Konto indywidualne Inteligo

Inteligo - bezpłatne konto prywatne
0 zł za prowadzenie konta


0 zł za przelewy krajowe
oraz zlecenia stałe – realizowane samodzielnie przez internet

0 zł za wydanie karty i jej używanie
przy miesięcznych, rozliczonych transakcjach bezgotówkowych wykonanych kartą od 100 zł

0 zł za wypłaty z bankomatów
PKO Banku Polskiego, BZ WBK i Nordea Bank Polska

 

Otwórz konto indywidualne Inteligo

01Jak otworzyć konto indywidualne Inteligo?

  • Wypełnienie wniosku zajmie Ci tylko kilka minut.

   Przygotuj dowód osobisty lub paszport.

  • Wybór konta, karty i narzędzia autoryzacji operacji

   Wypełniając wniosek wybierz: rodzaj konta (indywidualne lub wspólne), kartę (Visa payWave „Dobro procentuje”, Visa payWave lub MasterCardPayPass), narzędzie autoryzacji do potwierdzania Twoich operacji (kody SMS, karta kodów jednorazowych) oraz uzupełnij danymi (m.in.imiona, nazwisko,nazwisko panieńskie matki, data urodzenia , seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania).

  • Twoje dane

   Podaj we wniosku: imiona, nazwisko, nazwisko panieńskie matki, datę urodzenia, serię i numer dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania).

   Pamiętaj! Podając:

   • adres e-mail, otrzymasz bezpłatnie comiesięczne wyciągi
   • numer telefonu zyskasz możliwość korzystania z Powiadomień SMS
  • Twoje zgody

   Wyrażając zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych na bieżąco będziemy Cię informowali o nowościach, promocjach i konkursach w Inteligo. Zyskasz szybki i bezpośredni dostęp do najświeższych informacji o ofercie.

  • Zatwierdzenie danych

   Zatwierdź wypełniony wniosek, który zweryfikujemy i na jego podstawie przygotujemy dla Ciebie umowę.

  • W ciągu 48 godzin na podany przez Ciebie we wniosku numer oddzwoni nasz konsultant, aby potwierdzić zawarte we wniosku dane.

  • Kurier dostarczy Ci przesyłkę startową zawierającą: umowę, kartę płatniczą i informacje niezbędne do korzystania z Inteligo (Twój identyfikator - zachowaj go i chroń oraz hasła pierwszego logowania)

  • Jeden egzemplarz umowy podpisz i oddaj kurierowi
  • AKTYWUJEMY TWOJE NOWE KONTO. Niezwłocznie po podpisaniu i oddaniu kurierowi umowy aktywujemy Twoje konto.

  • Informacje o aktywacji otrzymasz w wiadomości email oraz SMS-em.
   W przypadku wymaganych dodatkowych dokumentów aktywacja nastąpi po dostarczeniu ich do Inteligo i pozytywnej weryfikacji.

   • Zaloguj się do konta
   • Zmień hasło na własne oraz nadaj własny login, jeśli chcesz go używać do logowania
   • Aktywuj kartę i nadaj własny PIN
   • Korzystaj w pełni z oferty Twojego nowego konta
  • Pamiętaj, do Twojej dyspozycji są zawsze nasi konsultanci pod numerami 800 121 121 lub +48 81 535 67 89 (opłata zgodna z taryfą operatora). Infolinia czynna całą dobę przez 7 dni w tygodniu.

   Jeśli jesteś już klientem Inteligo, kolejne konto otworzysz w pełni online. Wypełnij wniosek, a umowa będzie udostępniona elektronicznie.

Przejdź na górę strony

02Szczegóły oferty

 1. O produkcie

  W ramach konta indywidualnego Inteligo możesz otworzyć dowolną liczbę rachunków nadając im własną nazwę - ułatwi Ci to zarządzanie Twoimi finansami. Otwierając konto Inteligo zyskujesz najbardziej przyjazny serwis oraz produkty finansowe online, a w tym:

  Depozyty na koncie Inteligo są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

  Otwórz konto Inteligo

 2. Opłaty

  Dnia 11 maja 2010 roku weszła w życie nowa Tabela Opłat i Prowizji.

  Prezentowane poniżej warunki cenowe dotyczą wszystkich kont otwartych lub przeniesionych przez naszych Klientów na nowe warunki od 11 maja 2010 roku.

  Decyzję o przejściu na Tabelę opłat i prowizji wprowadzoną 11 maja 2010 roku możesz podjąć w dowolnej chwili. W tym celu skontaktuj się z konsultantem Inteligo pod numerem 800 121 121 lub +48 81 535 67 89 (opłata zgodna z taryfą operatora). Do czasu zaakceptowania przez Ciebie nowej Tabeli, Twoje rachunki prowadzone będą na dotychczas obowiązujących warunkach.

  Zwolnienie z pobierania opłat za wypłaty w bankomatach Nordea Bank Polska realizowanych kartami debetowymi dotyczy:

  • Posiadaczy Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) oraz
  • Posiadaczy Kont Inteligo firmowych, którzy zawarli umowę Konta Inteligo od dnia 11 maja 2010 r. lub przeszli na nowe warunki cenowe i nie korzystają z usługi „Bankomaty bez granic".

  Wybrane opłaty

  Opłata/Prowizja w PLN

  Operacja

  Częstotliwość

  Kanał dostępu

  Dla kont ze średnim miesięcznym saldem do
  49 999,99 PLN

  Dla kont ze średnim miesięcznym saldem od
  50 000,00 PLN

  Otwarcie konta

  jednorazowo

   

  0

  0

  Prowadzenie konta

  miesięcznie

   

  0

  0

  Wpływ w PLN

  każdorazowo

   

  0

  0

  Przelew/przelew zdefiniowany w ramach
  Banku 1

  każdorazowo

  Kanały samoobsługowe

  0

  0

  Konsultant

  4

  4

  Przelew/przelew zdefiniowany na rachunek w innym banku (w tym do ZUS i US)

  każdorazowo 2

  Kanały samoobsługowe

  0

  0

  Konsultant

  5

  5

  1W przypadku przelewów w ramach Kont Inteligo opłata dotyczy w szczególności przelewu standardowego, QuickMoney, MobileMoney, EmailMoney, CardMoney.

  2W przypadku płatności lub przelewu do ZUS, opłata obejmuje każdy jednorazowy przelew na określony rachunek ZUS.

  Tabela opłat i prowizji bankowych dla klientów którzy zawarli umowę Konta Inteligo od dnia 11 maja 2010 r. lub przeszli na nowe warunki cenowe - obowiązuje od 9.09.2013 r. do 30.09.2014 r. 271.69 kB Pobierz

 3. Oprocentowanie
  Wysokość środków na rachunku
  Oprocentowanie nominalne
  Od 50 000 zł 0,00%
  Od 4000 do 49 999,99 zł 0,00%
  Od 100 do 3 999,99 zł 0,00%
  Do 99,99 zł 0,00%
 4. Dodatkowe informacje

  W Inteligo możesz założyć konto prywatne:

  • indywidualne - dla jednej osoby,
  • wspólne - dla dwóch lub trzech osób,
  • dla osób małoletnich, jeśli ukończyły 13 lat,
  • dla obcokrajowców, jeśli są rezydentami w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. "Prawo dewizowe".

  Informacja dla osób małoletnich:
  Zgodnie z Regulaminem Konta Inteligo (Rozdział 2) warunkiem otwarcia konta przez małoletniego jest pisemne wyrażenie zgody przez jego przedstawiciela ustawowego. Aby korzystać jak najszybciej ze swojego konta, koniecznie przekaż do Inteligo podpisane przez Twojego przedstawiciela ustawowego Oświadczenie o wyrażeniu zgody na otwarcie i prowadzenie rachunku. Dokument przekaż:

  • kurierowi razem z podpisaną umową, jeśli otwierasz pierwsze konto Inteligo
  • pocztą, jeśli jest to Twoje kolejne konto Inteligo

  INTELIGO
  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
  pl. Bankowy 2,
  00-095 Warszawa

  Informacja dla obcokrajowców
  Jeśli chcesz otworzyć konto Inteligo i nie jesteś obywatelem Polski, pamiętaj, że musisz być rezydentem w rozumieniu ustawy "Prawo dewizowe" z dnia 27 lipca 2002 r oraz musisz posiadać kartę pobytu.

  Zgodnie z treścią umowy konta Inteligo:

  "Umowa zawierana jest z Klientem będącym rezydentem w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe Dz. U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1178 z późn. zm.) na podstawie oświadczenia Klienta określającego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako miejsce jego zamieszkania" (paragraf 1 ust. 2 Umowy konta indywidualnego, wspólnego i firmowego).

  Podpisanie umowy zawierającej powyższe oświadczenie powoduje, iż odpowiadasz prawnie za jego zgodność z rzeczywistością.

  Dodatkowo należy pamiętać, by przy wizycie kuriera w celu weryfikacji posiadać przy sobie dokument podany we wniosku oraz ważną kartę pobytu.

 5. Dokumenty
  Ogólne warunki prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo 354.51 kB Pobierz
  Ogólne warunki prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo - obowiązuje od 3 września 2012 r do 8 września 2013 r. 309.85 kB Pobierz
  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na otwarcie i prowadzenie rachunku na rzecz małoletniego 114.33 kB Pobierz
  Umowa Konta indywidualnego 307.91 kB Pobierz
  Umowa Konta wspólnego 306.18 kB Pobierz
  Zasady gwarantowania depozytów 51.69 kB Pobierz
  Polecenie przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy 84.78 kB Pobierz
  Dyspozycja zmiany danych osobowych (klient posiadający Konto Inteligo i igo lokatę) 121.57 kB Pobierz
  Dyspozycja prawna na wypadek śmierci 131.29 kB Pobierz
  Zlecenie wypłaty środków z tytułu ustanowionej dyspozycji na wypadek śmierci 115.09 kB Pobierz
  Dyspozycja wypłaty środków z tytułu poniesionych kosztów pogrzebu 117.12 kB Pobierz
  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konto Inteligo 114.59 kB Pobierz
  Wypowiedzenie Umowy Konta Inteligo wspólnego 293.39 kB Pobierz
  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w części dotyczącej karty 116.46 kB Pobierz
  Wypowiedzenie Umowy Konta Inteligo indywidualnego 125.70 kB Pobierz
  Wykaz przepisów określających koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego 51.09 kB Pobierz
  Dyspozycja wypłaty środków z tytułu spadkobrania 113.35 kB Pobierz
  Oświadczenie przedstawiciela ustawowego o przynależności małoletniego do Urzędu Skarbowego 117.81 kB Pobierz
  Oprocentowanie INTELIGO dla klientów, którzy zawarli umowę rachunku bankowego konta Inteligo od dnia 11 maja 2010 r. lub przeszli na nowe warunki cenowe 696.81 kB Pobierz
  Oprocentowanie środków pieniężnych i kredytów w ramach Kont Inteligo dla klientów, którzy zawarli umowę rachunku bankowego przed dniem 11 maja 2010 r. 588.29 kB Pobierz
  Oświadczenie dotyczące pisowni nazwiska 109.52 kB Pobierz
  Oświadczenie współposiadacza 55.09 kB Pobierz

Przejdź na górę strony

Zobacz wszystkie produkty

Polecaj Konto Inteligo i wygrywaj
Strefa kontaktu
 • Infolinia Inteligo
Pomoc
Przydatne informacje