Oferta firmowa

Karta debetowa Inteligo MasterCard Business PayPass

Karta debetowa Inteligo MasterCard Business PayPass ułatwia zarządzanie finansami Twojej firmy: realizujesz nią płatności, również przez Internet i telefon, wypłacasz gotówkę z ponad 4700 bezpłatnych bankomatów, wpłacasz we wszystkich wpłatomatach PKO Banku Polskiego bez żadnych opłat i zarządzasz dziennymi limitami na transakcje.

 

Od 16 lutego 2024 r. nie otworzysz Konta Inteligo. Sprawdź ofertę PKO Banku Polskiego i otwórz konto, jakie chcesz

Otwórz konto w PKO Banku Polskim

 

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. Jak otrzymać kartę

  Krok 1. Złożenie wniosku
  Wniosek wypełniasz w serwisie internetowym Inteligo (zakładka „Karty”) lub z pomocą konsultanta. Pamiętaj, aby we wniosku podać prawidłowe dane.

  Krok 2. Potwierdzenie adresu i formy wysyłki karty
  Karta może zostać wysłana bez opłat pocztą lub przesyłką kurierską, za którą zostanie pobrana opłata zgodna z Tabelą opłat i prowizji.

  Krok 3. Akceptacja zamówienia i status przesyłki
  Karta zostanie przygotowana w ciągu 5 dni roboczych od złożenia Twojego zamówienia.

  Krok 4. Aktywacja
  Nowa kartę aktywujesz w:

  • serwisie internetowym Inteligo („Karty”-> „Karty debetowe”, na liście kart przy nowej, nieaktywnej karcie, kliknij link „Aktywuj”),
  • automatycznym serwisie telefonicznym - po zalogowaniu wybierz „2 - Karty Płatnicze”, a następnie „1 - Aktywacja karty płatniczej”.

  Pamiętaj o podpisaniu karty zgodnie ze wzorem podpisu złożonym na Umowie o otwarcie konta Inteligo.

  Ważne: aby w pełni korzystać z karty, w tym z płatności bezstykowych, pierwszą transakcję wykonaj w punkcie usługowo-handlowym, z użyciem mikroprocesora (chip).

  Od 16 lutego 2024 r. nie otworzysz Konta Inteligo. Sprawdź ofertę PKO Banku Polskiego i otwórz konto, jakie chcesz

  Otwórz konto w PKO Banku Polskim

 2. O produkcie

  Płatności we wszystkich punktach usługowo-handlowych na całym świecie, akceptujących karty MasterCard, w tym również transakcje zbliżeniowe (PayPass): bez podawania karty sprzedawcy oraz podpisu, potwierdzane PIN-em  lub podpisem powyżej 100 zł.Sieć terminali akceptujących płatności zbliżeniowe stale się powiększa, ich aktualną listę znajdziesz zawsze na www.paypass.pl.

  Płatności internetowe i przez telefon.

  Wypłaty z ponad 4000 bezpłatnych bankomatów sieci PKO Banku Polskiego i BZ WBK oraz wpłaty gotówki we wszystkich wpłatomatach PKO Banku Polskiego bez żadnych opłat.

  Zarządzanie kartą poprzez serwis transakcyjny: SMS-y i powiadomienia na e-mail oraz komunikator internetowy o każdej zmianie salda na rachunku karty oraz samodzielny wybór wysokości dziennych limitów karty, które możesz zmienić w dowolnym momencie. Automatycznie otrzymasz limity w wysokości:

  • 5 000 zł na wypłaty gotówkowe,
  • 20 000 zł na transakcje bezgotówkowe (transakcje w punktach usługowo-handlowych, np. w sklepach, na stacjach benzynowych, w restauracjach),
  • 20 000 zł na transakcje internetowe i pozostałe wykonywane bez fizycznego przedstawienia karty.

   

  0 zł  za wydanie i używanie karty przy miesięcznych, rozliczonych transakcjach bezgotówkowych wykonanych kartą od 100 zł.

  Doładowania telefonów komórkowych w bankomatach PKO Banku Polskiego Po autoryzacji karty (PIN) z menu bankomatu wybierasz opcję "Doładowania telefonu" i wybierasz kolejno operatora i kwotę doładowania, a następnie dwukrotne wprowadzasz numer telefonu.

   

  Od 16 lutego 2024 r. nie otworzysz Konta Inteligo. Sprawdź ofertę PKO Banku Polskiego i otwórz konto, jakie chcesz

  Otwórz konto w PKO Banku Polskim

  Lokalizator bankomatów

  Jak dbać o kartę?

 3. Opłaty

  Pierwsza i kolejne karty do rachunku głównego są wydawane bezpłatnie.
  Jeżeli w danym okresie miesięcznym na rachunku zostaną rozliczone Twoje transakcje bezgotówkowe wykonane kartą na kwotę przynajmniej 100 zł, nie pobieramy opłaty miesięcznej za kartę.

  KARTY DEBETOWE INTELIGO 1

  Lp.

  Operacja

  Częstotliwość

  Opłata/prowizja w PLN

  1.

  Wydanie karty:

  jednorazowo

   

  1) Pierwsza i każda kolejna karta wydana do rachunku głównego

  0

  2) Pierwsza i każda kolejna karta wydana do innych  rachunków

  5

  2.

  Obsługa karty wydanej do rachunku głównego lub do rachunku dodatkowego

  miesięcznie

  0 - jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wykonanych tą kartą rozliczonych w ostatnim okresie miesięcznym przekracza 99,99 PLN2
  4 – w pozostałych przypadkach

  3. Usługa "Bankomaty bez granic" 3 miesięcznie 4
  4. Przesłanie kolejnej karty każdorazowo

  0 – poczta (list zwykły) 4

  50 – przesyłka kurierska 5

  TRANSAKCJE GOTÓWKOWE

  5. Wypłata gotówki w oddziale/agencji Banku (terminal POS) każdorazowo 0
  6. Wypłata gotówki w oddziale innego banku lub instytucji świadczącej usługi wypłaty gotówki (terminal POS) każdorazowo 10
  7. Wypłata gotówki w placówce Poczty Polskiej (terminal POS) każdorazowo 5
  8. Wypłata gotówki w bankomatach Banku oraz bankomatach BZ WBK przy użyciu karty debetowej lub za pośrednictwem kanału mobilnego IKO każdorazowo 0
  9. Wypłata gotówki przy użyciu karty debetowej w innych bankomatach w kraju:
  1) dla klientów korzystających z usługi „Bankomaty bez granic”
  2) dla klientów niekorzystających z usługi „Bankomaty bez granic”
  każdorazowo 0
  5

  10.

  Wypłata gotówki w innych bankomatach w kraju za pośrednictwem kanału mobilnego IKO

  każdorazowo

  5

  11.

  Wypłata gotówki przy użyciu karty debetowej w bankomatach za granicą:
  1) dla klientów korzystających z usługi „Bankomaty bez granic”
  2) dla klientów niekorzystających z usługi „Bankomaty bez granic”

  każdorazowo

   

  0

  3% min. 10

  12.

  Wypłata gotówki towarzysząca transakcji bezgotówkowej przy użyciu karty debetowej Inteligo lub za pośrednictwem kanału mobilnego (cashback)6

  każdorazowo

  1

  1. W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami Visa za granicą, w walucie wymienialnej dla której PKO nie prowadzi tabeli kursów, pobiera się dodatkową prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 2% wartości transakcji. Tabela kursów Banku prezentowana jest na stronie inteligo.pl.

  2. W przypadku zwrotu towaru zakupionego przy użyciu karty, anulowania transakcji zakupu, kwota transakcji zwróconej lub anulowanej zmniejsza sumę transakcji bezgotówkowych.

  3. Usługa „Bankomaty bez granic” jest świadczona, o ile Bank udostępnia taką funkcjonalność. Bank informuje o dostępności usługi na stronie www.inteligo.pl lub poprzez elektroniczne kanały dostępu.

  4. Opłata za list zwykły, w przypadku dyspozycji Klienta przesłania listem poleconym lub priorytetowym opłata zostanie powiększona o 5 PLN.

  5. Przesyłka dostarczana na terenie kraju. Opłata obejmuje przygotowanie i przesłanie na życzenie Klienta kurierem w trybie pilnym.

  6. Usługa dostępna od dnia podanego na stronie inteligo.pl. Wypłata gotówki towarzysząca transakcji bezgotówkowej dokonywanej przy użyciu karty pomniejsza dostępny limit transakcji bezgotówkowych. Maksymalna wysokość wypłaty gotówki towarzyszącej transakcji bezgotówkowej dokonywanej przy użyciu karty, określona jest na stronie Inteligo.pl.

  Tabela kursów walut

 4. Technologia zbliżeniowa

  PayPass

  Karta debetowa Inteligo MasterCard PayPass posiada zatopiony wewnątrz mikroskopijny mikroprocesor wraz z anteną, przekazującą dane do czytnika przy pomocy fal radiowych, dzięki czemu możliwe jest dokonywanie wygodnych i szybkich płatności bez konieczności przekazywania karty obsłudze terminala płatniczego. Po wyświetleniu komunikatu na wyświetlaczu terminala wystarczy zbliżyć kartę do oznaczonego pola na czytniku na odległość kilku centymetrów.

  Transakcje zbliżeniowe realizować można w każdym miejscu oznaczonym logo MasterCard PayPass. Sieć terminali obsługujących technologię zbliżeniową PayPass stale się powiększa, ich aktualną listę znajdziesz zawsze na paypass.pl.

  Planując swoje wydatki i wykonując transakcje zbliżeniowe, pamiętaj o zapewnieniu odpowiednich środków na rachunku.

  Nie wszystkie transakcje kartowe realizowane są w trybie online, tzn. w czasie ich realizacji nie dochodzi do połączenia terminala płatniczego zcentrum rozliczeniowym.

  Do transakcji offline może dojść np. w przypadku braku łączności w terminalu lub w innych przypadkach, spowodowanych przesłankami technologicznymi.

  Dane potrzebne do wykonania płatności przekazywane są między kartą a terminalem przy zastosowaniu technik szyfrowania danych, a w związku z tym saldo rachunku nie jest zmieniane w czasie odpowiadającym wykonanej operacji.

  Jeśli chcesz wyłączyć funkcje płatności zbliżeniowych bez potwierdzania PINem na swojej karcie skontaktuj się z konsultantem Inteligo pod numerem 800 121 121 lub +48 81 535 67 89 (opłata zgodna z taryfą operatora). Dyspozycja zablokowania płatności zbliżeniowych  zostanie wykonana w ciągu 2 dni roboczych od daty jej złożenia.

 5. Dokumenty