Wniosek Rodzina 500+

Program Rodzina 500+ obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny

Aktualny okres rozliczeniowy trwa do 31 maja 2021 r.

Wypełnij prosty i krótki wniosek online w serwisie Inteligo

 

Wypełnij wniosek

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. Program Rodzina 500+ po 1 lipca 2019 r. - bez kryterium dochodowego

  • Nie musisz załączać dokumentów o dochodach ani potwierdzeń ustalenia alimentów (jeżeli jesteś rodzicem samotnie wychowującym dzieci)
  • Masz więcej czasu, bo aż 3 miesiące, na wypełnienie wniosku na nowo narodzone dziecko – jeżeli zrobisz to w tym terminie, otrzymasz świadczenie z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka
  • Aktualny okres przyznawania świadczenia: 01.07.2019 r. - 31.05.2021 r. Kolejny rozpocznie się 01.06.2021 r.
 2. O Programie Rodzina 500+

  • Rządowy Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin – od 1 lipca 2019 r. program obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny
  • Wsparcie dla każdej rodziny, w tym także dla rodziców samotnie wychowujących dzieci
  • Pieniądze wypłacane regularnie, co miesiąc, aż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia
  • Od 1 lipca 2019 w serwisie internetowym Banku jest dostępny wniosek na okres 2019/2021 (1 lipca 2019 r. - 31 maja 2021 r.)
  • Wniosek Rodzina 500+ należy składać na kolejne okresy rozliczeniowe. Kolejny rozpocznie się 1 czerwca 2021 r.
  • Zasady przyznawania świadczenia wychowawczego oraz jego wypłat w nowym okresie świadczeniowym 1 lipca 2019 r. - 31 maja 2021 r.:
   • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do 31 października 2019 r.,
   • złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.,
   • złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.,
   • złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.,
   • złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.
  • Ważne: Powyższe terminy rozpatrywania wniosków są terminami maksymalnymi. Organ prowadzący w gminie, który rozpatruje wnioski, uwzględniając liczbę wniosków i możliwości organizacyjne, może rozpatrywać wnioski i wypłacać przyznane świadczenia na bieżąco wcześniej niż w tych maksymalnych, ustawowo określonych terminach.
   • Zwróć szczególną uwagę na adres zamieszkania, który podajesz w swoim wniosku – na jego podstawie wniosek zostanie przekazany do odpowiedniego Organu prowadzącego postępowanie w Gminie. Uwaga: Adres zamieszkania nie musi być zgodny z miejscem zameldowania.
   • Możesz zaktualizować adres zamieszkania podczas wypełniania wniosku Rodzina 500+. Żeby zmienić swoje dane podane w serwisie Banku, przejdź do zakładki „Ustawienia” po zalogowaniu. Uwaga: Adres zamieszkania nie musi być zgodny z miejscem zameldowania.
  • Rola Banku w Programie Rodzina 500+               
   • PKO Bank Polski umożliwia Ci złożenie Wniosku Rodzina 500+ online w serwisie Inteligo w sekcji „Oferty i wnioski”. Złożenie wniosku w oddziale, agencji lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe.
   • Wysłany Wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Jednak potwierdzenie wysłania wniosku jest dostępne do pobrania w sekcji „Oferty i wnioski”=> „Wnioski złożone” przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia, za którego pośrednictwem wnioski trafiają do Organu prowadzącego w gminie.
   • Wniosek Rodzina 500+ jest dostępny w serwisie internetowym Inteligo na mocy porozumienia PKO Banku Polskiego z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

  Opis Programu i Wniosku Rodzina 500+ przygotowany zgodnie z informacjmi dostępnymi na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

 3. Jak wypełnić Wniosek Rodzina 500+ w Inteligo?

 4. Obsługa wniosku - krok po kroku

  1. Inteligo: Wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ online w koncie Inteligo

  Krok 1:  Zaloguj się do konta Inteligo i przejdź do Wniosku Rodzina 500+ („Oferty i wnioski” -> "Wnioski do złożenia"). Część pól zostanie wypełniona automatycznie na podstawie danych w koncie Inteligo, np. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania czy rachunek bankowy, na który będą trafiać środki. Zmień dane w razie potrzeby.

  Krok 2: Wysłany wniosek możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wypełnieniu. Jednak potwierdzenie wysłania wniosku oraz status jego obsługi są dostępne do pobrania w sekcji „Oferty i wnioski”=> „Wnioski złożone” przez 10 lat od momentu wysłania wniosku.

  Krok 3: Obsługa wniosku przez Bank jest zakończona. Twój wniosek zostaje przekierowany do państwowego systemu informatycznego emp@tia.

  Pamiętaj:

  • Jeśli Twojej gminy nie ma na liście w koncie Inteligo, złóż Wniosek Rodzina 500+ osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub online w koncie Inteligo w późniejszym terminie. Brak gminy na liście w koncie Inteligo oznacza, że gmina ta nie została jeszcze podłączona do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego utworzonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.  W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia przypisanego Ci Organu gminy do wspomnianego systemu, skontaktuj się z osobiście lub telefonicznie z urzędem miasta/gminy.
  • Czas trwania sesji online w koncie Inteligo ze względów bezpieczeństwa jest ograniczony. Jeżeli przerwiesz wypełnianie wniosku na czas dłuższy niż 10 minut, nastąpi wylogowanie z konta Inteligo, a zamiany wprowadzone we wniosku nie zostaną zapisane.
  • Podczas wypełniania wniosku możesz zmienić numer rachunku do wypłaty świadczenia wychowawczego przez Organ prowadzący w gminie. Zmiana ta będzie możliwa po potwierdzeniu kodem z narzędzia autoryzacji.
  • Poprawnie wypełniony wniosek online w koncie Inteligo będzie podpisany Twoim imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL.
  • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane z systemu emp@tia na adres e-mail podany we wniosku – zwróć uwagę na jego poprawność.
  • W potwierdzeniu złożenia wniosku zawarta są wszystkie informacje potrzebne do wyjaśnienia ewentualnych pytań lub wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system informatyczny emp@tia lub wskazany przez Ciebie Organ prowadzący w gminie postępowanie w sprawie świadczenia.
  • Po dostarczeniu wszystkich danych do systemu informatycznego emp@tia Bank bezpowrotnie usuwa wszystkie podane we wniosku informacje. Rola Inteligo w tym procesie polega na udostępnieniu i wysłaniu wniosku poprzez konto Inteligodo Organu prowadzącego w gminie.
  • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ gminy prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego Rodzina 500+.

  2.  Emp@tia, system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego: na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu emp@tia Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) swojego wniosku

  • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie.
  • Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: upo@mrpips.gov.pl.
  • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany adres e-mail w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku w koncie Inteligo.
  • Jeżeli w potwierdzeniu wysłania wniosku udostępnionym przez Bank w koncie Inteligo, wniosek ma status „Dostarczony”, ale na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się ze wskazanym we wniosku Organem prowadzącym w gminie.

  3. Organ prowadzący w gminie, np. MOPS: po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej, Organ prowadzący w gminie będzie co miesiąc wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+.

  • Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wybranym Organem gminy prowadzącym postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.
  • Po przekazaniu wypełnionego Wniosku Rodzina 500+ do Organu prowadzącego w gminie, ewentualne dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez ten Organ w sposób tradycyjny, czyli w formie pisemnej.
 5. Wypełnianie wniosku w serwisie Inteligo - informacje dodatkowe

  1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ znajdziesz po zalogowaniu do koncie Inteligo, w sekcji „Oferty i wnioski”.
  2. Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do konta Inteligo.  Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
  3. Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
  4. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, instrukcjami wypełniania wniosku w wersji papierowej na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej lub skontaktuj się z Organem prowadzącym w gminie, np. MOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.
  5. Informacje dotyczące statusu prezentowanego w potwierdzeniu wysłania wniosku: 
   1. „Przetwarzany” - trwa przesyłanie wniosku do systemu emp@tia.
   2. „Dostarczony” - wniosek został przesłany do systemu emp@tia.
   3. „Błąd dostarczenia” - wniosek nie został dostarczony do systemu emp@tia. Wyślij wniosek jeszcze raz.
 6. Bezpieczeństwo

  Zachowaj ostrożność składając wniosek Rodzina 500+

  PKO Bank Polski na mocy porozumienia z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej umożliwia swoim klientom złożenie wniosku Rodzina 500+:

  • Wniosek Rodzina 500+ dostępny jest bezpłatnie po zalogowaniu do  serwisu internetowego Inteligo.
  • Nie trzeba instalować na komputerze/telefonie żadnych aplikacji ani oprogramowania, aby wypełnić wniosek Rodzina 500+.
  • Przy zalogowaniu do serwisu internetowego Inteligo, w celu przejścia do wniosku Rodzina 500+ ani w celu załadowania załączników nie będzie wymagane podanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego. System poprosi o podanie kodu SMS z karty zdrapki lub tokena jedynie wtedy, gdy zaznaczysz na wniosku, aby świadczenia na dzieci były przekazywane na rachunek inny niż na konto Inteligo. Prośba o podanie kodu zostanie wyświetlona na zakończenie składania wniosku.
  • Jako potwierdzenie wysłania wniosku Rodzina 500+ otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) z adresu e-mail:upo@mrpips.gov.pl. UPO będzie przesyłane po wpłynięciu wniosku do systemu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o nazwie emp@tia.

  Bank będzie Cię informował o możliwości złożenia wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem elektronicznych kanałów, np. w formie mailingu lub wiadomości w serwisie internetowym Inteligo. Pamiętaj jednak, że korespondencja będzie przesyłana ze znanych Ci adresów mailowych banku. Zawsze sprawdzaj, kto jest nadawcą wiadomości. Jeśli otrzymasz podejrzaną korespondencję lub mailing w sprawie udostępnienia wniosku Rodzina 500+ od innego nadawcy lub ktoś poprosi Cię o podanie danych do logowania i haseł jednorazowych w tej sprawie, zgłoś to niezwłocznie na infolinii banku.

  Przypominamy, że w związku z wnioskiem Rodzina 500+ bank nie prosi o podawanie jakichkolwiek danych drogą e-mailową lub SMS-ową. Prosimy o zachowanie ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do e-maili lub SMS-ów, w których znajduje się prośba o podanie poufnych danych lub skorzystanie z linków, kierujących na strony internetowe banków.

  Zasady bezpieczeństwa

  Logując się do serwisu internetowego Inteligo, należy zawsze upewnić się, czy połączenie jest szyfrowane, sprawdzając, czy adres strony w oknie przeglądarki rozpoczyna się od https:// oraz czy na pasku u dołu lub u góry ekranu (w zależności od wykorzystywanej przeglądarki) pojawia się ikona z zamkniętą kłódką – jej obecność potwierdza, że strona jest zabezpieczona certyfikatem bezpieczeństwa, a połączenie jest szyfrowane.

  Po kliknięciu na kłódkę należy sprawdzić poprawność oraz aktualność certyfikatu. Należy zwrócić uwagę, że tylko połączenie poprawnego adresu oraz poprawnej treści certyfikatu może gwarantować, że strona jest legalna i nie jesteśmy celem ataku phishingowego.

  Poprawne adresy Bankowości Elektronicznej PKO Banku Polskiego to np.: https://www.ipko.pl/, https://www.ipkobiznes.pl/kbi, https://inteligo.pl/secure.

  1. Bank nigdy nie prosi o podanie kodu jednorazowego z narzędzia autoryzacyjnego podczas logowania ani o podanie więcej niż jednego kodu z danego narzędzia przy wykonywaniu jednej transakcji.
  2. Jeżeli cokolwiek w wyglądzie strony internetowej banku wzbudzi zaniepokojenie klienta, przed zalogowaniem do serwisu transakcyjnego powinien on skontaktować się z konsultantem Contact Center.
  3. Aby uniknąć zainfekowania komputera niebezpiecznymi wirusami, należy korzystać z legalnego oprogramowania i regularnie je aktualizować. Trzeba też dbać o bezpieczeństwo własnego komputera poprzez stosowanie aktualizowanych na bieżąco programów antywirusowych oraz firewalla. Jeżeli tylko jest to możliwe, podczas korzystania z bankowości internetowej należy używać własnego komputera.

  Więcej

 7. Reklamacje

  Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

  • w Inteligo - jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej Inteligo, etapu rejestracji wniosku w koncie Inteligo oraz jego wysłania;
  • do Organu prowadzącego w gminie - jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.

  Rozpatrywanie reklamacji przez Bank: Inteligo przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami. Zapoznaj się z informacjami na temat składania i rozpatrywania reklamacji Klientów w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim SA.

 8. Pytania i odpowiedzi

 9. Produkty bankowe

  Inteligo Konto Dziecka dla dzieci do 13. roku życia

  Twoje dziecko otrzymuje:

  • Inteligo Konto Dziecka - atrakcyjnie oprocentowany rachunek,
  • nowoczesny serwis PKO Junior stworzony z myślą o dzieciach do 13. roku życia – junior.inteligo.pl.

  Ty zyskujesz:

  • pełną kontrolę nad wszystkimi transakcjami wykonywanymi przez dziecko dzięki Aplikacji Rodzica w swoim Koncie Inteligo.

  Więcej