Pytania i odpowiedzi

FAQ to najczęściej zadawane pytania związane z kontem Inteligo. Aby odnajdywanie interesujących Cię informacji nie sprawiało Ci problemów, wszystkie pytania zostały poszeregowane tematycznie. Wybierz jedną z dostępnych kategorii pytań.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami.

Zarówka

Serwis internetowy Inteligo (usługa bankowości elektronicznej)

Rozwiń wszystkie
 1. Jak zalogować się po raz pierwszy do serwisu Inteligo?

  Jak tylko otrzymasz potwierdzenie od Inteligo o aktywacji konta możesz się logować i korzystać ze wszystkich kanałów dostępu.

  Logując się po raz pierwszy użyj właściwego dla danego kanału hasła startowego i zmień je na własne. Jeżeli nie posiadasz hasła pierwszego logowania, nada Ci je konsultant w ramach usługi bankowości telefoniecznej. W tym celu niezbędne będzie użycie kodu z aktywnego narzędzia autoryzacji transakcji.

  Hasła startowe do serwisu internetowego Inteligo, telefonicznego oraz mobilnego otrzymasz w przesyłce startowej do pierwszego otwieranego przez Ciebie konta.

  Logowanie w Inteligo może być jeszcze bardziej przyjazne – zamiast 8-cyfrowego identyfikatora otrzymanego w przesyłce startowej możesz logować się do konta za pomocą własnego loginu. Nadasz go online po zalogowaniu do konta w sekcji „Dane i ustawienia”.

  W przypadku pytań skontaktuj się pod numerem 800 121 121 lub +48 81 535 67 89 (opłata zgodna z taryfą operatora).


  Logując się do konta pamiętaj o kilku podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

  • nigdy nie udostępniaj hasła osobom trzecim,
  • sprawdzaj, czy połączenie jest zabezpieczone protokołem SSL (w przeglądarce zobaczysz adres https://inteligo.pl/secure), w prawym dolnym rogu okna przeglądarki lub przy pasku adresowym na górze strony będzie widoczna ikona zamkniętej kłódki (po wskazaniu kursorem na kłódkę sprawdź, czy certyfikat został wystawiony przez VeriSign dla domeny inteligo.pl/secure),
  • pamiętaj, że Bank nigdy nie poprosi Cię o podanie kodu jednorazowego podczas logowania do serwisu WWW oraz o podanie kilku kodów jednorazowych jednocześnie (wyjątkiem jest tylko i wyłącznie polecenie użycia dwóch kodów podczas aktywacji lub zmiany narzędzia autoryzacji na nowe),
  • stale dbaj o bezpieczeństwo Twojego komputera, stosuj program antywirusowy z aktualną definicją wirusów oraz osobisty firewall; dopilnuj, aby ustawienia używanej przez Ciebie przeglądarki internetowej były właściwe.
 2. Nie mam dostępu do internetu, a chcę korzystać z usług Inteligo. Czy to możliwe?

  Tak. Możesz korzystać z konta Inteligo przez telefon (korzystając z pomocy konsultanta i za pomocą automatycznego serwisu (usługa bankowości telefonicznej) oraz za pomocą SMSów.

 3. Jaka jest zalecana konfiguracja komputera i przeglądarki?

  Zalecana konfiguracja komputera:

  • rozdzielczość ekranu: 800 x 600 lub wyższa, przynajmniej 16 bitowa paleta barw, 
  • łącze: dowolny modem, łącze stałe, satelitarne, ISDN i jakiekolwiek inne pozwalające na dostęp do sieci Internet.

  Zalecamy stosowanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Opera, Safari, Microsoft Edge, Google Chrome oraz przeprowadzanie ich okresowych aktualizacji. Używanie starych wersji oprogramowania jest niebezpieczne.

  Sprawdzaj i aktualizuj przeglądarkę internetową, zgodnie z dostępnością nowych wersji na stronach producentów:

 4. Czy muszę zmieniać ustawienia przeglądarki, aby korzystać z serwisu internetowego Inteligo?

  Wystarczy się upewnić czy Twoja przeglądarka obsługuje protokół SSL w wersji 3.0. Zalecamy wyłączenie automatycznego zapamiętywania haseł. Nie jest wymagana obsługa "JavaScript", która odpowiada za animację przycisków menu. Jeżeli Twoja przeglądarka nie obsługuje "JavaScript" zalogowanie do serwisu internetowego Inteligo jest możliwe po samodzielnym wprowadzeniu adresu strony: https://inteligo.pl/secure.

 5. Czy moje dane w serwisie internetowym Inteligo są bezpieczne?

  Korzystamy z najnowocześniejszych technologii w celu zabezpieczenia Twoich danych. Nasze serwery WEB są uwierzytelnione specjalnymi certyfikatami, wydanymi przez Verisign. Jest to powszechnie uznana na całym świecie firma certyfikująca i weryfikująca bezpieczeństwo danych w Internecie. Po uzyskaniu połączenia z serwisem internetowym Inteligo w pasku przeglądarki pojawi się symbol zamkniętej kłódki oznaczający, że działa protokół zabezpieczający przesyłanie danych - SSL 3.0. Wszystkie systemy Inteligo stosują najnowocześniejsze metody ochrony danych.

  Pamiętaj jednak o przestrzeganiu kilku prostych zasad:

  • nigdy nie udostępniaj osobom trzecim swojego identyfikatora, haseł i narzędzi autoryzacji transakcji (karty kodów, telefonu, w którym masz zainstalowaną aplikację token czy telefonu, na który otrzymujesz kody SMS),
  • nie zapisuj nigdzie haseł dostępu do serwisów Inteligo,
  • nie przechowuj haseł ani narzędzi autoryzacji transakcji w miejscach, w których ktoś mógłby je łatwo znaleźć,
  • nie wykonuj transakcji na stronach secure.inteligo.com.pl, jeżeli w dolnym lub górnym rogu okna przeglądarki nie wyświetla się zamknięta kłódka,
  • nie odpowiadaj i nie stosuj się do maili w których zostaniesz poproszony o podanie danych dotyczących Twojego kont, tj. identyfikator, hasła, kody i karty Inteligo, PIN-u.
 6. Jak rozpoznam, że używam serwisu Inteligo, a nie fałszywej strony?

  Serwery Inteligo są uwierzytelnione specjalnymi certyfikatami bezpieczeństwa. Po uzyskaniu połączenia z serwisem Inteligo w pasku przeglądarki pojawi się symbol zamkniętej kłódki oznaczający, że działa protokół zabezpieczający przesyłanie danych - SSL 3.0. Dwukrotne "kliknięcie" na kłódkę powinno wyświetlić informację o certyfikacie. Powinien on pokazać, że certyfikat jest przyznany serwerowi https://inteligo.pl/secure.

 7. Jak mogę zarządzać kanałami dostępu do Inteligo w serwisie internetowym Inteligo?

  Po zalogowaniu do serwisu internetowego Inteligo wybierz kolejno Dane i ustawienia → Ustawienia → Kanały dostępu, gdzie będą możliwe:

  • zmiana hasła i zablokowanie dostępu do serwisu internetowego Inteligo
  • zmiana hasła, nadanie nowego hasła, aktywowanie i zablokowanie dostępu do automatycznego serwisu telefonicznego (usługa bankowości telefonicznej)
  • aktywowacja i zablokowanie dostępu do serwisu mobilnego w ramach usługi bankowości elektronicznej
  • zarządzanie kanałem dostępu umożliwiającym wykonywanie operacji SMS-ami

  Ponadto uzyskasz dokładną informację (data oraz godzina) o ostatnim udanym lub nieudanym logowaniu do każdego z kanałów dostępu.

 8. Czym różni się zmiana hasła od nadania hasła?

  Hasło nadajesz w sytuacji, gdy nie pamiętasz aktualnego. Możesz wtedy nadać hasło tymczasowe. Hasło jest aktywne przez 30 minut. W tym czasie należy zalogować się do danego serwisu używając identyfikatora i nadanego hasła tymczasowego. Pojawi się ekran z prośbą o zmianę hasła na stałe. Nadanie nowego hasła potwierdzasz narzędziem autoryzacyjnym. 

  Zmiany hasła dokonujesz, gdy chcesz aktualne, znane Ci hasło zastąpić nowym. Wystarczy, że podasz obecne hasło do serwisu i następnie nowe hasło. Zmienionego/nowego hasła będziesz używać do każdego kolejnego logowania do danego kanału dostępu.

 9. Jak mogę nadać nowe hasło do serwisu internetowego Inteligo?

  Jeśli chcesz nadać nowe hasło do serwisu internetowego Inteligo możesz to zrobić kontaktując się telefonicznie z konsultantem Inteligo pod numerem 800 121 121 lub +48 81 535 67 89 (opłata zgodna z taryfą operatora). Zobacz jak możesz zmienić swoje dotychczasowe hasło do serwisu Inteligo tutaj.

 10. Nie pamiętasz hasła do serwisu internetowego Inteligo?

  Jeśli nie pamiętasz hasła do serwisu, możesz w łatwy sposób nadać nowe. Wystarczy, że skontaktujesz się telefonicznie z konsultantem Inteligo w ramach usługi bankowości telefonicznej pod numerem 800 121 121 lub +48 81 535 67 89 (opłata zgodna z taryfą operatora). Po prawidłowym zalogowaniu do serwisu telefonicznego oraz dodatkowej weryfikacji, konsultant przełączy Cię do automatycznego serwisu telefonicznego w ramach usługi bankowości telefonicznej, gdzie sam nadasz nowe tymczasowe hasło. Twoje hasło tymczasowe będzie aktywne tylko przez 30 minut. W tym czasie należy zalogować się do danego serwisu internetowego Inteligo używając identyfikatora i nadanego hasła tymczasowego. Pojawi się ekran z prośbą o zmianę hasła na stałe.

 11. Kiedy kanał dostępu ma status tymczasowy?

  Status tymczasowy pojawia się w momencie, gdy nadałeś hasło tymczasowe (np. aktywowałeś dostęp lub nadałeś nowe hasło) i nie zmieniłeś go jeszcze na hasło stałe. Status tymczasowy w tym przypadku widoczny będzie przez 30 minut, w czasie których powinieneś zmienić hasło na stałe. Po tym czasie status tymczasowy zmieni się na zablokowany.

 12. Zostało nadane hasło tymczasowe, ale kanał dostępu został zablokowany - dlaczego?

  Nadając nowe hasło dostępu nadajesz najpierw hasło tymczasowe, przy użyciu którego należy zalogować się do danego kanału dostępu i zmienić je na hasło stałe. Jeśli nie wykonasz tego w ciągu 30 minut, status kanału zmieni się z aktywnego na zablokowany. W tym przypadku należy ponownie aktywować kanał. Używając kodu autoryzacji, nadaj kolejne hasło tymczasowe i zmień je na stałe, logując się do danego kanału dostępu w ciągu 30 minut.

  Sam decydujesz, z której z możliwości chcesz korzystać i w dowolnej chwili  zmieniasz ustawienia. Po zalogowaniu wejdź w sekcję „Dane i ustawienia”, następnie „Karty, token, SMS” i wybierz opcję "Zmień narzędzie autoryzacyjne”.

 13. Co oznacza ostatnie udane i nieudane logowanie?

  Każde wejście - zarówno to udane jak i nieudane (przy użyciu nieprawidłowego hasła) - na Twoje konto, poprzez którykolwiek z kanałów dostępu, jest odnotowywane w systemie, a informację o tym możesz znaleźć w sekcji "Kanały dostępu". Dla każdego z kanałów otrzymujesz dokładną informację - data i godzina - dotyczącą ostatniego logowania. Jeśli chciałbyś sprawdzić bardziej szczegółowe informacje na ten temat, skontaktuj się z konsultantem.

 14. Czy mogę zmienić numer klienta, którym loguję się do serwisu Inteligo?

  Nie, możliwe jest jednak nadanie loginu, który będziesz wpisywać zamiast numeru klienta.

  1. Zaloguj się do serwisu Inteligo i wybierz kolejno „Dane i ustawienia → Ustawienia → Zarządzaj loginem.
  2. Stwórz swój login:
   • wykorzystuj litery, cyfry i znaki specjalne tj. `!@#$%^&*()_+-={}[]:;',.<>?,
   • login powinien zawierać od 8 do 50 znaków, w tym przynajmniej jedną literę,
   • login nie może zawierać typowo polskich liter, np. „ć”, „ń” itp.,
   • login musi być unikatowy (system poinformuje, jeżeli w danych Banku znajduje się już zaproponowany przez Ciebie login),
   • login musi różnić się od Twojego hasła logowania.

  Pamiętaj, że:

  • system nie rozróżnia wielkich i małych liter,
  • nadanym loginem możesz logować się do serwisu internetowego Inteligo i serwisu mobilnego,
  • możesz logować się do konta zarówno swoim loginem oraz nadanym 8-cyfrowym numerem klienta,
  • zawsze możesz zmienić swój login lub powrócić do logowania 8-cyfrowym  numerem klienta.
 15. Czy mogę zmieniać mój login wielokrotnie lub go wyłączyć?

  Tak, zawsze możesz zmienić login, który nadałeś samodzielnie, możliwe jest również usunięcie go. Gdy wyłączysz swój login, logowanie do serwisu Inteligo będzie możliwe tylko podając 8-cyfrowy identyfikator.

  Aby zmienić lub wyłączyć login, wystarczy wybrać sekcję „Dane i ustawienia” a następnie „Ustawienia” i „Zarządzaj loginem”. Więcej o loginie

  Pamiętaj, że logując się do serwisu internetowego Inteligo i serwisu mobilnego w ramach usługi bnkowości telefonicznej możesz wymiennie korzystać z nadanego przez siebie loginu oraz identyfikatora.

 16. Jeśli nadałem własny login, logowanie numerem klienta jest niemożliwe?

  Do logowania w serwisie internetowym Inteligo możesz używać wymiennie loginu lub numeru klienta. Pamiętaj, że możesz zarządzać swoim loginem w serwisie internetowym Inteligo (Dane i ustawienia → Ustawienia → Zarządzaj loginem).

 17. Czy mogę logować się do serwisu mobilnego w ramach usługi bankowości elektronicznej własnym loginem nadanym w serwisie Inteligo?

  Po nadaniu własnego loginu w serwisie Inteligo, możesz używać go do logowania się w telefonie komórkowym. Pamiętaj, że logując się do serwisu internetowego Inteligo i serwisu mobilnego (usługa bankowości elektronicznej)możesz wymiennie korzystać z nadanego przez siebie loginu oraz identyfikatora.

 18. Dostęp do serwisu internetowego Inteligo został zablokowany?

  Blokada dostępu do Twojego konta może się pojawić jeśli:

  • wpisałeś 3 razy niepoprawne hasło do danego kanału dostępu - jeśli korzystasz z tokena, aplikacja może zostać zablokowana z powodu błędnie podawanego hasła z tokena,
  • samodzielnie zdecydowałeś się zablokować dany kanał dostępu,
  • nadawałeś nowe hasło do danego kanału dostępu i nie zmieniłeś w przeciągu 30 minut hasła tymczasowego na hasło stałe, przez co status kanału z tymczasowego zmienił się na zablokowany.

  Aby odblokować dostęp do serwisu internetowego Inteligo, skontaktuj się telefonicznie z konsultantem Inteligo w ramach usługi bankowości telefonicznej pod numerem 800 121 121 lub +48 81 535 67 89 (opłata zgodna z taryfą operatora).

 19. Jak zmienić hasło do serwisu internetowego Inteligo?

  1. Po zalogowaniu do serwisu Inteligo wybierz kolejno Moje dane i ustawienia → Kanały dostępu → Zmień hasło.
  2. Podaj obecne i nowe hasło do serwisu i potwierdź zmianę.

  Hasło do serwisu internetowego Inteligo zmienisz również telefonicznie pod numerem 800 121 121 lub +48 81 535 67 89 (opłata zgodna z taryfą operatora).

  Po prawidłowym zalogowaniu do serwisu telefonicznego oraz dodatkowej weryfikacji, konsultant przełączy Cię do automatycznego serwisu telefonicznego (usługa bankowości telefonicznej), gdzie sam nadasz nowe tymczasowe hasło.

  Twoje hasło tymczasowe będzie aktywne tylko przez 30 minut. W tym czasie zaloguj się do danego serwisu używając identyfikatora/loginu i nadanego hasła tymczasowego. Pojawi się ekran z prośbą o zmianę hasła na stałe.

 20. Co oznacza informacja o sile hasła podczas zmiany hasła?

  Podczas zmiany hasła do serwisu internetowego badany jest poziom jego bezpieczeństwa (tzw. siła hasła). Dzięki tej informacji możesz ocenić i na bieżąco podnieść bezpieczeństwo swojego hasła.

  Aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu hasła, kliknij tutaj

 21. Jak mogę sprawdzić czy moje hasło jest bezpieczne?

  Tzw. siłę hasła możesz zobaczyć w polu obok miejsca do wpisania nowego hasła, komunikat „Bardzo silne” oznacza, iż Twoje hasło zostało stworzone prawidłowo i ma najwyższy poziom bezpieczeństwa.

  Aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu hasła, kliknij tutaj

 22. Co to jest uwierzytelnienie?

  Uwierzytelnienie to weryfikacja Twojej tożsamości (np. podczas logowania) lub instrumentu płatniczego (np. karty płatniczej) przez Bank.
  Bank uwierzytelnia na podstawie indywidualnych danych uwierzytelniających, czyli unikalnych danych, które otrzymujesz od Banku i których możesz też użyć do zatwierdzania transakcji. Przykładowe indywidualne dane uwierzytelniające to narzędzia autoryzacji (kody SMS, karta kodów), kod mobilny czy mPIN.