Wniosek Rodzina 500+

Program Rodzina 500+ obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny

Aktualny okres świadczeniowy trwa od 1.06.2021 do 31.05.2022

 

Wypełnij wniosek

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. O Programie Rodzina 500+

  • Program „Rodzina 500+” to rządowe wsparcie polskich rodzin, bez względu na dochód rodziny. Pieniądze są wypłacane regularnie, co miesiąc, aż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wnioski o świadczenie 500+ trzeba składać na kolejne okres rozliczeniowe.

  Jeżeli Twoje dziecko urodzi się przed 31.05.2021, wypełnij oba wnioski

  • Zwróć uwagę na adres zamieszkania, który podajesz we wniosku – na jego podstawie wniosek zostanie przekazany do odpowiedniego Organu prowadzącego postępowanie w Gminie. Uwaga: Adres zamieszkania nie musi być zgodny z miejscem zameldowania

  Kiedy otrzymasz świadczenie po złożeniu wniosku?

  • wnioski złożone do 30 kwietnia 2021 r. - wypłata świadczenia do 30 czerwca 2021 r.
  • wnioski złożone od 1 maja do 31 maja 2021 r. - wypłata świadczenia do 31 lipca 2021 r.
  • wnioski złożone od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r. - wypłata świadczenia do 31 sierpnia 2021 r.
  • wnioski złożone od 1 lipca do 31 lipca 2021 r. - wypłata świadczenia do 30 września 2021 r.

  Ważne: Powyższe terminy rozpatrywania wniosków są terminami maksymalnymi. Organ prowadzący w gminie, który rozpatruje wnioski, uwzględniając liczbę wniosków i możliwości organizacyjne, może rozpatrywać wnioski i wypłacać przyznane świadczenia na bieżąco wcześniej niż w tych maksymalnych, ustawowo określonych terminach.

 2. Jak wypełnić Wniosek Rodzina 500+ w Inteligo?

 3. Obsługa wniosku - krok po kroku

  1. Bank: Wypełniasz wniosek Rodzina 500+ online w serwisie Inteligo

  Krok 1:  Po zalogowaniu do Inteligo przejdź do Usługi->e-Urząd -> Wniosek Rodzina 500+ i wypełnij wniosek

  Krok 2: Wysłany wniosek możesz pobrać tylko raz, od razu po wypełnieniu. Jednak potwierdzenie wysłania wniosku oraz status jego obsługi są dostępne do pobrania w serwisie Inteligo przez 10 lat od wysłania wniosku

  Krok 3: Bank przekazuje go do państwowego systemu informatycznego emp@tia

  Pamiętaj:

  • Sesja logowania serwisu Inteligo trwa 5 minut – jeżeli przerwiesz wypełnianie wniosku i nastąpi automatyczne wylogowanie, zmiany we wniosku nie zostaną zapisane
  • Podczas wypełniania wniosku możesz zmienić numer konta do wypłaty świadczenia 500+
  • Poprawnie wypełniony wniosek online w koncie Inteligo będzie podpisany Twoim imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL.
  • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane z systemu emp@tia na adres e-mail podany we wniosku.
  • W potwierdzeniu złożenia wniosku znajdziesz wszystkie informacje potrzebne do wyjaśnienia ewentualnych pytań lub wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system emp@tia lub wskazany Organ prowadzący w gminie postępowanie w sprawie świadczenia.
  • Możesz złożyć wniosek tylko i wyłącznie w swoim imieniu
  • Jeśli Twojej gminy nie ma na liście w serwisie Inteligo, złóż wniosek Rodzina 500+ w urzędzie miasta/gminy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub online w serwisie Inteligo w późniejszym terminie. Brak gminy na liście w serwisie iInteligo oznacza, że nie została ona jeszcze podłączona do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
  • Co oznaczają statusy Twojego wnisoku w Inteligo?
   • Przetwarzany” - trwa przesyłanie wniosku do systemu emp@tia
   • „Dostarczony” - wniosek został przesłany do systemu emp@tia
   • „Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu emp@tia. Wyślij wniosek ponownie
  • Jaka jest rola banku w Programie Rodzina 500+?
   • Dajemy Ci możliwość złożenia wniosku Rodzina 500+ online w serwisie Inteligo, nie można jednak składać wniosku w oddziale, agencji lub u konsultanta
   • Nie weryfikujemy danych formalnie i merytorycznie oraz nie mamy żadnych informacji o dalszej obsłudze wniosku. Usuwamy wniosek oraz załączniki od razu po przesłaniu ich  do systemu informatycznego Emp@tia, za którego pośrednictwem wnioski trafiają do Organu prowadzącego w gminie.
   • Wniosek Rodzina 500+ jest dostępny w serwisie internetowym iInteligo na mocy porozumienia PKO Banku Polskiego z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.
  • Opis Programu i Wniosku Rodzina 500+ przygotowany zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

  2.  Emp@tia - odbierasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO)

  • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie.
  • Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: upo@mrpips.gov.pl.
  • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany adres e-mail w ciągu kilku dni od wysłania wniosku w koncie Inteligo.
  • Jeżeli potwierdzeniu swojego wniosku widzisz status „Dostarczony”, ale nie masz jeszcze UPO, skontaktuj się ze wskazanym we wniosku Organem prowadzącym w gminie.

  3. Organ prowadzący w gminie, np. MOPS: po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku otrzymujesz co miesiąc świadczenie 500+

  Po przekazaniu wypełnionego wniosku Rodzina 500+ do Organu prowadzącego w gminie, ewentualne dodatkowa obsługa wniosku będzie załatwiana przez ten Organ.

   

 4. Wypełnianie wniosku w serwisie Inteligo - informacje dodatkowe

  1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ znajdziesz po zalogowaniu do koncie Inteligo, w sekcji „Oferty i wnioski”.
  2. Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do konta Inteligo.  Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
  3. Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
  4. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, instrukcjami wypełniania wniosku w wersji papierowej na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej lub skontaktuj się z Organem prowadzącym w gminie, np. MOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.
  5. Informacje dotyczące statusu prezentowanego w potwierdzeniu wysłania wniosku: 
   1. „Przetwarzany” - trwa przesyłanie wniosku do systemu emp@tia.
   2. „Dostarczony” - wniosek został przesłany do systemu emp@tia.
   3. „Błąd dostarczenia” - wniosek nie został dostarczony do systemu emp@tia. Wyślij wniosek jeszcze raz.
 5. Bezpieczeństwo

  Zachowaj ostrożność składając wniosek Rodzina 500+

  PKO Bank Polski na mocy porozumienia z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej umożliwia swoim klientom złożenie wniosku Rodzina 500+:

  • Wniosek Rodzina 500+ dostępny jest bezpłatnie po zalogowaniu do  serwisu internetowego Inteligo.
  • Nie trzeba instalować na komputerze/telefonie żadnych aplikacji ani oprogramowania, aby wypełnić wniosek Rodzina 500+.
  • Przy zalogowaniu do serwisu internetowego Inteligo, w celu przejścia do wniosku Rodzina 500+ ani w celu załadowania załączników nie będzie wymagane podanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego. System poprosi o podanie kodu SMS z karty zdrapki lub tokena jedynie wtedy, gdy zaznaczysz na wniosku, aby świadczenia na dzieci były przekazywane na rachunek inny niż na konto Inteligo. Prośba o podanie kodu zostanie wyświetlona na zakończenie składania wniosku.
  • Jako potwierdzenie wysłania wniosku Rodzina 500+ otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) z adresu e-mail:upo@mrpips.gov.pl. UPO będzie przesyłane po wpłynięciu wniosku do systemu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o nazwie emp@tia.

  Bank będzie Cię informował o możliwości złożenia wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem elektronicznych kanałów, np. w formie mailingu lub wiadomości w serwisie internetowym Inteligo. Pamiętaj jednak, że korespondencja będzie przesyłana ze znanych Ci adresów mailowych banku. Zawsze sprawdzaj, kto jest nadawcą wiadomości. Jeśli otrzymasz podejrzaną korespondencję lub mailing w sprawie udostępnienia wniosku Rodzina 500+ od innego nadawcy lub ktoś poprosi Cię o podanie danych do logowania i haseł jednorazowych w tej sprawie, zgłoś to niezwłocznie na infolinii banku.

  Przypominamy, że w związku z wnioskiem Rodzina 500+ bank nie prosi o podawanie jakichkolwiek danych drogą e-mailową lub SMS-ową. Prosimy o zachowanie ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do e-maili lub SMS-ów, w których znajduje się prośba o podanie poufnych danych lub skorzystanie z linków, kierujących na strony internetowe banków.

  Zasady bezpieczeństwa

  Logując się do serwisu internetowego Inteligo, należy zawsze upewnić się, czy połączenie jest szyfrowane, sprawdzając, czy adres strony w oknie przeglądarki rozpoczyna się od https:// oraz czy na pasku u dołu lub u góry ekranu (w zależności od wykorzystywanej przeglądarki) pojawia się ikona z zamkniętą kłódką – jej obecność potwierdza, że strona jest zabezpieczona certyfikatem bezpieczeństwa, a połączenie jest szyfrowane.

  Po kliknięciu na kłódkę należy sprawdzić poprawność oraz aktualność certyfikatu. Należy zwrócić uwagę, że tylko połączenie poprawnego adresu oraz poprawnej treści certyfikatu może gwarantować, że strona jest legalna i nie jesteśmy celem ataku phishingowego.

  Poprawne adresy Bankowości Elektronicznej PKO Banku Polskiego to np.: https://www.ipko.pl/, https://www.ipkobiznes.pl/kbi, https://inteligo.pl/secure.

  1. Bank nigdy nie prosi o podanie kodu jednorazowego z narzędzia autoryzacyjnego podczas logowania ani o podanie więcej niż jednego kodu z danego narzędzia przy wykonywaniu jednej transakcji.
  2. Jeżeli cokolwiek w wyglądzie strony internetowej banku wzbudzi zaniepokojenie klienta, przed zalogowaniem do serwisu transakcyjnego powinien on skontaktować się z konsultantem Contact Center.
  3. Aby uniknąć zainfekowania komputera niebezpiecznymi wirusami, należy korzystać z legalnego oprogramowania i regularnie je aktualizować. Trzeba też dbać o bezpieczeństwo własnego komputera poprzez stosowanie aktualizowanych na bieżąco programów antywirusowych oraz firewalla. Jeżeli tylko jest to możliwe, podczas korzystania z bankowości internetowej należy używać własnego komputera.

  Więcej

 6. Reklamacje

  Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

  • w Inteligo - jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej Inteligo, etapu rejestracji wniosku w koncie Inteligo oraz jego wysłania;
  • do Organu prowadzącego w gminie - jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.

  Rozpatrywanie reklamacji przez Bank: Inteligo przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami. Zapoznaj się z informacjami na temat składania i rozpatrywania reklamacji Klientów w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim SA.

 7. Pytania i odpowiedzi

 8. Produkty bankowe

  Inteligo Konto Dziecka dla dzieci do 13. roku życia

  Twoje dziecko otrzymuje:

  • Inteligo Konto Dziecka - atrakcyjnie oprocentowany rachunek,
  • nowoczesny serwis PKO Junior stworzony z myślą o dzieciach do 13. roku życia – junior.inteligo.pl.

  Ty zyskujesz:

  • pełną kontrolę nad wszystkimi transakcjami wykonywanymi przez dziecko dzięki Aplikacji Rodzica w swoim Koncie Inteligo.

  Więcej