Pytania i odpowiedzi

FAQ to najczęściej zadawane pytania związane z kontem Inteligo. Aby odnajdywanie interesujących Cię informacji nie sprawiało Ci problemów, wszystkie pytania zostały poszeregowane tematycznie. Wybierz jedną z dostępnych kategorii pytań.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami.

Zarówka

Rachunek oszczędnościowy

Rozwiń wszystkie
 1. Kto może otworzyć rachunek oszczędnościowy?

 2. W jaki sposób mogę otworzyć rachunek oszczędnościowy?

  Rachunek oszczędnościowy możesz otworzyć w serwisie www (zakładka „Moje rachunki”), a także po zalogowaniu w serwisie telefonicznym u konsultanta.

 3. Czy mogę otworzyć kilka rachunków oszczędnościowych w ramach posiadanego konta Inteligo?

  Nie, w ramach posiadanego konta indywidualnego i wspólnego Inteligo możesz otworzyć tylko jeden rachunek oszczędnościowy. Jeżeli posiadasz kilka kont prywatnych Inteligo, w ramach każdego z nich możesz otworzyć jeden rachunek oszczędnościowy.

 4. Czy rachunek oszczędnościowy mogę otworzyć jako rachunek wspólny?

  Rachunek oszczędnościowy może być prowadzony w ramach konta wspólnego dla maksymalnie 3 osób.

 5. Czy na rachunku oszczędnościowym muszą znajdować się środki?

  Nie. Tylko od Ciebie zależy ile środków znajduje się na rachunku oszczędnościowym. W odróżnieniu od rachunków lokat, na rachunku oszczędnościowym brak jest salda minimalnego.

 6. Czy do rachunku oszczędnościowego wydawana jest karta?

 7. Ile kosztuje prowadzenie rachunku oszczędnościowego?

  Otwarcie i prowadzenie rachunku oszczędnościowego jest bezpłatne.

 8. W jaki sposób mogę dokonywać wpłat na rachunek oszczędnościowy?

  Najwygodniejszy i najszybszy sposób zasilania rachunku oszczędnościowego to polecenie przelewu wewnętrzego z konta Inteligo. Pamiętaj również omozliwości wpłat gotówki na konta Inteligo w oddziałach i agencjach PKO Banku Polskiego. Ponadto rachunek oszczędnościowy możesz zasilić dokonując wpłat gotówki w placówkach innych banków lub na poczcie oraz realizując polecenie przelew z rachunków prowadzonych w innych bankach.

 9. Czy jest wymagane dokonywanie regularnych wpłat na rachunek oszczędnościowy?

  Nie, wpłaty gotówki na rachunek oszczędnościowy mogą być dokonywane w dowolnym czasie i z dowolną częstotliwością.

 10. Jak często mogę wypłacać środki z rachunku oszczędnościowego?

  Swoje środki możesz wypłacić w dowolnej chwili. Pierwszej wypłaty w danym miesiącu kalendarzowym możesz dokonać bezpłatnie, za każdą następną pobierana jest opłata w wysokości 8 PLN (zrealizowana za pośrednictwem kanałów samoobsługowych) lub 10 PLN – za pośrednictwem konsultanta. Wysokość opłat dotyczy wszystkich kont otwartych lub przeniesionych przez naszych Klientów na warunki cenowe obowiązujące od daty wejścia w życie nowej Tabeli Opłat i Prowizji w dniu 11 maja 2010 roku.

 11. W jaki sposób mogę wypłacać gotówkę z rachunku oszczędnościowego?

  Z rachunku oszczędnościowego możesz dokonać polecenia przelewu wewnętrznego na inne rachunki w ramach posiadanych kont Inteligo. Polecenie przelewu wewnetrzenego możesz zrealizować w serwisie internetowym Inteligo (sekcja "Przelewy" -> "Przelew pomiędzy własnymi rachunkami"), a także telefonicznie u konsultanta.

 12. Jak często naliczane są odsetki na rachunku oszczędnościowym?

  Odsetki naliczane są codziennie, a raz w miesiącu są dopisywane do salda rachunku oszczędnościowego.

 13. Jaka jest wysokość oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowym?

  Środki zgromadzone na rachunku oszczędnościowym są korzystnie oprocentowane. Im więcej środków zgromadzisz na rachunku tym oprocentowanie całości kwoty jest wyższe. Środki oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej. Aktualne oprocentowanie tutaj

 14. Czy na rachunku oszczędnościowym mogę założyć blokadę własną?

  Tak. Blokadę własną na rachunku oszczędnościowym możesz założyć kontaktując się z naszym konsultantem.

 15. Czy z rachunku oszczędnościowego mogę zlecać przelewy do innych banków?

  Wypłata z rachunku oszczędnościowego jest możliwa tylko na Twój inny rachunek prowadzony w Inteligo. Przelew możesz zrealizować w serwisie www (sekcja "Przelewy" -> "Przelew pomiędzy własnymi rachunkami"), a także telefonicznie u konsultanta.

 16. Czy z rachunku oszczędnościowego mogę wykonać QuickMoney na inny rachunek Inteligo?

  Z rachunku oszczędnościowego nie można zlecić przelewu typu QuickMoney. Wypłata z rachunku oszczędnościowego jest możliwa jako przelew między własnymi rachunkami w serwisie www (sekcja "Przelewy" -> "Przelew pomiędzy własnymi rachunkami"), a także telefonicznie u konsultanta Inteligo.

 17. Czy po dokonaniu pierwszej wpłaty na rachunek oszczędnościowy mogę realizować kolejne dopłaty środków na ten rachunek?

  Tak, wpłaty na rachunek oszczędnościowy mogą być dokonywane w dowolnym czasie i z dowolną częstotliwością.

 18. W jakiej walucie prowadzony jest rachunek oszczędnościowy?

  Rachunek oszczędnościowy prowadzony jest w złotówkach (PLN).

 19. Czy do rachunku oszczędnościowego mogę zamówić opinię o kliencie oraz historię rachunku?

  Do rachunku oszczędnościowego możesz zamówić standardowe dokumenty bankowe, w tym również opinię bankową i historię rachunku.