Oferta firmowa

Informacja o zmianach w regulacjach

Zmiany na rynku usług finansowych, wynikające ze znowelizowanej ustawy o usługach płatniczych oznaczają dostosowanie, od 15 grudnia br., regulacji obowiązujących w Inteligo. Wśród nowości znajdą się m.in.:

  • skrócenie czasu rozpatrywania reklamacji;
  • zmiana zasad pokrywania kosztów przelewu zagranicznego do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego - możliwość skorzystania jedynie z opcji dzielenia kosztów pomiędzy nadawcę i odbiorcę przelewu.

Już teraz obowiązuje niższa maksymalna kwota Państwa odpowiedzialności za nieautoryzowane transakcje kartą płatniczą - 50 EUR (poprzednio 150 EUR).

W zakresie zmian, które przynoszą nowe przepisy, PKO Bank Polski od początku bierze aktywny udział przygotowując korzystne dla klientów Inteligo rozwiązania. Bank pracuje m.in. nad dalszym wzmacnianiem bezpieczeństwa transakcji oraz udostępnieniem nowych funkcji posiadaczom rachunków. Znowelizowana ustawa o usługach płatniczych, która dostosowała polskie prawo do wymogów unijnych, zobowiązuje też banki do udostępnienia danych zawartych w bankowych systemach informatycznych podmiotom, które będą oferować nowe usługi finansowe. Dane będą udostępniane tylko na wyraźne Państwa żądanie.  

Szczegółowy opis zmian oraz pełne treści regulacji przesyłane są systematycznie do klientów. Dokumenty dostępne są w wiadomościach w serwisie transakcyjnym. Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami.

Zapoznaj się z Informacją o zmianach w Taryfie Prowizji i Opłat oraz w Regulaminach wprowadzonych 4 sierpnia 2018 r.

Poniżej komplet materiałów przekazany klientom:

Dokumenty

Rozwiń wszystkie
  1. Regulaminy produktów bankowych

  2. Wykazy zmian do regulaminów

  3. Informacja dotycząca wysokości limitów