Oferta prywatna

Przelewy zagraniczne/walutowe

W Inteligo w prosty sposób zrealizujesz przelewy zagraniczne/walutowe kierowane na rachunki banków zagranicznych oraz banków krajowych.

W związku z sankcjami zablokowane zostały płatności we wszystkich walutach do i z następujących banków rosyjskich i białoruskich↗

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. O usłudze

  Przelew zagraniczny/walutowy zlecisz z rachunku prywatnego oraz firmowego, w walucie AUD, BGN, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HRK, HUF, JPY, NOK, NZD, RON, SEK, SGD, TRY, USD i ZAR. W wykonaniu przelewu pomoże Ci intuicyjny serwis Inteligo, a jeśli chcesz, możesz również zlecić dyspozycję u naszego konsultanta. Po zleceniu transakcji, możesz od razu wydrukować jej potwierdzenie (szczegóły transakcji znajdziesz na liście „Przelewów zagranicznych”).

 2. Opłaty

  Wykonie przelewu zagranicznego jest aktualnie możliwe dla wszystkich klientów, którzy otworzyli konto, bądź przenieśli je na warunki cenowe obowiązujące od 11 maja 2010 roku. Przejście na nowe warunki cenowe możliwe jest poprzez złożenie oświadczenia woli w serwisie transakcyjnym.

  W koncie prywatnym i firmowym

  Operacja

  Częstotli-

  wość

  Kanał dostępu

  Opłata/Prowizja w PLN

  Dla kont ze średnim miesięcznym saldem do 49 999,99 PLN

  Dla kont ze średnim miesięcznym saldem od 50 000,00 PLN

  Wpływ na rachunek w ramach Konta Inteligo z tytułu polecenia przelewu SEPA1 , gdy koszt ponosi Odbiorca.

  każdorazowo

   

  0

  Wpływ na rachunek z tytułu polecenia przelewu w walucie obcej (otrzymane z banków krajowych) lub polecenie przelewu od banków zagranicznych (innego niż polecenie przelewu SEPA), gdy koszt ponosi Odbiorca.

  każdorazowo

   

  11

  Realizacja polecenia przelewu zagranicznego SEPA w trybie zwykłym2

   

  każdorazowo

   

  za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej

  0

  za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej

  5

  Realizacja polecenia przelewu SEPA w trybie pilnym 3 każdorazowo  

  20

  Realizacja polecenia przelewu polecenia przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków krajowych) lub polecenie przelewu do banków zagranicznych (innego niż polecenie przelewu SEPA) w trybie zwykłym2

  każdorazowo

  Kanały samoobsługowe

  50

  Konsultant

  50

  Realizacja polecenia przelewu polecenia przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków krajowych) lub polecenie przelewu do banków zagranicznych (innego niż polecenie przelewu SEPA) w trybie pilnym3

  każdorazowo

  Kanały samoobsługowe

  90

  Konsultant

  90

  Dodatkowa opłata za realizację przelewu zagranicznego/walutowego z instrukcją kosztową OUR.

   

   

  80

  Inne dyspozycje dotyczące przelewu zagranicznego

  każdorazowo

   

  50

  Przelew zagraniczny/walutowy w walucie Euro w ramach obszaru SEPA - wszystkie kraje UE (w tym Polska) oraz inne kraje prezentowane na na stronie www.inteligo.pl

  Tryb zwykły - realizacja przelewu zagranicznego/walutowego z datą waluty „spot” za wyjątkiem polecenia przelewu SEPA z datą waluty „tomnext”.

  Tryb pilny - realizacja przelewu zagranicznego/walutowego z datą waluty „overnight” lub „tomnext” za wyjątkiem polecenia przelewu SEPA z datą waluty „overnight”.

  Opłata za dyspozycję złożoną przez Klienta lub w wyniku zwrotu środków bez uprzedniej dyspozycji Klienta albo za odzyskanie środków przez Bank w związku z pisemną dyspozycją Klienta.

  Dodatkowo pobierana jest opłata z tytułu kosztów banków trzecich w rzeczywistej wysokości tych kosztów, o ile takie koszty wystąpią

  Kraje EOG - wszystkie kraje UE (w tym Polska) oraz Islandia, Lichtenstein i Norwegia.

  Operacja Częstotli- Kanał dostępu Opłata/Prowizja w PLN
   
  wość Dla kont ze średnim miesięcznym saldem do 49 999,99 PLN Dla kont ze średnim miesięcznym saldem od 50 000,00 PLN
  Wpływ na rachunek w ramach Konta Inteligo z tytułu polecenia przelewu SEPA1 , gdy koszt ponosi Odbiorca. każdorazowo   0
  Wpływ na rachunek z tytułu polecenia przelewu w walucie obcej (otrzymane z banków krajowych) lub polecenie przelewu od banków zagranicznych (innego niż polecenie przelewu SEPA), gdy koszt ponosi Odbiorca. każdorazowo   11
  Realizacja polecenia przelewu zagranicznego SEPA w trybie zwykłym2 każdorazowo za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej 0
  za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej 5
  Realizacja przelewu zagranicznego SEPA w trybie pilnym3 każdorazowo   20
  Realizacja polecenia przelewu polecenia przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków krajowych) lub polecenie przelewu do banków zagranicznych (innego niż polecenie przelewu SEPA) w trybie zwykłym2 każdorazowo Kanały samoobsługowe 50
  Konsultant 50
  Realizacja polecenia przelewu polecenia przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków krajowych) lub polecenie przelewu do banków zagranicznych (innego niż polecenie przelewu SEPA) w trybie pilnym3 każdorazowo Kanały samoobsługowe 90
  Konsultant 90
  Dodatkowa opłata za realizację przelewu zagranicznego/walutowego z instrukcją kosztową OUR.     80
  Inne dyspozycje dotyczące przelewu zagranicznego każdorazowo   50
 3. Jak wykonać przelew zagraniczny?

  Przelew zagraniczny/walutowy możesz zrealizować:
  • w serwisie internetowym Inteligo,
  • dzwoniąc do konsultanta.

  Przed złożeniem dyspozycji przelewu zagranicznego/walutowego koniecznie zapoznaj się z Ogólnymi warunkami prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo w części poświęconej przelewom zagranicznym.

  W trakcie zlecania transakcji zostaniesz poproszony o ich akceptację.

  Aby zrealizować  przelew zagraniczny/walutowy w serwisie Inteligo, wystarczy, że po zalogowaniu wybierzesz sekcję „Przelewy”, następnie „Przelew zagraniczny” i wypełnisz formularz przelewu, podając m.in. następujące dane:

  • rachunek odbiorcy,
  • kod banku odbiorcy,
  • nazwę, adres i kraj odbiorcy,
  • kwotę,
  • walutę,
  • strony pokrywające koszty transakcji,
  • tytuł przelewu,
  • datę jego wykonania (bieżącą lub przyszłą),
  • tryb realizacji.

  Na liście „Przelewów zagranicznych” znajdziesz informacje o zleconych już przelewach. Możesz sprawdzić szczegóły poszczególnych przelewów (przycisk „Pokaż”) oraz je wydrukować (przycisk „Drukuj”).

  Zleć nam przesłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mail lub nr faksu (w tym celu przejdź do „Historii rachunku” w swoim koncie).

  Przelewy zagraniczne/walutowe nie wymagające potwierdzenia telefonicznego i zlecone do godziny 14:15 oraz wymagające potwierdzenia telefonicznego i potwierdzone przed godziną 14:30 zostaną zrealizowane w dniu złożenia dyspozycji.

 4. Dodatkowe informacje

  Polecenia przelewu SEPA

  Twój przelew zagraniczny zostanie wykonany w formie polecenia przelewu SEPA, jeśli:

  • realizowany będzie przez banki, które działają na terytorium krajów Unii Europejskiej (oraz ich terytoriów zależnych), jak również Andory, Islandii, Liechtensteinu, Monako, Norwegii, San Marino, Szwajcarii i Watykanu, oraz przez banki, które podpisały Umowę przystąpienia do polecenia wypłaty SEPA,
  • zlecisz go w walucie EUR,
  • wskażesz w zleceniu numer rachunku w standardzie IBAN albo NRB dla płatności krajowych,
  • wybierzesz instrukcję kosztową SHA.

  Jeżeli zlecasz przelew zagraniczny w formie polecenia przelewu SEPA, kwota przelewu nie zostanie pomniejszona o opłaty i prowizje banków realizujących polecenie przelewu SEPA.

  Kod banku odbiorcy

  Do wykonania przelewu zagranicznego/walutowego konieczne jest podanie kodu BIC lub kodu FEDWIRE, które służą identyfikacji instytucji finansowych. Dlatego przed zleceniem przelewu zagranicznego/walutowego skontaktuj się z odbiorcą przelewu i ustal, jaki jest właściwy kod jego banku.

  Kod BIC (Bank Identifier Code) to kod banku stosowany w rozliczeniach walutowych, nadawany przez  organizację SWIFT. Kod ten może składać się z 8 lub 11 znaków (np. „AEIBDEFX”).

  Kod BIC dla PKO Banku Polskiego to BPKOPLPW.

  W rozliczeniach z bankami amerykańskimi będziesz natomiast proszony o kod FEDWIRE, który składa się z 9 cyfr (np. „021000021”).

  Pamiętaj, że przelewu walutowego nie zrealizujesz na inny rachunek prowadzony przez PKO Bank Polski, natomiast możesz go zlecić na rachunek prowadzony w innym banku krajowym.

  Strony pokrywające koszty przelewu zagranicznego/walutowego

  Zlecenie przelewu zagranicznego/walutowego złożone przez Ciebie w serwisie Inteligo jest kierowane z PKO Banku Polskiego do zagranicznego banku pośredniczącego, który przekazuje instrukcję płatniczą  do właściwego banku odbiorcy. Na drodze między PKO Bankiem Polskim a bankiem odbiorcy może wystąpić kilka banków pośredniczących. Każdy z nich może pobrać opłatę za swoje pośrednictwo, dlatego zlecając przelew wskazujesz stronę transakcji, która poniesie wszystkie koszty związane z jego realizacją. Istnieją trzy możliwości podziału kosztów:

  • jeśli chcesz przekazać całą kwotę płatności do odbiorcy i z góry pokryć wszystkie koszty realizacji, wybierz klauzulę kosztową OUR,
  • jeśli to odbiorca zdecydował się ponieść wszystkie koszty transakcji (kwota przelewu, którą otrzyma odbiorca, zostanie pomniejszona o koszty wszystkich banków uczestniczących w realizacji przelewu), wybierz klauzulę kosztową BEN,
  • jeśli koszty realizacji przelewu mają być podzielone pomiędzy Ciebie i odbiorcę, odpowiednia będzie klauzula kosztowa SHA. Wówczas Ty poniesiesz tylko koszty swojego banku, natomiast koszty banków pośredniczących poniesie odbiorca przelewu. W takim przypadku kwota przelewu, którą otrzyma odbiorca, zostanie pomniejszona o ewentualne koszty banków pośredniczących.

  Tryb realizacji przelewu zagranicznego/walutowego

  Zlecając przelew zagraniczny/walutowy wskazujesz również tryb realizacji przelewu, który określa datę waluty dla banku, czyli termin, w jakim, licząc od zleconej daty wykonania Twojego przelewu zagranicznego, środki mają zostać dostarczone do banku otrzymującego w trybie:

  • spot – kwota przelewu zagranicznego/walutowego zostanie postawiona do dyspozycji banku otrzymującego przelew w drugim dniu roboczym następującym po dniu przyjęcia zlecenia,
  • tomnext – kwota przelewu zostanie postawiona do dyspozycji banku otrzymującego przelew, w dniu roboczym następującym po dniu przyjęcia zlecenia,
  • overnight - kwota przelewu zostanie postawiona do dyspozycji banku otrzymującego przelew, w dniu przyjęcia zlecenia.


  Pamiętaj, że data ta nie jest równoznaczna z datą uznania rachunku odbiorcy. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, kiedy odbiorca otrzyma środki, zwróć się do banku odbiorcy.

  Kwota zlecenia, a kwota transferowa

  Kwotę, jaka faktycznie zostanie wysłana do banku odbiorcy, będziesz mógł sprawdzić na ostatnim ekranie swojego zlecenia, w polu „Kwota transferowa”. Pamiętaj, że ta kwota będzie różnić się od wskazanej przez Ciebie kwoty zlecenia, jeśli wykonujesz operację z klauzulą kosztową BEN (przed udostępnieniem środków odbiorcy zostanie ona pomniejszona o kwotę opłat i prowizji).

  Potwierdzenie transakcji

  Szczegóły zleconego przelewu możesz wydrukować z listy „Przelewów zagranicznych”.
  Po realizacji przelewu zagranicznego/walutowego, możesz również przefaksować lub przesłać przez e-mail (z podpisem cyfrowym) potwierdzenie każdej pojedynczej transakcji. W tym celu wystarczy wybrać jedną z dostępnych opcji w „Historii rachunku”.

  Kraje EOG - wszystkie kraje UE (w tym Polska) oraz Islandia, Lichtenstein i Norwegia.