Bezpieczne logowanie

Zapoznaj się z podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej.

6e9f7a38-f446-4234-b2e6-8c1253500461.png

Przed zalogowaniem się do serwisu internetowego Inteligo:

 1. Zawsze wprowadzaj adres strony internetowej Banku ręcznie.
 2. Sprawdź, czy adres strony w oknie przeglądarki jest prawidłowy, tj.: https://inteligo.pl/secure
 3. Sprawdź, czy w obrębie okna przeglądarki internetowej znajduje się ikona zamkniętej kłódki. W zależności od przeglądarki, ikona kłódki może się pojawić w pasku adresu lub w pasku stanu w dolnej części ekranu. Pojawienie się tej kłódki sygnalizuje, że strona jest zabezpieczona certyfikatem bezpieczeństwa i połączenie jest szyfrowane.
 4. Sprawdź poprawność certyfikatu bezpieczeństwa. Dane o certyfikacie dostępne są w przeglądarce, najczęściej w menu "Plik" opcja "Właściwości". Po wybraniu przycisku "Certyfikaty" sprawdź zarówno "Ogólne", jak i "Ścieżka certyfikacji".
  Do danych certyfikatu możesz również dotrzeć poprzez kliknięcie w ikonę kłódki. Po kliknięciu zobaczysz szczegóły dotyczące certyfikatu, z których dowiesz się, że został on wystawiony dla domeny inteligo.pl oraz że zakupu certyfikatu dokonał PKO Bank Polski.
 5. Logując się do strony Banku, nigdy nie korzystaj z linków nieznanego pochodzenia, umieszczonych w wiadomościach e-mail i SMS bądź na stronach www nie należących do Banku.
 6. Nie ujawniaj danych do logowania (numeru klienta, haseł dostępu) innym osobom, nie podawaj ich na żądanie podmiotów trzecich.
 7. Logowanie do serwisu internetowego iInteligo odbywa się w dwóch krokach: w pierwszym należy podać swój numer klienta lub przyjazny login, w drugim – hasło i jest dodatkowo zabezpieczone nowym elementem: obrazkiem. Obrazek – wybierany samodzielnie przez klienta - jest widoczny przy polu na wpisanie hasła i stanowi dodatkowe uwiarygodnienie tego, że logowanie następuje na stronie PKO Banku Polskiego. Każdy z klientów podczas pierwszego logowania po 16 września 2016r. zostanie poproszony o wybór jednego z kilku zaproponowanych przez Bank obrazków bezpieczeństwa. System przy wyborze obrazka nie będzie prosił o podanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego. Zapamiętaj wybrany przez siebie obrazek – od tego momentu będzie on pojawiał się przy każdym logowaniu do serwisu internetowego Inteligo.
  Czasami, nie częściej niż co 90 dni, możemy poprosić Cię o potwierdzenie logowania do serwisu internetowego Inteligo kodem z Twojego narzędzia autoryzacji.

  Gdy obrazek został już przez Ciebie wybrany, proces logowania do serwisu internetowego Inteligo wygląda następująco:
  • KROK 1: podanie numeru klienta lub przyjaznego loginu,
  • KROK 2:
   • weryfikacja obrazka bezpieczeństwa (wcześniej wybranego przez Ciebie),
   • podanie hasła,

  W sytuacji, w której:
  • wybrany przez Ciebie obrazek bezpieczeństwa, nie pojawia się podczas logowania lub jest prezentowany inny,
  • bezpośrednio po wprowadzeniu danych do logowania pojawi się prośba o podanie innych danych lub kodu z narzędzia autoryzacyjnego,
  przerwij proces logowania i skontaktuj się z konsultantem pod numerem 800 121 121 (brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju, w pozostałych przypadkach – opłata zgodna z taryfą operatora) lub +48 81 535 67 89 (do połączeń z zagranicy i z telefonów komórkowych; opłata zgodna z taryfą operatora).

Jeżeli wygląd strony logowania wzbudzi Twoje zaniepokojenie, ZANIM SIĘ ZALOGUJESZ, skontaktuj się z konsultantem Inteligo pod numerem 800 121 121 (brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju, w pozostałych przypadkach – opłata zgodna z taryfą operatora) lub +48 81 535 67 89 (do połączeń z zagranicy i z telefonów komórkowych; opłata zgodna z taryfą operatora).

Pamiętaj: kod z narzędzia autoryzacyjnego jest niezbędny do zatwierdzenia zlecanej przez Ciebie dyspozycji, np. zlecenia przelewu, założenia lokaty, spłaty kredytu, zmiany danych korespondencyjnych, definiowania płatności lub zleceń stałych, płatności za zakupy w Internecie, itp. Pole do wprowadzenia kodu pojawia się na ekranie potwierdzenia, po wprowadzeniu wszystkich danych operacji.

Bank nigdy nie będzie wymagał od Ciebie podania:

 • kilku kodów jednorazowych jednocześnie (wyjątkiem jest konieczność użycia dwóch kodów podczas aktywacji narzędzia autoryzacyjnego lub zmiany narzędzia na nowe),
 • kodu jednorazowego w trakcie rozmowy telefonicznej nawiązanej przez pracownika Banku, chyba że kontakt telefoniczny następuje z Twojej inicjatywy,
 • kodu jednorazowego do uwierzytelnienia, identyfikacji, potwierdzenia adresu IP Twojego komputera,
 • danych osobowych i/lub teleadresowych (w tym numeru telefonu komórkowego) po zalogowaniu do serwisu internetowego Inteligo,
 • danych karty płatniczej, takich jak: numer karty, data ważności i kod CVV, podczas korzystania z serwisu internetowego.

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, czy podawanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego jest zasadne, przed podaniem kodu skontaktuj się z konsultantem Inteligo pod numerem 800 121 121 (brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju, w pozostałych przypadkach – opłata zgodna z taryfą operatora) lub +48 81 535 67 89 (do połączeń z zagranicy i z telefonów komórkowych; opłata zgodna z taryfą operatora).

Przed potwierdzeniem operacji zlecanej w serwisie Inteligo kodem SMS przeczytaj uważnie treść otrzymanego SMS-a, aby upewnić się, że dotyczy on właściwej operacji (zwróć uwagę na poprawność numeru rachunku odbiorcy oraz kwotę transakcji).

Więcej o zasadach bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej:

Nie daj się okraść w internecie

P jak phishing

Nie daj się złowić w sieci

Uwaga na nowe zagrożenia w sieci

Jak unikac zagrożenia