PZU Dom

Ubezpieczenie dla Twojego domu lub mieszkania.

  /media_files/28c5cbd1-a1a0-420f-a6ae-e777a11e6755.png Dodatkowe wsparcie w przypadku domowych awarii
      dzięki ubezpieczeniu PZU Pomoc w domu.

  /media_files/28c5cbd1-a1a0-420f-a6ae-e777a11e6755.png Szkoda nie pomniejsza sumy ubezpieczenia lokali
      i budynków.

Zaloguj się i kup ubezpieczenie

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. Jak kupić ubezpieczenie

  Krok 1. Wybierasz ubezpieczenie PZU DOM
  Zaloguj się do konta,wybierz zakładkę „Ubezpieczenia” a następnie „Nowe ubezpieczenie majątkowe” dostępne w sekcji „Na skróty”. Pamiętaj, aby zapoznać się z Kartą produktu ubezpieczenia PZU DOM.

  Krok 2. Podajesz informacje o ubezpieczanym majątku
  Wybierz, co chcesz ubezpieczyć, wariant ubezpieczenia PZU Pomoc w domu, datę rozpoczęcia ubezpieczenia, podaj sumę ubezpieczenia, a następnie podaj adres, pod którym znajduje się ubezpieczany majątek.

  Krok 3. Potwierdzasz zakup
  Potwierdź swoje dane, zaakceptuj wysokość składki, wybierz rachunek, z którego chcesz opłacić składkę, a następnie potwierdź kupno ubezpieczenia kodem z Twojego aktywnego narzędzia autoryzacji (karty kodów, tokena lub przesłanego SMS-em).

  Krok 4. Ubezpieczenie zaczyna działać
  Początek okresu ubezpieczenia rozpocznie się zgodnie z wybraną przez Ciebie datą (może to być już następny dzień po zakupie ubezpieczenia w Inteligo i opłaceniu składki). W momencie zgłaszania szkody nie będziesz potrzebował umowy ubezpieczenia - wystarczy numer polisy, który znajdziesz na formularzu przelewu i w zakładce „Ubezpieczenia” w Twoim koncie. W tym miejscu znajdziesz wszystkie Twoje polisy w wersji elektronicznej.

  Kup ubezpieczenie

 2. O produkcie

  Informujemy, że od dnia 6 lutego 2019 roku została wznowiona sprzedaż ubezpieczeń PZU Dom w serwisie transakcyjnym Inteligo.
  Zapraszamy do skorzystania z oferty.

  W ramach PZU DOM ubezpieczysz:

  • nieruchomości do wyboru:
   • budynki mieszkalne - także na etapie budowy,
   • lokale mieszkalne,
   • garaże w połączeniu z budynkiem mieszkalnym lub budynkiem mieszkalnym w stadium zabudowy.
  • ruchomości domowe i stałe elementy, z wyjątkiem mieszkańców Unii Europejskiej (spoza Polski), którzy mogą je wykupić w połączeniu z lokalem lub budynkiem mieszkalnym).

  Jakie ryzyka obejmuje ubezpieczenie

  • zalanie, powódź,
  • ogień, eksplozja, piorun,
  • grad, huragan, śnieg,
  • osuwanie się ziemi i inne zdarzenia losowe,
  • dewastacje mienia (nie dotyczy budynków na etapie budowy)
  • kradzież z włamaniem,
  • rabunek w miejscu i poza miejscem ubezpieczenia.

  Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób fizycznych.

  Kup ubezpieczenie

 3. Dodatkowe korzyści

  • Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym
   Jeśli ubezpieczysz ruchomości domowe, PZU SA odpowiada dodatkowo za szkody wyrządzone osobom trzecim przez Ciebie i Twoich bliskich. Na przykład: jeśli pęknie u Ciebie kaloryfer, PZU zapłaci nie tylko za Twój parkiet, ale również za sufit sąsiada z dołu!
  • Ubezpieczenie mienia biurowego w miejscu ubezpieczenia
   W przypadku prowadzenia w miejscu ubezpieczenia (domu, mieszkaniu) działalności gospodarczej (np. biuro podatkowe, kancelaria prawna, gabinet lekarski) polisa obejmuje też - bez konieczności zawierania osobnej umowy - sprzęty biurowe służące do takiej działalności.
  • Ubezpieczenie Twojego mienia służbowego
   W ramach ubezpieczenia ruchomości ubezpieczone jest również Twoje mienie służbowe np.: laptop i telefon komórkowy.
  • Ubezpieczenie na wypadek rabunku poza miejscem ubezpieczenia
   Przy wykupieniu  ubezpieczenia ruchomości domowych  PZU SA odpowiada również za szkody w wyniku rabunku poza miejscem ubezpieczenia do wysokości 5% sumy ubezpieczenia  dla szkód w przedmiotach ze srebra, złota, platyny, pieniądzach i biżuterii, a do wysokości 10% sumy ubezpieczenia dla  szkód w pozostałych ruchomościach.
  • Możliwość dokonania cesji z polisy, czyli przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia
   W trakcie zakupu ubezpieczenia polisy PZU DOM możesz dokonać cesji ubezpieczenia np. na rzecz banku udzielającego kredytu.  Na tej podstawie ewentualne odszkodowanie zostanie wypłacone wskazanej przez Ciebie osobie lub instytucji.
  • Pomoc w domu
   Ubezpieczenie dodatkowe - dostępne w trzech wariantach (Komfort, Super i Super Plus ), dzięki któremu  w razie awarii w domu, możesz liczyć między innymi na: pomoc w organizacji interwencji specjalisty, np. ślusarza, hydraulika czy murarza, w zorganizowaniu transportu i pobytu w hotelu, naprawę sprzętu RTV, AGD i PC wraz z kosztami części zamiennych. W ramach ubezpieczenia możesz również skorzystać z porady specjalisty np. ds. zabezpieczeń  przed kradzieżą.

   Wariant Komfort jest bezpłatnie dodawany do każdej polisy ubezpieczenia domu, lokalu mieszkalnego lub ruchomości domowych i stałych elementów.

   Warianty Super i Super Plus
   są oferowane przy ubezpieczeniu domu, lokalu mieszkalnego lub ruchomości domowych i stałych elementów na preferencyjnych warunkach.
 4. Ile to kosztuje

  Wysokość składki jest uzależniona od wartości oraz rodzaju ubezpieczanego majątku.

  Dodatkowo do każdej polisy ubezpieczenia domu/lokalu mieszkalnego lub ruchomości domowych i stałych elementów otrzymasz bezpłatnie ubezpieczenie Pomoc w domu w wariancie Komfort.

  Jeśli chcesz, możesz również skorzystać z dwóch innych wariantów ubezpieczenia Pomoc w domu: 30 zł za Wariant Super i 330 zł za Super Plus.

 5. Jak zgłosić szkodę

  Po zaistnieniu szkody, skontaktuj się z Infolinią Grupy PZU SA pod numerem:
  801 102 102 lub (22) 566 5555.

 6. Dodatkowe informacje

  Pytania

  • Na temat formularza ubezpieczeniowego
   800 121 121 bezpłatna infolinia Inteligo
   lub +48 81 535 67 89 (połączenie z telefonów komórkowych i z zagranicy).
  • Na temat warunków ubezpieczenia
   dowolna jednostka PZU SA lub Infolinia Grupy PZU
   801 102 102 lub (22) 566 5555.

  W przypadku Umowy zawieranej za pośrednictwem Internetu, konsument ma prawo skorzystać z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów i złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (Platforma ODR) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. - adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Za działanie Platformy ODR odpowiada Komisja Europejska. Adres poczty elektronicznej do kontaktu z PZU SA jest następujący: reklamacje@pzu.pl.

 7. Dokumenty