Lista odbiorców

Lista odbiorców umożliwia zapisanie danych, takich jak na przykład numer rachunku, czy adres odbiorcy. Dzięki temu nie musisz pamiętać tych informacji – wybierając odpowiedniego odbiorcę zlecisz do niego polecenie przelewu bez konieczności wypełniania formularza danymi.

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. O usłudze

  Listę odbiorców znajdziesz w serwisie www („Przelewy” -> „Nowy odbiorca” w boksie „Na skróty”).

  W danych odbiorcy możesz zapisać:

  • imię i nazwisko (nazwę),
  • numer rachunku,
  • adres,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu komórkowego,
  • NIP,
  • dodatkowy identyfikator (dowód osobisty, paszport, PESEL, REGON),
  • opis.

  Dane z listy odbiorców możesz wykorzystać do realizacji różnych transakcji, np. polecenie przelewu standardowego lub natychmiastowego.

  Dzięki liście odbiorców możesz także szybko i wygodnie utworzyć przelew zdefiniowany, bądź ustanowić zlecenie stałe.

 2. Opłaty

  Za dodawanie, modyfikowanie i usuwanie danych z listy odbiorców nie są pobierane opłaty.
 3. Jak dodać nowego odbiorcę?

  Krok 1. Przygotuj dane

  Imię i nazwisko, nazwę firmy, adres, numer rachunku, e-mail, numer telefonu komórkowego.

   Krok 2. Wprowadź dane
  Wprowadź przygotowane dane w serwisie www („Przelewy” -> „Nowy odbiorca” w boksie „Na skróty” ->  „Dodaj nowego odbiorcę”). 

  Krok 3. Zatwierdź dane
  Sprawdź poprawność wprowadzonych danych. Jeżeli są prawidłowe, zatwierdź je.

  Krok 4. Realizacja przelewu
  Możesz już korzystać z wprowadzonych danych na liście odbiorców. Zlecając transakcję w serwisie www, wejdź do listy odbiorców, wybierz właściwego adresata i rodzaj realizowanego polecenia przelewu. W serwisie mobilnym możesz pobrać numer rachunku, zlecając polecenie przelewu standardowego („Pobierz numer z listy odbiorców”).