Pytania i odpowiedzi

FAQ to najczęściej zadawane pytania związane z kontem Inteligo. Aby odnajdywanie interesujących Cię informacji nie sprawiało Ci problemów, wszystkie pytania zostały poszeregowane tematycznie. Wybierz jedną z dostępnych kategorii pytań.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami.

Zarówka
 1. Jakiego rodzaju lokaty mogę założyć?

  Masz możliwość założenia lokaty o stałym oprocentowaniu.

 2. Czy lokaty objęte są systemem gwarantowania depozytów funkcjonujących w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego?

  Lokaty w koncie Inteligo prowadzone przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną objęte są ochroną gwarancyjną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
  Bankowy Fundusz Gwarancyjny w polskim systemie gwarantowania depozytów jest instytucją zabezpieczającą wypłacalność depozytów, należących do osób i podmiotów określonych w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (ustawa o BFG), zgromadzonych w bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych uczestniczących w systemie gwarantowania. Gwarancjami Funduszu w 100% w zakresie określonym w ustawie o BFG objęte są środki pieniężne zgromadzone w Banku do łącznej wysokości równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od tego, na ilu rachunkach deponent je zgromadził (np. posiada konto Inteligo oraz lokatę terminową) lub z ilu tytułów przysługują mu wierzytelności.

  W sytuacji, gdy podmiot objęty systemem gwarantowania korzysta z różnych znaków towarowych, deponentowi przysługuje jeden limit gwarancyjny na wszystkie środki zgromadzone w tym podmiocie pod jednym lub wieloma z tych znaków towarowych. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna korzysta ze znaków towarowych Inteligo i PKO Bank Polski. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

  Szczegółowe informacje o uczestnictwie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów i zasadach jego funkcjonowania, w tym o zakresie podmiotowym i przedmiotowym ochrony przysługującej ze strony tego systemu oraz o przypadkach braku ochrony gwarancyjnej znajdują się pod linkiem:

  Zasady gwarantowania depozytów oraz Arkusz informacyjny dla deponentów

 3. Czy będąc posiadaczem konta firmowego mogę założyć lokatę?

  Tak. Lokata może być założona zarówno przez posiadacza prywatnego, jak i firmowego konta Inteligo.

 4. Jakie są warunki założenia lokaty?

  Warunkiem założenia lokaty jest złożenie przez Ciebie dyspozycji otwarcia rachunku lokaty i wpłata na ten rachunek kwoty nie niższej niż minimalna kwota lokaty. Możesz dokonać tego w serwisie WWW lub telefonicznie u konsultanta Inteligo.

 5. Jakie jest minimalne saldo lokaty?

  Minimalne saldo lokaty to 1000 zł.