Ubezpieczenie Moje Podróże24


 • Ochrona zdrowia, bagażu podróżnego i odpowiedzialności cywilnej dostosowana do potrzeb: wypoczynek, uprawianie sportu, praca
 • Prosty sposób zakupu przez aplikację mobilną IKO w Twoim telefonie
 • Start ubezpieczenia możliwy w dniu jego zakupu – dzięki temu możesz kupić polisę w dniu wyjazdu
 • Atrakcyjne zniżki: karta EKUZ, rodzinna, Karta Dużej Rodziny.

W związku z łagodzeniem obostrzeń związanych z koronawirusem i częściowym otwarciem granic, od 05.06.2020 r. możesz kupić online ubezpieczenie Moje Podroże24 w aplikacji mobilnej IKO.

Pamiętaj: przed zakupem polisy sprawdź, czy bezpieczna podróż w danym kraju jest już możliwa.

Sprawdź na dole strony informacje odnośnie koronowirusa

Przed zawarciem umowy sprawdź dla kogo produkt jest dedykowany, a także zapoznaj się z się z dokumentacją ubezpieczeniową, w tym z kartą produktu oraz Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia zawierającymi opis zakresu poszczególnych ubezpieczeń, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności.

Ubezpieczenie Moje Podróże24 w aplikacji mobilnej IKO jest oferowane przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i  skierowane jest dla posiadaczy ROR w PKO Banku Polskim mających dostęp do tych serwisów.

Pobierz IKO

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. Więcej o Ubezpieczeniu Moje Podróże24

  Sprawdź, jak obniżyć wysokość składki ubezpieczeniowej:

  • 30% zniżki dla posiadaczy karty EKUZ. Z tej zniżki możesz skorzystać wyłączenie wtedy, gdy jako cel podróży wybierzesz Europę i kraje basenu Morza Śródziemnego. Wypełnij wniosek o kartę EKUZ przez internet i podpisz go bezpłatnym Profilem Zaufanym
  • 10% zniżki rodzinnej przyznawana jest automatycznie, jeśli wśród ubezpieczonych jest co najmniej jedna osoba dorosła i jedno dziecko do lat 20, a łączna liczba ubezpieczonych to maksymalnie osiem osób
  • 10% zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Wypełnij wniosek o Kartę Dużej Rodziny przez internet i podpisz go bezpłatnym Profilem Zaufany 

  Zniżki naliczane są od każdego kolejnego rabatu i sumują się

  • 3 warianty polisy dostosowane do potrzeb: wypoczynek, sport i praca
  • Ubezpieczenie Assistance i Family Assistance, czyli ochrona dla Ciebie w czasie podróży zagranicznej oraz Twoich bliskich pozostających w kraju
  • Składka płatna jednorazowo przez aplikację mobilną IKO.  Ochrona na terytorium:
   •  Polski + 30 km od granicy
   • Europy
   • Świata Możliwy szeroki zakres ochrony w podróży: ubezpieczenie kosztów leczenia także w przypadku zaostrzenia lub powikłania chorób przewlekłych oraz NNW, a także OC w życiu prywatnym  i ubezpieczenie Twojego bagażu
  • W zależności od celu podróży ochrona może zostać uzupełniona o dodatkowe ryzyka związane z uprawianiem sportów ekstremalnych oraz wykonywanie pracy fizycznej wysokiego ryzyka.
  • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu albo kosztów skrócenia wyjazdu – dobrowolnie,  dostępne po opłaceniu dodatkowej składki ubezpieczeniowej. Sprawdź zakres ubezpieczenia
  • Całodobowa infolinia 24/365 - Centrum Alarmowe: 22 522 29 92 – pamiętaj, aby w czasie podróży mieć przy sobie numer polisy, a w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego skontaktować się niezwłocznie z infolinią.
 2. 3 kroki do Ubezpieczenia Moje Podróże24

  Krok 1: Logujesz się do aplikacji IKO i przechodzisz do zakładki „Ubezpieczenia”=> „
  Moje Podróże24”
  Krok 2: Dostosowujesz zakres ubezpieczenia do swoich potrzeb.
  Krok 3: Opłacasz składkę za wybrany wariant ubezpieczenia, zatwierdzasz zakup polisy otrzymanym kodem i cieszysz się ochroną. Polisę otrzymasz e-mailem.

 3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej

  Ubezpieczenie „Moje Podróże24” skierowane jest do klientów PKO Banku Polskiego posiadających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z możliwością opłacenia składki za pośrednictwem IKO (aplikacja mobilna), w szczególności którzy spełniają określone warunki w OWU.

  • dotyczące stanu zdrowia (np. §2.3 OWU, ), szczepień (np. §9.3 OWU). Zwróć również uwagę na ograniczenia związane z ciążą (np. § 9.1 ust. 2 lub § 9.1 ust. 6 )
  •  dotyczące terminów rezerwacji i opłacenia wyjazdu, np. kupując polisę w terminie na 30 dni przed datą wyjazdu, masz możliwość  wykupieniu polisy tylko w tym samym dniu, w którym opłacasz wyjazd. Sprawdź pozostałe sytuacje w OWU (§ 1.4 ust. 14)
  •  korzystających z samochodu spełniającego wymagania z OWU (m.in. § 1.2 ust. 62)
  •  (rodzaj, wiek itp.)  

  Przed zawarciem umowy sprawdź dla kogo produkt jest dedykowany, a także zapoznaj się z się z dokumentacją ubezpieczeniową, w tym z kartą produktu oraz Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia zawierającymi opis zakresu poszczególnych ubezpieczeń, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności.
                                                     

  Zakres podstawowej ochrony ubezpieczeniowej:

  Zakres ubezpieczenia i świadczenia

  (warunki uzyskania świadczeń podane w OWU)

  Sumy ubezpieczenia (SU)/ sumy gwarancyjne (SG)/ limity odpowiedzialności w PLN dla zakresu terytorialnego: EUROPA, ŚWIAT (bez USA, Kanady, Japonii, Australii), ŚWIAT

  Sumy ubezpieczenia (SU)/ sumy gwarancyjne (SG)/ limity odpowiedzialności w PLN dla zakresu terytorialnego: POLSKA

  Ubezpieczenie kosztów leczenia (KL):

  Suma ubezpieczenia określona w polisie

  Świadczenia zgodnie z OWU

  Hospitalizacja (w tym badania pomocnicze, zabiegi i operacje)

  do wysokości sumy ubezpieczenia

  -

  Leczenie ambulatoryjne, wizyty lekarskie

  do wysokości sumy ubezpieczenia

  jedna wizyta lekarska do 500 PLN

  Leczenie stomatologiczne (Nagłe zachorowanie w postaci stanów zapalnych i bólowych lub Nieszczęśliwy wypadek)

  1 000 PLN na cały Okres ubezpieczenia

  -

  Leczenie związane z ciążą i porodem (nie później niż do zakończenia 32 tygodnia ciąży; w przy­padku porodu pomoc medyczna udzielana jest matce i dziecku)

  maksymalnie 2 wizyty do kwoty 6 000 PLN na cały Okres ubezpieczenia

  -

  Zakup lekarstw i środków opatrunkowych (w związku z Hospitalizacją, Leczeniem ambulatoryjnym i wizytami lekarskimi)

  do wysokości sumy ubezpieczenia

  -

  Leczenie związane z Klauzulą nieoczekiwanej wojny lub Aktu terroryzmu (wizyta lekarska, Hospitalizacja, transport medyczny do RP, transport zwłok do miejsca pochówku w RP)

  do 20 000 PLN na każde świadczenie na cały Okres ubezpieczenia ochrona nie dłużej niż 7 dni od wybuchu wojny/ zajścia Aktu terroryzmu)

  -

  Transport medyczny (do Placówki medycznej, między Placówkami medycznymi, z Placówki medycznej do miejsca zakwaterowania)

  do wysokości sumy ubezpieczenia

  1 000 PLN na cały Okres ubezpieczenia

  Transport medyczny Ubezpieczonego do Miejsca zamieszkania lub do Placówki medycznej na terenie RP

  do wysokości sumy ubezpieczenia

  -

  Transport zwłok Ubezpieczonego do miejsca  pochówku na terenie RP

  do wysokości sumy ubezpieczenia; limit na trumnę przewozową 6 000 PLN

  -

  Ubezpieczenie assistance:

  Świadczenia w ramach sumy ubezpieczenia KL - na każdy Wypadek ubezpieczeniowy, o ile poniżej nie zaznaczono inaczej

  Świadczenia zgodnie z OWU (§ 2.1 ust. 5)

  Transport członków rodziny lub innej osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu (Nagłe zachorowanie lub Nieszczęśliwy wypadek Ubezpieczonego)

  do wysokości sumy ubezpieczenia

  -

  Opieka nad Niepełnoletnimi Dziećmi (Hospitalizacja rodzica lub opiekuna wskutek Nieszczęśliwego wypadku lub Nagłego zachorowania)

  w przypadku organizacji do opieki osoby innej, niż wyznaczona, maksymalnie 3 dni do 1 500 PLN

  -

  Wizyta Członka rodziny (Hospitalizacja Ubezpieczonego powyżej 7 dni wskutek Nieszczęśliwego wypadku lub Nagłego zachorowania)

  koszty zakwaterowania do 400 PLN za dobę, maksymalnie przez 7 dób

  -

  Kontynuacja Podróży zagranicznej Ubezpieczonego (poprawa stanu zdrowia Ubezpieczonego po Nieszczęśliwym wypadku lub Nagłym zachorowaniu)

  do wysokości sumy ubezpieczenia

  -

  Zakwaterowanie na czas rekonwalescencji (zalecenie rekonwalescencji Ubezpieczonemu po Hospitalizacji wskutek Nieszczęśliwego wypadku lub Nagłego zachorowania)

  nocleg w limicie 400 PLN za dobę, maksymalnie przez 3 dni

  -

  Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej

  (z przyczyn dotyczących środka transportu)

  bezpłatne przedłużenie ochrony maksymalnie do 48 godzin

  -

  Przekazywanie wiadomości (Wypadek ubezpieczeniowy, Choroba, strajk lub opóźnienie środka transportu powodujący zwłokę lub zmianę przebiegu Podróży zagranicznej)

  tak

  tak

  Pokrycie kosztów poniesionych w związku z opóźnieniem Podróży zagranicznej (opóźnienia o co najmniej 6 godzin środka transportu)

  600 PLN

  -

  Pomoc tłumacza (konflikt z prawem -odpowiedzialność za Szkodę rzeczową lub Szkodę na osobie)

  2 000 PLN

  -

  Pomoc w przekazaniu kaucji (zdarzenie, za które Ubezpieczony może ponosić odpowiedzialność)

  tak

  -

  Pomoc finansowa w przypadku utraty gotówki w wyniku Rozboju lub wymuszenia rozbójniczego

  3 000 PLN

  -

  Pokrycie kosztów poszukiwań i ratownictwa

  22 000 PLN na wszystkie Wypadki ubezpieczeniowe

  Pomoc w razie konieczności wcześniejszego powrotu do Miejsca zamieszkania (Nagłe zachorowanie lub zgon Członka rodziny lub Kradzież z włamaniem lub Zdarzenie losowe w Miejscu zamieszkania)

  do wysokości sumy ubezpieczenia

  -

  Zwrot kosztów niewykorzystanego karnetu lub SKI-Pass*(Nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek)

  maksymalnie 600 PLN na wszystkie Wypadki ubezpieczeniowe

  -

  Świadczenia w przypadku zamknięcia tras zjazdowych*

  60 PLN dzienne, maksymalnie 600 PLN, na wszystkie Wypadki ubezpieczeniowe

  -

  Zwrot kosztów wypożyczenia Sprzętu sportowego*(uszkodzenie Sprzętu sportowego - Zdarzenie losowe)

  60 PLN dzienne, maksymalnie 600 PLN, na wszystkie Wypadki ubezpieczeniowe

  -

  Ubezpieczenie Bagażu podróżnego:

  Bagaż podróżny objęty jest ochroną, jeśli znajduje się pod bezpośrednią opieką Ubezpieczonego lub został: powierzony Przewoźnikowi zawodowemu; oddany do przechowalni bagażu; pozostawiony w zamkniętym indywidualnym pomieszczeniu bagażowym na dworcu lub w hotelu albo w zamkniętym pomieszczeniu w miejscu zakwaterowania (z wyjątkiem namiotu); pozostawiony w zamkniętym bagażniku samochodowym lub dachowym, jeśli Samochód znajdował się na zamkniętym parkingu. Ochrona w razie utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Bagażu podróżnego (wskutek: Zdarzenia losowego; prowadzenia akcji ratowniczej w związku ze Zdarzeniem losowym; Rozboju; gdy Ubezpieczony był pozbawiony możliwości zaopiekowania się Bagażem podróżnym wskutek Nagłego zachorowania lub Nieszczęśliwego wypadku; Kradzieży albo zaginięcia - powierzenie Przewoźnikowi zawodowemu lub oddanie do przechowalni; Kradzieży z włamaniem - pozostawienie w zamkniętym pomieszczeniu bagażowym, miejscu zakwaterowania lub bagażniku samochodowym), w przypadku opóźnienia w jego dostarczeniu (co najmniej o 8 h od planowanego terminu dostarczenia).

  Suma ubezpieczenia określona w polisie - na wszystkie Wypadki ubezpieczeniowe

  Zniszczenie lub uszkodzenie albo utrata Bagażu podróżnego

  do wysokości sumy ubezpieczenia, franszyza redukcyjna 100 PLN (pomniejszenie kwoty odszkodowania)

  Opóźnienie dostarczenia Bagażu podróżnego

  maksymalnie 600 PLN

   

  Zniszczenie lub uszkodzenie albo utrata Sprzętu sportowego będącego elementem Bagażu podróżnego**

  do wysokości sumy ubezpieczenia, franszyza redukcyjna 100 PLN (pomniejszenie kwoty odszkodowania)

  -

  Ubezpieczenie następstw Nieszczęśliwych wypadków:

  Suma ubezpieczenia określona w polisie - na każdy Wypadek ubezpieczeniowy

  Uraz ciała

  do 100% sumy ubezpieczenia

  Śmierć

  100% sumy ubezpieczenia

  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym:

  Suma gwarancyjna określona w polisie - na wszystkie Wypadki ubezpieczeniowe

  Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym za Szkody na osobie

  maksymalnie 100% sumy gwarancyjnej

  Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym za Szkody rzeczowa

  maksymalnie 10% sumy gwarancyjnej, franszyza redukcyjna 600 PLN (pomniejszenie kwoty odszkodowania)

  Ubezpieczenie Family assistance:

  Suma ubezpieczenia wynosi 1500 zł na wszystkie Wypadki ubezpieczeniowe

  -

  Interwencja specjalisty w miejscu zamieszkania członka rodziny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

  maksymalnie 1 zdarzenie ubezpieczeniowe do kwoty 600 PLN na cały Okres ubezpieczenia

  -

  Pomoc ślusarza w sytuacji awaryjnej (Wandalizm związany z Kradzieżą z włamaniem) w  Miejscu zamieszkania

  maksymalnie 1 zdarzenie ubezpieczeniowe do kwoty 600 PLN na cały Okres ubezpieczenia

  -

  Wizyta lekarza lub pielęgniarki dla członka rodziny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w razie Nieszczęśliwego wypadku

  maksymalnie 1 wizyta do kwoty 1 000 PLN na cały Okres ubezpieczenia

  -

  Ryzyka uwzględnione w zakresie podstawowej ochrony ubezpieczeniowej

  Sporty rekreacyjne

  tak

  tak

  Praca umysłowa

  tak

  tak

  Zaostrzenia lub powikłania Chorób przewlekłych

  tak

  tak

  *Jeśli umowa ubezpieczenia przewiduje uprawianie Sportów zimowych wysokiego ryzyka lub Sportów ekstremalnych.

  **Jeśli umowa ubezpieczenia przewiduje uprawianie Sportów wysokiego ryzyka, Sportów zimowych wysokiego ryzyka lub Sportów ekstremalnych.

  Za dopłatą dodatkowej składki zakres podstawowej ochrony może zostać rozszerzony o niżej wskazane ubezpieczenia:

  Zakres ubezpieczenia

  Sumy ubezpieczenia (SU)/ limity odpowiedzialności w PLN dla zakresu terytorialnego: EUROPA, ŚWIAT (bez USA, Kanady, Japonii, Australii), ŚWIAT

  Sumy ubezpieczenia (SU)/ limity odpowiedzialności w PLN dla zakresu terytorialnego: POLSKA

  Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu albo kosztów skrócenia wyjazdu:

  Suma ubezpieczenia określona w polisie (maksymalnie 20 000 PLN na Ubezpieczonego)

  Suma ubezpieczenia określona w polisie (maksymalnie 10 000 PLN na Ubezpieczonego)

  Zwrot kosztów, jakimi Ubezpieczony został obciążony przez Organizatora Wyjazdu w razie rezygnacji z Wyjazdu lub skrócenia Wyjazdu z przyczyn losowych wg OWU

  rezygnacja z wyjazdu - zwrot do 100% kosztów w przypadku przyczyn ujętych w katalogu powodów rezygnacji zgodnie z § 9.1 ust. 2 pkt 1 OWU i do 80% kosztów w przypadku przyczyn spoza katalogu; skrócenie wyjazdu - zwrot kosztów w przypadku przyczyn ujętych w katalogu powodów skrócenia wyjazdu zgodnie z § 9.1 ust. 6 OWU

  Ubezpieczenia zniesienia udziału własnego za szkody w Wynajętym samochodzie (nie starszy niż 10 lat, o masie do 3,5 t, przewożący do 9 osób, z ważnymi badaniami technicznymi)

  Suma ubezpieczenia wynosi 5000 zł - na wszystkie Wypadki ubezpieczeniowe

  -

  Ubezpieczenie assistance w Podróży zagranicznej Samochodem (nie starszy niż 10 lat, o masie do 3,5 t, przewożący do 9 osób, z ważnymi badaniami technicznymi):

  Limity odpowiedzialności na każdy Wypadek ubezpieczeniowy  dla poszczególnych usług assistance

  -

  Naprawa na miejscu (Awaria lub Wypadek)

  do równowartości kwoty 1000 PLN

  -

  Holowanie (Awaria lub Wypadek oraz brak możliwości naprawy na miejscu)

  do równowartości kwoty 1000 PLN

  -

  Świadczenie zamienne (Kradzież, Zniszczenie Samochodu lub Unieruchomienie):

  1. Pokrycie kosztów hotelu (naprawa przekracza 24 h) albo

  2. Pokrycie kosztów kontynuacji Podróży zagranicznej albo kosztów powrotu(naprawa przekracza 48 h) albo

  3. Pokrycie kosztów wynajmu Samochodu zastępczego (naprawa przekracza 24 h)

  1. nocleg w limicie do 400 PLN za dobę, maksymalnie za 3 doby (Unieruchomienie)/ maksymalnie 2 doby (Kradzież lub Zniszczenie Samochodu) albo

  2. koszt biletu kolejowego, autobusowego lub lotniczego albo

  3. koszt wynajmu Samochodu zastępczego - maksymalnie za 3 doby

  -

  Parking strzeżony (Awaria lub Wypadek)

  maksymalnie za 3 doby

  -

  Powrót po naprawiony (naprawa przekracza 48 h) lub odnaleziony Samochód

  koszt biletu kolejowego, autobusowego lub lotniczego

  -

  Kierowca zastępczy (pokrycie kosztu transportu kierowcy do miejsca pobytu Ubezpieczonego) na zasadach opisanych w § 7.1 ust. 3 pkt 6

  koszt biletu kolejowego, autobusowego lub lotniczego

  -

  Złomowanie Samochodu

  do 400 PLN

  -

  Transport przyczepy

  do 1000 PLN

  -

  Zwrot kosztów pomocy w razie unieruchomienia na autostradzie

  do wysokości poniesionych kosztów

  -

  Usługi informacyjne

  tak

  -

  W zależności od wskazanego we wniosku o ubezpieczenie celu Podróży (sport/ praca), ochrona w zakresie podstawowym lub rozszerzonym może zostać uzupełniona o następujące dodatkowe ryzyka:

  Sport

  •  Sporty wysokiego ryzyka
  •  Sporty zimowe wysokiego ryzyka - rozszerzenie o to ryzyko oznacza również objęcie ochroną w zakresie Sportów wysokiego ryzyka
  •  Sporty ekstremalne - rozszerzenie o to ryzyko oznacza również objęcie ochroną w zakresie Sportów wysokiego ryzyka i Sportów zimowych wysokiego ryzyka

  Praca

  •  Praca fizyczna
  •  Praca fizyczna wysokiego ryzyka - rozszerzenie o to ryzyko oznacza również objęcie ochroną w zakresie Pracy fizycznej

  Więcej informacji o ubezpieczeniu Moje Podróże24, w tym szczegółowy opis zakresu ochrony i jego ograniczeń znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

 4. Okres trwania umowy

  Okres ubezpieczenia Moje Podróże24  Okres na jaki zostanie zawarta umowa ubezpieczenia ustalasz sam we wniosku o ubezpieczenie Moje Podróże24, przy czym maksymalny okres ubezpieczenia wynosi 365 dni. Okres ubezpieczenia jest jednakowy dla wszystkich Ubezpieczonych wskazanych w polisie.

  Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się, po opłaceniu składki i zależna jest od wybranego kierunku podróży i jej zakresu:

   

   

  W przypadku Podróży na terytorium jednej ze stref: EUROPA, ŚWIAT (bez USA, Kanady, Japonii, Australii), ŚWIAT”

  Rozpoczyna się od dnia ozna­czonego w Dokumencie  ubezpieczenia jako data początkowa Okresu ubezpieczenia (a w przypadku oznaczenia dnia i godziny – od godziny wskazanej w tym dniu) nie wcześniej niż z chwilą przekroczenia granicy RP, a kończy z upływem Okresu ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia, nie później jednak niż z chwilą przekroczenia granicy RP przy powrocie

  W przypadku Podróży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  Rozpoczyna się od dnia ozna­czonego w Dokumencie  ubezpieczenia jako data początkowa Okresu ubezpieczenia (a w przypadku oznaczenia dnia i godziny – od godziny wskazanej w tym dniu),  nie wcześniej jednak niż z chwilą opuszczenia Miejsca zamieszkania, a kończy z upływem Okresu ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia, nie później jednak niż z chwilą powrotu do Miejsca zamieszkania

  W zakresie kosztów rezygnacji z Wyjazdu w Ubezpieczeniu kosztów rezygnacji z Wyjazdu albo kosztów skrócenia Wyjazdu

  Rozpoczyna się od  danej godziny w dniu zawarcia umowy ubez­pieczenia, nie wcześniej jednak niż  po zapłaceniu składki przez Ubezpieczającego i wygasa z datą i godziną rozpoczęcia Wyjazdu wskazaną  w umowie rezerwacji: Imprezy, Noclegu, Biletu

  W zakresie kosztów skrócenia Wyjazdu w Ubezpieczeniu kosztów rezygnacji z Wyjazdu albo kosztów skrócenia Wyjazdu

  Rozpoczyna się nie wcześniej niż od daty i godziny rozpoczęcia Wyjazdu wskazanej w umowie rezerwacji: Imprezy, Noclegu, Biletu i kończy się z datą i godziną jego końca wskazaną w umowie rezerwacji: Imprezy, Noclegu, Biletu

 5. Jak otrzymać świadczenia?

  Jak otrzymać świadczenie lub odszkodowanie

  • W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną, pamiętaj aby niezwłocznie skontaktować się z dedykowanym Centrum operacyjnym,  pod numerem telefonu: 22 522 29 92 (czynnym 24h/7), które  poinformuje o dalszym postępowaniu
  • w celu sprawnej likwidacji szkody pamiętaj o zebraniu dokumentacji wskazanej w OWU dla danego zdarzenia
  • Możesz również przesłać zgłoszenie on-line korzystając z formularza dostępnego na stronie www.pkoubezpzieczenia.pl/szkody-i-roszczenia

  Świadczenie wypłacane są w wysokości nie wyższej niż poniesiona szkoda lub ustalone świadczenie dla danego zdarzenia, a także przy uwzględnieniu  sumy ubezpieczenia, poszczególnych limitów i franszyz. Zapoznaj się z limitami świadczeń obowiązującymi w ubezpieczeniu Moje Podróże24.

 6. Jak odstąpić od ubezpieczenia lub wypowiedzieć umowę?

  • Jeżeli umowa ubezpieczenia zawarta jest na okres dłuższy niż 6 miesięcy Ubezpieczający może pisemnie odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia, a w przypadku zawarcia tej umowy w trybie na odległość (o ile okres ubezpieczenia jest dłuższy niż 30 dni)  – w terminie 30 dni od zawarcia umowy oraz otrzymania Karty Produktu, OWU i polisy. Ochrona ustaje ze skutkiem na dzień otrzymania ww. oświadczenia przez Ubezpieczyciela.
  • Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w dowolnym terminie składając pisemne oświadczenie. Ochrona ustaje ze skutkiem na dzień otrzymania ww. oświadczenia przez Ubezpieczyciela.
  • Ubezpieczony ma prawo pisemnie wystąpić (zrezygnować) z ochrony ubezpieczeniowej w każdym czasie, bez ponoszenia żadnych kosztów.

  W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej przed upły­wem okresu, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

 7. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

  Nie we wszystkich sytuacjach będzie możliwość wypłacenia Tobie lub Twoim bliskim świadczenia, dlatego też zapoznaj się z tymi sytuacjami, wskazanymi w tabeli na początku OWU. Poniżej krótki opis ubezpieczenia i przykładowe wyłączenia.

  Ubezpieczenie kosztów leczenia (KL)

  Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje między innymi kosztów leczenia i usług assistance: przekraczających zakres niezbędny do przywrócenia stanu zdrowia, a w przypadku Podróży zagranicznej umożliwiającego powrót Ubezpieczonego na terytorium RP; gdy przed wyjazdem za granicę istniały wskazania do wykonania zabiegu operacyjnego lub poddania się innemu leczeniu w warunkach szpitalnych lub ambulatoryjnych, o ile Ubezpieczony wiedział o wyżej wymienionych wskazaniach do wykonania zabiegu operacyjnego lub poddania się leczeniu; związanych z kontynuacją leczenia zdiagnozowanych zachorowań lub następstw Nieszczęśliwych wypadków, które wystąpiły przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

  Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są koszty leczenia, koszty transportu i koszty usług assistance, które powstały w następstwie między innymi:

  1)    leczenia niezwiązanego z Nagłym zachorowaniem lub Nieszczęśliwym wypadkiem;

  2)    leczenia Chorób przewlekłych;

  3)    zdiagnozowanych Chorób, co do których istniały przeciwwskazania lekarskie do odbycia Podróży, o których Ubezpieczony wiedział;

  4)    leczenia sanatoryjnego, fizykoterapii, helioterapii, zabiegów ze wskazań estetycznych;

  5)    niepoddania się obowiązkowym szczepieniom prewencyjnym, przed Podróżami zagranicznymi do tych krajów, w których powyższe zabiegi są wymagane przez władze danego kraju na podstawie Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (IHR) publikowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO);

  6)    pozostawania w Stanie po spożyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środ­ków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziała­niu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście Wypadku ubezpieczeniowego;

  7)    wypadków wynikających z Wyczynowego uprawiania sportu;

   

  Ubezpieczenie assistance

  Ubezpieczenie Bagażu podróżnego

  Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody między innymi: wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczonego, wyrządzone umyślnie przez osobę, za którą Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność lub z którą pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym; stanowiące utracone korzyści Ubezpieczonego; wynikające z wady ubezpieczonego przedmiotu lub z jego normalnego zużycia, wylania się płynów, tłuszczów, barwników lub substancji żrących znajdujących się w ubezpieczonym Bagażu podróżnym; w łatwo tłukących się przedmiotach glinianych, szklanych, ceramice, porcelanie, marmurze, gipsie.

  Ubezpieczenie następstw Nieszczęśliwych wypadków

  Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są następstwa dotyczące Wypadków ubezpieczeniowych miedzy innymi powstałych: wskutek działania umyślnego Ubezpieczonego, samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę, usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego samobójstwa, skutków samobójstwa, niezależnie od stanu poczytalności; wskutek pozostawania w Stanie po spożyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście Wypadku ubezpieczeniowego.

  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym

  Ubezpieczyciel nie odpowiada między innymi za Szkody: wyrządzone przez Ubezpieczonego Członkom rodziny oraz zwierzętom, za które ponosi odpowiedzialność; wyrządzone przez Ubezpieczonego innemu Ubezpieczonemu w ramach tej samej umowy ubezpieczenia; wyrządzone przez Ubezpieczonego w Stanie po spożyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście Wypadku ubezpieczeniowego; wynikające z wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej.

  Ubezpieczenie Family assistance

  Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje kosztów usług assistance w związku Wypadkami ubezpieczeniowymi, które powstały z tytułu lub w następstwie między innymi:

  działania umyślnego, samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa, skutków samobójstwa, niezależnie od stanu poczytalności; rażącego niedbalstwa, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności;

  udziału w Bójkach, z wyjątkiem działania w obronie koniecznej lub w stanie wyższej konieczności;

  popełnienia przestępstwa umyślnego lub usiłowania popełnienia przestępstwa.

  Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z Wyjazdu albo kosztów skrócenia Wyjazdu

  Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje rezygnacji z Wyjazdu między innymi z następujących powodów: gdy przed zawarciem przez Ubezpieczonego umowy rezerwacji Wyjazdu istniały przeciwwskazania lekarskie, do jego odbycia lub wskazania do wykonania zabiegu operacyjnego bądź poddania się leczeniu w warunkach szpitalnych z zastrzeżeniem, iż Ubezpieczony wiedział o wyżej wymienionych wskazaniach i przeciwwskazaniach; następstw, powikłań, komplikacji i pogorszeń stanów chorobowych, które zaistniały przed zawarciem umowy ubezpieczenia; komplikacji związanych z ciążą, która nie jest uznawana w dacie zawarcia umowy ubezpieczenia za Ciążę zagrożoną, skutkujących u Ubezpieczonego co najmniej siedmiodniową Hospitalizacją lub zagrażających przedwczesnym porodem, pod warunkiem że w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia Ubezpieczony był maksymalnie w 8 tygodniu ciąży.

  Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje skrócenia Wyjazdu między innymi z następujących powodów: gdy przed rozpoczęciem Wyjazdu istniały u Ubezpieczonego przeciwwskazania lekarskie do udziału w Wyjeździe lub wskazania do wykonania zabiegu operacyjnego albo poddania się leczeniu w warunkach szpitalnych, z zastrzeżeniem iż Ubezpieczony wiedział o przeciwwskazaniach lekarskich do udziału w Wyjeździe lub wskazaniach do wykonania zabiegu operacyjnego lub leczenia w warunkach szpitalnych; popełnienia przestępstwa umyślnego lub usiłowania popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego; komplikacji związanych z ciążą, która nie jest uznawana w dacie zawarcia umowy ubezpieczenia za Ciążę zagrożoną, skutkujących Hospitalizacją Ubezpieczonego lub poronieniem, pod warunkiem, że w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia Ubezpieczony był maksymalnie w 8 tygodniu ciąży.

  Ubezpieczenia zniesienia udziału własnego za szkody w Wynajętym samochodzie

  Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są Wypadki ubezpieczeniowe powstałe między innymi wskutek: popełnienia przestępstwa umyślnego lub usiłowania popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego; kierowania przez Ubezpieczonego Wynajętym samochodem w Stanie po spożyciu alkoholu, pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

  Ubezpieczenia assistance w Podróży zagranicznej Samochodem (sprawdź definicję w OWU)

  Świadczenia nie przysługują, jeżeli Wypadek ubezpieczeniowy był między innymi następstwem:

  aktywnego udziału Samochodu w zawodach i wyścigach; popełnienia przestępstwa umyślnego lub usiłowania popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego; kierowania przez Ubezpieczonego Samochodem pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

  Pełna lista sytuacji i zdarzeń, o których mowa powyżej znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Przeczytaj Ogólne Warunki Ubezpieczenia, aby zapoznać się z zasadami działania ubezpieczenia. Sprawdź zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz termin jej rozpoczęcia dla poszczególnych zdarzeń – informacje dostępne w OWU.

 8. Ubezpieczenie a koronawirus

  1. Czy ubezpieczyciel pokryje koszt mojego leczenia, jeśli w trakcie podróży zachoruję na koronawirusa?

  Jeżeli kupiłeś polisę i wyjechałeś przed ogłoszeniem przez WHO pandemii, to masz ochronę ubezpieczeniową nawet jeżeli zachorujesz na koronawirusa (w związku z tym ubezpieczyciel pokryje koszty Twojego leczenia). Musisz jednak pamiętać, że tylko lokalne służby medyczne mają możliwość pomocy pacjentom. Ubezpieczyciel nie jest w stanie w żaden sposób ingerować w ich pracę.
  Osoby, które kupiły polisę po ogłoszeniu pandemii i wyjechały lub zamierzają wyjechać, nie mają ochrony ubezpieczeniowej w przypadku zachorowania na koronawirusa. 

  2. Czy jeśli zostanę objęty kwarantanną, ubezpieczyciel pokryje koszt mojego przedłużonego pobytu wykraczającego poza czas zaplanowanej podróży?

  Jeżeli kupiłeś polisę i wyjechałeś przed ogłoszeniem przez WHO pandemii, to masz ochronę ubezpieczeniową nawet jeżeli zostaniesz poddany kwarantannie ze względu na koronawirusa (w związku z tym ubezpieczyciel pokryje koszty związane z przedłużeniem pobytu).
  Osoby, które kupiły polisę po ogłoszeniu pandemii i wyjechały (lub zamierzają wyjechać), nie mają ochrony ubezpieczeniowej w przypadku kwarantanny.

  3. Czy jeśli pojadę do kraju, w którym ogłoszono epidemię koronawirusa (lub kraj objęto kordonem sanitarnym) i zachoruję, ubezpieczyciel pokryje koszt mojego leczenia?

  Od chwili ogłoszenia pandemii, jakikolwiek wyjazd zagraniczny i zachorowanie na koronawirusa oznaczają, że ubezpieczyciel nie pokryje kosztu leczenia.

  4. Czy otrzymam odszkodowanie za odwołanie podróży, jeśli planuję podróż do miejsca, gdzie ogłoszono epidemię koronawirusa/czerwoną strefę lub teren objęto kordonem sanitarnym?

  Ogłoszony stan pandemii, oznacza że ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, jeżeli podróż zostałaby odwołana ze względu na koronawirusa.

  5. Czy otrzymam odszkodowanie za skrócenie podróży, gdy w jej czasie ogłoszono epidemię koronawirusa/czerwoną strefę lub teren objęto kordonem sanitarnym?

  Ogłoszony stan pandemii, oznacza że ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania za odwołanie podróży, jeżeli ta zostałaby skrócona ze względu na koronawirusa.

  6. Czy klienci, którzy zwracają się do Centrum Operacyjnego z prośbą o organizację świadczeń medycznych w Polsce, będą poddawani dodatkowej procedurze?

  Klienci posiadający ubezpieczenia Moje Podróże24 są objęci ochroną i będą poddawani zdalnej konsultacji medycznej z lekarzem (telekonsultacji). Dodatkowo, zostaną poddani uproszczonemu procesowi prediagnostyki w kierunku wystąpienia koronawirusa poprzez weryfikację, czy w ciągu ostatnich 14 dni:

  • mieli bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem (przypadek potwierdzony lub prawdopodobny)
  • pracowali/przebywali w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zarażonych koronawirusem
  • podróżowali/przebywali w regionie, w którym utrzymuje się transmisja koronawirusa

  Jeżeli odpowiedź na którekolwiek z powyższych pytań sugeruje, że mogłeś mieć styczność z wirusem lub osobą zakażoną, zostaniesz poproszony o kontakt z najbliższą Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną lub infolinią pod numerem 800 190 590

 9. Dokumenty