W jaki sposób naliczane są odsetki?

  Odsetki naliczane są według zmiennej stopy procentowej, której wysokość jest podawana w Tabeli warunków i oprocentowania produktów w ramach kont Inteligo.

  Tabela (165,91 kB)

 17. Posiadam konto wspólne, czy do spłaty kredytu muszę otworzyć konto indywidualne czy mogę spłacać kredyt z konta wspólnego?

  Kredyt jest spłacany z rachunku, który został wybrany na wniosku kredytowym.

 18. Czy muszę dokonać całkowitej spłaty kredytu po upływie okresu kredytowania?

  Nie musisz tego robić jeżeli nadal spełniasz warunki, na których kredyt został Ci przyznany. Po upływie okresu kredytowania kredyt zostanie automatycznie odnowiony bez konieczności spłaty całości zadłużenia.

 19. Czy mogę zmienić dzień spłaty odsetek?

  Tak. W tym celu skontaktuj się z konsultantem Inteligo pod bezpłatnym numerem 800 121 121 lub płatnym +48 81 535 67 89.

 20. Czy mogę zmienić kwotę przyznanego kredytu?

  Tak. W tym celu skontaktuj się z konsultantem Inteligo pod bezpłatnym numerem 800 121 121 lub płatnym +48 81 535 67 89.

 21. Ile trwa okres kredytowania?

  Okres kredytowania wynosi 12 miesięcy. Umowa kredytu odnawialnego Inteligo zostanie jednak automatycznie przedłużona na kolejny okres kredytowania przy zachowaniu jej dotychczasowych postanowień, pod warunkiem, że podczas trwania umowy spełniałeś wszystkie jej warunki.

 22. W jaki sposób spłacam naliczone odsetki od wykorzystanego kredytu?

  Co miesiąc, w wyznaczonym przez Ciebie dniu, automatycznie pobierzemy z Twojego rachunku głównego kwotę naliczonych odsetek od wykorzystanego kredytu. Pamiętaj, aby zapewnić na rachunku głównym środki na pobranie odsetek na koniec dnia ich spłaty. Wpłata bezpośrednio na rachunek rozliczeniowy kredytu spowoduje spłatę wykorzystanej kwoty kredytu, a nie odsetek.

 23. W jaki sposób mogę spłacić wykorzystaną kwotę kredytu?

  Możesz samodzielnie dokonać wpłaty na rachunek kredytu Inteligo.

 24. W jaki sposób mogę odstąpić od umowy kredytu odnawialnego Inteligo?

  Warunkiem skuteczności odstąpienia od Umowy jest przesłanie własnoręcznie podpisanego oświadczenia , którego wzór dostępny jest w serwisie Inteligo, na adres: Inteligo, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa. W przypadku konta wspólnego wystarczy złożenie podpisu przez jednego z kredytobiorców. Odstąpienie od umowy kredytowej jest możliwe tylko w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy kredytowej.

  Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Kredytu odnawialnego Inteligo 116.83 kB Pobierz
 25. Czy Bank zwróci mi koszty poniesionych opłat w przypadku odstąpienia od umowy kredytu?

  W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy kredytu odnawialnego Inteligo Bank zwraca opłaty i prowizje oraz inne koszty udzielonego kredytu. Bank dokonuje rozliczenia wyżej wymienionych kosztów i opłat w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy kredytu.

  Tabela warunków i oprocentowania produktów kredytowych (165,91 kB)

 26. Wkrótce kończy mi się 12 miesięczny okres kredytowania, co powinienem zrobić, aby nadal korzystać z kredytu odnawialnego Inteligo?

  Umowa kredytu zostanie automatycznie przedłużona na kolejny 12 miesięczny okres kredytowania przy zachowaniu dotychczasowych postanowień umowy, pod warunkiem, że podczas jej trwania spełniałeś wszystkie jej warunki.

 27. Ile mam czasu, od momentu zatwierdzenia przez bank wniosku kredytowego, na dostarczenie dokumentów?

  Podpisane egzemplarze umowy oraz wypełnione formularze potwierdzające Twoje dochody (o ile są one wymagane), które w przypadku pozytywnej decyzji kredytowej zostaną udostępnione do wydruku (po zalogowaniu, sekcja: "Kredyty", widoczny status wniosku: "Kredyt przyznany - oczekiwanie na dokumenty") wraz z pozostałą wymaganą dokumentacją kredytową dostarcz na wskazany adres korespondencyjny najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia nadania tego statusu. Jeśli dokumenty dostarczysz po upływie 30 dni, Twój wniosek zostanie odrzucony, a umowa anulowana. W takiej sytuacji możesz ponownie rozpocząć proces starania się o przyznanie kredytu, wypełniając wniosek kredytowy.

 28. Otrzymałem z Banku pismo informujące o zmniejszeniu kwoty przyznanego mi kredytu. Dlaczego?

  Jeżeli wysokość wpływów na Twoje konto będzie zagrażała terminowemu regulowaniu zobowiązań kredytowych, możemy obniżyć wysokość przyznanego Ci kredytu lub, w przypadku przedłużania umowy na kolejny okres, zaproponujemy Ci przedłużenie umowy z niższą kwotą kredytu. W pierwszym przypadku, o ile kwota aktualnie wykorzystanego przez Ciebie kredytu nie przekracza nowej kwoty, otrzymasz pismo informujące o dokonanym obniżeniu kwoty. Jeżeli kwota aktualnie wykorzystanego przez Ciebie kredytu przekracza nową kwotę, co najmniej miesiąc przed datą obniżenia wyślemy do Ciebie pismo informujące o konieczności spłaty różnicy. Jeżeli dokonasz spłaty we wskazanym terminie, po jego upływie będziesz mógł korzystać z kredytu z obniżoną kwotą.
   W przypadku przedłużania umowy na kolejny okres, co najmniej miesiąc przed końcem bieżącego okresu kredytowania wyślemy do Ciebie pismo z propozycją przedłużenia umowy z niższą kwotą oraz informacją o konieczności spłaty do końca bieżącego okresu kredytowania ewentualnego zadłużenia wynikającego z różnicy pomiędzy aktualnie wykorzystaną kwotą kredytu, a kwotą kredytu ustaloną na kolejny okres kredytowania. Jeżeli będziesz chciał przedłużyć umowę i dokonasz spłaty w wyznaczonym terminie, będziesz mógł korzystać z kredytu z nową kwotą w kolejnym okresie kredytowania. W przeciwnym wypadku musisz dokonać całkowitej spłaty kredytu przed końcem okresu kredytowania.

 29. Czy za odnowienie kredytu pobierane są opłaty?

  Tak. Za odnowienie kredytu pobierana jest prowizja w wysokości określonej w Tabeli warunków i oprocentowania produktów kredytowych. Przed datą odnowienia kredytu upewnij się, że na rachunku kredytowym dostępna jest wystarczająca ilość środków pieniężnych.

 30. Co zrobić, jeśli nie chcę, by mój kredyt został automatycznie odnowiony?

  Aby zrezygnować z automatycznego odnowienia kredytu możesz skontaktować się z konsultantem Inteligo pod numerem 800 121 121 lub +48 81 535 67 89.

 31. Czy mając kilka źródeł dochodu mogę we wniosku kredytowym podać ich sumę?

  Tak, o ile źródła dochodów są z zakresu dopuszczalnych przez Inteligo źródeł dochodu. 

 32. Czy jeśli moim współmałżonkiem jest obcokrajowiec nie posiadający numeru PESEL mogę otrzymać kredyt do konta Inteligo?

  Niestety nie. Podanie numeru PESEL współmałżonka jest konieczne do otrzymania kredytu do konta Inteligo.

 33. Czy na wypowiedzeniu umowy kredytowej do konta wspólnego konieczny będzie podpis współwłaściciela konta?

  Na wypowiedzeniu umowy kredytowej do konta wspólnego podpis powinni złożyć wszyscy jego posiadacze, chyba że umowa kredytowa została podpisana po 3 VIII 2008, wówczas wystarczy podpis jednego kredytobiorcy.

 34. Czy na wypowiedzeniu umowy kredytowej konieczny będzie podpis współmałżonka?

  Nie, na wypowiedzeniu umowy kredytowej wystarczy tylko podpis kredytobiorcy.

 35. Czy jest możliwe otrzymanie kredytu odnawialnego do konta Inteligo przez żołnierza w służbie zawodowej?

  Niestety nie. Wypełniając wniosek o kredyt konieczne jest podanie nazwy i adresu zakładu pracy (te dane powinny być też zawarte na zaświadczeniu o zarobkach). Jeśli osoba pracująca jako zawodowy żołnierz nie ma możliwości podania adresu jednostki, w której pracuje (tajemnica wojskowa), a tylko jej numer, to oznacza, że taka osoba nie może wypełnić wniosku o kredyt odnawialny.

 36. Czy osoba duchowna (ksiądz) może złożyć wniosek o kredyt odnawialny Inteligo?

  Tak. Osoby duchowne są najczęściej zatrudniane na podstawie dekretu. W takim przypadku wypełniając wniosek o kredyt należy wybrać formę zatrudnienia jako umowę o pracę na czas określony.

 37. W jakich bazach danych Bank sprawdza moje dane, na podstawie których ocenia zdolność kredytową?

  W celu oceny zdolności kredytowej Bank sprawdza Twoje dane w następujących bazach danych: Wewnętrznej Bazie Danych PKO BP SA, Biurze Informacji Kredytowej SA, Biurze Informacji Gospodarczej InfoMonitor, Systemie Bankowy Rejestr oraz Centralnej Bazie Zastrzeżeń.

 38. Ile mam czasu na odstąpienie od umowy o kredyt odnawialny oraz spłatę przyznanego i wykorzystanego kredytu w przypadku odstąpienia od umowy?

  Masz możliwość odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Kwota wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami musi być zwrócona do Banku nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 39. Czy odstąpienie od umowy wiąże się z poniesieniem przeze mnie kosztów?

  W związku z odstąpieniem od umowy kredytu odnawialnego nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów. Jedyny koszt to odsetki za okres od dnia wykorzystania kredytu do dnia spłaty kredytu. Za dzień spłaty kredytu uznawany jest dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek kredytu.

 40. Kiedy zostaną pobrane odsetki od kredytu, jeżeli data ich spłaty przypada na dzień wolny od pracy?

  Odsetki pobierzemy z Twojego konta ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.