Wojażer - PZU Pomoc w Podróży

Ubezpieczenie zapewniające pomoc i zwrot kosztów opieki
medycznej udzielanej w kraju i za granicą.

  /media_files/28c5cbd1-a1a0-420f-a6ae-e777a11e6755.png 7 pakietów Assistance do wyboru.

  /media_files/28c5cbd1-a1a0-420f-a6ae-e777a11e6755.png Już od 5 zł za 5 dni pobytu w kraju i 9 zł za 5 dni pobytu
      za granicą.

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. Jak kupić ubezpieczenie

  Krok 1 Wybierasz ubezpieczenie Wojażer - PZU Pomoc w Podróży
  Zaloguj się do konta, wybierz zakładkę "Ubezpieczenia" a następnie "Nowe ubezpieczenie turystyczne" dostępne w sekcji "Na skróty". Pamiętaj, aby zapoznać się z Kartą produktu ubezpieczenia Wojażer – PZU Pomoc w Podróży.

  Krok 2 Wybierasz zakres ochrony i podajesz informacje o Twoim wyjeździe
  Wybierz wariant ubezpieczenia, ewentualne dodatkowe opcje, które Twoje ubezpieczenie ma zawierać i sumę ubezpieczenia. Następnie podaj informacje, dokąd chcesz wyjechać, w jakim celu i na jak długo.

  Krok 3 Potwierdzasz zakup
  Potwierdź Twoje dane, zaakceptuj wysokość składki, wybierz rachunek, z którego chcesz opłacić składkę a następnie potwierdź kupno ubezpieczenia kodem z Twojego aktywnego narzędzia autoryzacji (karty kodów, SMS-a lub tokena).

  Krok 4 Ubezpieczenie zaczyna działać
  Początek okresu ubezpieczeniowego rozpoczyna się zgodnie z wybraną przez Ciebie datą (może to być już następnego dnia po zakupie ubezpieczenia w Inteligo). W momencie zgłaszania szkody nie będziesz potrzebować umowy ubezpieczenia - wystarczy numer polisy, który znajdziesz na formularzu przelewu i w zakładce „Ubezpieczenia” w serwisie WWW. W zakładce „Ubezpieczenia” znajdziesz również wszystkie Twoje polisy w wersji elektronicznej.

   

 2. O produkcie

  Informujemy, że od dnia 6 lutego 2019 roku została wznowiona sprzedaż ubezpieczeń PZU Dom w serwisie transakcyjnym Inteligo.
  Zapraszamy do skorzystania z oferty.

  W ramach ubezpieczenia Wojażer –  PZU Pomoc w Podróży w Inteligo ubezpieczysz siebie i bliskich podczas wyjazdu krajowego i zagranicznego w celu

  • turystycznym,
  • uprawiania sportów (również wyczynowo i wysokiego ryzyka): np. będziesz nurkować, jeździć na nartach, wspinać się w górach, uprawiać surfing czy rafting etc.
  • podjęcia nauki,
  • podjęcia pracy.

  Ubezpieczenie Wojażer – PZU Pomoc w Podróży zapewnia ochronę w trakcie podróży oraz pobytu  w kraju bądź za granicą w zakresie podstawowym lub rozszerzonym.

  Zakres podstawowy ubezpieczenia zapewnia pokrycie kosztów:

  • leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego w sytuacjachnagłych zachorowań lub nieszczęśliwych wypadków, konsultacji medycznych,  zabiegów ambulatoryjnych, lekarstw, środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, badań pomocniczych zleconych przez lekarza, pobytu w szpitalu, tj. leczenia, zabiegów i operacji,
  • transportu medycznego do przychodni lub szpitala oraz miejsca zakwaterowania po udzieleniu pomocy medycznej,
  • leczenia stomatologicznego w przypadku ostrych stanów zapalnych,
  • leczenia związanego z ciążą i porodem,
  • naprawy albo zakup protez (w tym dentystycznych) i okularów korekcyjnych.
  • organizacji usług assistance w zakresie wybranym przez Ubezpieczonego Pakiet Rozszerzony, Pakiet Rodzina, Pakiet Dziecko/Osoba niesamodzielna, Pakiet Biznes, Pakiet Sport, Pakiet Rowerzysta.

   

 3. Dodatkowe korzyści

  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
   Ubezpieczonemu, który w następstwie nieszczęśliwego wypadku dozna 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje świadczenie w pełnej wysokości sumy ubezpieczenia, a w razie częściowego uszczerbku taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku. W razie śmierci ubezpieczonego zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku świadczenie wypłacane jest w pełnej wysokości. Ubezpieczenie dostępne jest w sześciu pakietach: Rozszerzony, Rodzina, Dziecko/Osoba niesamodzielna, Biznes, Sport, Rowerzysta. Porównaj
  • Ubezpieczenie bagażu podróżnego
   PZU SA odpowiada za bagaż podróżny, który został utracony, zniszczony lub uszkodzony wskutek np. pożaru, huraganu i innych czynników zewnętrznych, zniszczenia lub uszkodzenia w czasie akcji ratowniczej, wypadku w komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej, kradzieży z włamaniem lub rozboju oraz za przenośny sprzęt elektroniczny będący w posiadaniu ubezpieczonego podczas jego podróży Dodatkową opcją ubezpieczenia jest ubezpieczenie nart, snowboardu lub deski surfingowej w czasie użytkowania.
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym podczas podróży zagranicznej
   Obejmuje pokrycie szkód (zarówno majątkowych jak i na osobie) wyrządzonych osobom trzecim  w trakcie podróży zagranicznej, w związku z czynem niedozwolonym Ubezpieczonego lub osoby, za którą Ubezpieczony jest odpowiedzialny.
 4. Ile to kosztuje

  Cena ubezpieczenia wynosi już od 5 zł w przypadku 5-cio dniowego wypoczynku w kraju i od 9 zł w przypadku 5-cio dniowego wyjazdu za granicę. W zależności od potrzeb masz możliwość wyboru sumy ubezpieczenia.

 5. Zgłoszenie choroby lub wypadku

  Wyjeżdżając zanotuj numer polisy oraz numer telefonu, pod który powinieneś zadzwonić  w celu zgłoszenia choroby lub wypadku:

  • w kraju - Infolinia PZU, tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55
  • za granicą - Centrum Alarmowe PZU Pomoc, tel.+48 22 566 55 44

  Zwrot kosztów za niektóre usługi medyczne może nastąpić dopiero w kraju. Dotyczy to głównie niewielkich kosztów za usługi medyczne, których placówki zagraniczne nie chcą regulować przelewami, oraz wydatków w aptekach. W takich przypadkach poproś o wystawienie rachunków za usługi medyczne, oraz zakupione leki.

 6. Dodatkowe informacje

  Wskazówki

  • Ze swojego konta Inteligo możesz ubezpieczyć siebie jak i inną osobę.
  • Wybierając wyższą sumę ubezpieczenia kosztów leczenia, zabezpieczysz się przed sytuacją, w której środki z ubezpieczenia zostaną wyczerpane i dalsze koszty leczenia będą obciążały Twoją kieszeń.
  • Jeśli wyjeżdżasz za granicę, warto ubezpieczyć również dom.
   Sprawdź ofertę kompleksowego ubezpieczenia PZU DOM

  Pytania

  • Na temat formularza ubezpieczeniowego
   800 121 121 (połączenie bezpłatne)
   lub +48 81 53 56789 (połączenie płatne, w kraju, za granicą i z telefonów komórkowych).
  • Na temat warunków ubezpieczenia
   w dowolnym oddziale PZU lub pod nr Infolinii PZU
   801 102 102 lub (22) 566 55 55.

  W przypadku Umowy zawieranej za pośrednictwem Internetu, konsument ma prawo skorzystać z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów i złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (Platforma ODR) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. - adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Za działanie Platformy ODR odpowiada Komisja Europejska. Adres poczty elektronicznej do kontaktu z PZU SA jest następujący: reklamacje@pzu.pl.

 7. Dokumenty