Aktywacja i logowanie do konta

Loguj się do konta w Inteligo na ulubionych urządzeniach - przez komputer, laptop lub aplikację IKO na telefonie!

Nie pamiętasz hasła/masz zablokowany dostęp?

Jak odblokować dostęp do konta?

 1. Jakie dane potrzebuję do logowania?

  Identyfikator / 'przyjazny' login

  8-cyfrowy numer klienta identyfikuje Cię w systemie banku - używasz go do logowania do konta lub usług powiązanych (np. Płacę z Inteligo, 3D Secure). Nie można zmienić numeru klienta, ale jeśli masz problemy z zapamiętaniem go, utwórz 'przyjazny' login do logowania online:

  1. W serwisie Inteligo kliknij „Dane i ustawienia” → "Ustawienia" → „Zarządzaj loginem” i utwórz 'przyjazny' login, który:

  • różni się od hasła do serwisu Inteligo
  • ma 8-50 znaków: może składać się z liter (musi zawierać przynajmniej jedną), cyfr i znaków specjalnych `!@#$%^&*()_+-={}[]:;',.<>?;
  • nie może zawierać polskich liter (np.: "ł", "ś")

  2.  Potwierdź utworzenie loginu narzędziem autoryzacyjnym.

  Hasło

  Hasło służy do logowania do konta lub usług powiązanych (np. Płacę z Inteligo, 3D Secure). Ustalasz je w trakcie aktywacji serwisu Inteligo.

  Obrazek bezpieczeństwa

  Obrazek bezpieczeństwa wybierasz w trakcie aktywacji serwisu Inteligo. Obrazek pojawia się w czasie logowania do serwisu Inteligo i usług powiązanych z Inteligo (z wyjątkiem logowania do IKO) wraz z informacją o dacie DD.MM.RRRR i godzinie GG:MM:SS rozpoczęcia logowania (np. 01.01.2016, 23:59:59):

  Ważne!

  • Przy wybranych logowaniach może pojawić się ekran z zabezpieczeniem CAPTCHA
  • Login, hasło i obrazek bezpieczeństwa można zmieniać dowolnie w serwisie Inteligo w sekcji Ustawienia → Kanały dostępu. Zmianę należy potwierdzić narzędziem autoryzacji
 2. Aktywacja i logowanie do bankowości elektronicznej

  1. Jak aktywować dostęp przez aplikację mobilną IKO?

  2. Jak aktywować dostęp przez przeglądarkę? (serwis internetowy Inteligo)

  3. Jak aktywować i nadać hasło do serwisu telefonicznego?

  4. Na co uważać przy logowaniu do konta w przeglądarce?

  • Upewnij się, czy logujesz się na poprawnej stronie z certyfikatem bezpieczeństwa (zamkniętą kłódką). Adres https://inteligo.pl/secure najlepiej wpisać ręcznie. Możesz też przejść do strony logowania klikając w "Zaloguj się" na stronie inteligo.pl
  • Sprawdź, czy strona logowania wyświetla się poprawnie i pokazują się na niej wszystkie elementy - w tym Twój obrazek bezpieczeństwa. Jeśli w trakcie logowania pojawi się inny niż wybrany przez Ciebie obrazek, upewnij się, że został wpisany poprawny numer klienta/login. W razie wątpliwości przerwij logowanie i skontaktuj się z bankiem.
  • Sprawdzaj datę i godzinę ostatniego (nie-)poprawnego logowania
 3. Urządzenia zaufane

  Dodaj swój komputer, tablet lub telefon jako urządzenie zaufane

  Urządzenie zaufane to sprzęt (np. laptop, tablet, telefon, itp.) i przeglądarka internetowa, z których najczęściej korzystasz do logowania się do serwisu internetowego Inteligo.

  Możesz zarządzać urządzeniami zaufanymi po zalogowaniu do Inteligo:
  Dane i Ustawienia > Ustawienia > Urządzenia zaufane