Pytania i odpowiedzi

FAQ to najczęściej zadawane pytania związane z kontem Inteligo. Aby odnajdywanie interesujących Cię informacji nie sprawiało Ci problemów, wszystkie pytania zostały poszeregowane tematycznie. Wybierz jedną z dostępnych kategorii pytań.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami.

Zarówka

Wybierz temat pytań i odpowiedzi

Konto wspólne

Rozwiń wszystkie
 1. Co to jest konto wspólne?

  Konto wspólne przeznaczone jest dla osób, które chcą zarządzać swoimi środkami w ramach jednego portfela. Współwłaścicielem nie musi być osoba spokrewniona, ważne tylko, aby każdy miał ukończone 13 lat, posiadał miejsce stałego zamieszkania na terytorium RPi legitymował się ważnym dokumentem tożsamości. 

  Konto wspólne można założyć maksymalnie dla trzech osób. Jedna osoba możeotworzyć kilka kont wspólnych – przy czym każde z nich z różnymi współwłaścicielami. Nie jest możliwe założenie kilku kont wspólnych z tą samą osobą.

  Otwierając konto wspólne każdy współwłaściciel otrzymuje własny identyfikator i hasła, oraz wybiera metodę autoryzacji transakcji, która mu najbardziej odpowiada.

  W przypadku osób małoletnich, konieczne będzie dostarczenie do Inteligo oświadczenia o wyrażeniu zgody na otwarcie i prowadzenie rachunku na rzecz małoletniego.

 2. Czy można mieć kilka kont wspólnych?

  Tak. Jedna osoba możeotworzyć kilka kont wspólnych – przy czym każde z nich z różnymi współwłaścicielami. Nie jest możliwe założenie kilku kont wspólnych z tą samą osobą.

 3. Czy konto wspólne mogą otworzyć osoby niespokrewnione?

  Tak. Współwłaścicielem nie musi być osoba spokrewniona, ważne tylko, aby każdy miał ukończone 13 lat, posiadał miejsce stałego zamieszkania na terytorium RPi legitymował się ważnym dokumentem tożsamości. 

 4. Czy wszyscy współwłaściciele konta wspólnego używają tych samych danych do logowania?

  Nie. Pomimo, że konto jest wspólne, to każdy właściciel posiada indywidualne dane do logowania i autoryzowania operacji. Każdy ze współwłaścicieli otrzymuje więc własny identyfikator i hasła, oraz wybiera metodę autoryzacji transakcji, która mu najbardziej odpowiada.

 5. Czy każdy użytkownik konta wspólnego ma takie same uprawnienia do korzystania z niego?

  Tak, każdy ze współwłaścicieli dysponuje pełnymi uprawnieniami - może dowolnie dysponować kontem i zgromadzonymi na nim środkami. Aby korzystać z konta nie są potrzebne pełnomocnictwa współwłaścicieli.

 6. Czy mogę przekształcić konto wspólne w konto indywidualne?

  Nie. Jeśli chcesz korzystać z konta indywidualnego, otwórz je. Równocześnie możesz korzystać z kilku kont: indywidualnego, wspólnego i firmowego. Posiadając konto wspólne inne konta (indywidualne, wspólne z innymi współwłaścicielami i firmowe) może otworzyć z poziomu serwisu transakcyjnego podpisując umowę aktywnym narzędziem autoryzacyjnym.

 7. Posiadam konto indywidulane, czy do konta wspólnego loguję się tymi samymi danymi?

  Tak, dane logowania są wspólne dla wszystkich posiadanych w Inteligo kont. Dotyczy to zarówno kont prywatnych( indywidualnych, wspólnych), rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych, jak i również rachunku oszczędnościowego i lokat.

 8. Czy każdy współwłaściciel konta wspólnego otrzymuje własną kartę debetową?

  Tak. Każdy ze współwłaścicieli otrzymuje własną kartę płatniczą, wydaną na swoje imię i nazwisko, którą konfiguruje według własnego uznania. Dla każdej karty można ustalić odpowiednie limity.

 9. W jaki sposób gwarantowane jest bezpieczeństwo środków finansowych zgromadzonych na kontach Inteligo?

  Wkłady na kontach Inteligo prowadzonych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną objęte są ochroną gwarancyjną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
  Bankowy Fundusz Gwarancyjny w polskim systemie gwarantowania depozytów jest instytucją zabezpieczającą wypłacalność depozytów, należących do osób i podmiotów określonych w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (ustawa o BFG), zgromadzonych w bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych uczestniczących w systemie gwarantowania. Gwarancjami Funduszu w 100% w zakresie określonym w ustawie o BFG objęte są środki pieniężne zgromadzone w Banku do łącznej wysokości równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od tego, na ilu rachunkach deponent je zgromadził (np. posiada konto Inteligo oraz lokatę terminową) lub z ilu tytułów przysługują mu wierzytelności.

  W sytuacji, gdy podmiot objęty systemem gwarantowania korzysta z różnych znaków towarowych, deponentowi przysługuje jeden limit gwarancyjny na wszystkie środki zgromadzone w tym podmiocie pod jednym lub wieloma z tych znaków towarowych. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna korzysta ze znaków towarowych Inteligo i PKO Bank Polski. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

  Szczegółowe informacje o uczestnictwie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów i zasadach jego funkcjonowania, w tym o zakresie podmiotowym i przedmiotowym ochrony przysługującej ze strony tego systemu oraz o przypadkach braku ochrony gwarancyjnej znajdują się pod linkiem:

  Zasady gwarantowania depozytów oraz Arkusz informacyjny dla deponentów

 10. W jaki sposób Bank wyznacza okres rozliczeniowy dla otwieranego rachunku?

  Data otwarcia rachunku głównego konta wyznacza datę, w której Bank księguje należne odsetki, przygotowuje wyciągi do wysłana i pobiera ewentualne opłaty miesięczne. Ten dzień stanowi zatem ostatni dzień okresu rozliczeniowego na rachunku. Zgodnie z powyższym, jeśli data otwarcia konta przypada na np. 12 maja 2010 roku, oznacza to, że okres rozliczeniowy konta trwa od 13 dnia miesiąca do 12 dnia kolejnego miesiąca.

 11. Jakie rodzaje kart płatniczych oferuje aktualnie Inteligo dla konta wspólnego?

 12. Jakie są opłaty za wydanie i użytkowanie kart Inteligo?

  Nie pobieramy żadnych opłat za wydanie pierwszej karty do rachunku głównego. Nie ma też żadnych opłat za transakcje bezgotówkowe dokonywane kartą. Za używanie karty możesz również nie ponosić żadnych kosztów, przy miesięcznych, rozliczonych transakcjach bezgotówkowych wykonanych kartą od 100 zł.