igo lokata z miesięczną kapitalizacją odsetek - Lokata oferowana do 30.06.2017 r.

Lokata oferowana do 30.06.2017 r.

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. O produkcie

  Igo lokata z miesięczną kapitalizacją odsetek była dostępna dla wszystkich osób, które posiadają w dowolnym banku krajowym indywidualny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.

  Większy zysk dzięki miesięcznej kapitalizacji odsetek: kapitał, od którego naliczane są codziennie odsetki, jest co miesiąc większy.

  Po zakończeniu okresu trwania igo lokaty z miesięczną kapitalizacją odsetek środki wpłyną na Twój rachunek Inteligo lub rachunek, z którego nastąpił przelew środków na lokatę (w przypadku jego zmiany - środki wpłyną na rachunek wskazany w ostatniej przyjętej od Ciebie przez Bank dyspozycji).

  Minimalna kwota wpłaty: 1000 zł.

  Okres umowy do wyboru: 3, 6, 9 i 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia lokaty.

  Dostęp online i telefoniczny: w każdej chwili możesz sprawdzić aktualny stan swoich finansów, przedłużyć lub zerwać igo lokatę. Masz również możliwość zarządzania igo lokatą dzwoniąc na naszą infolinię. Sprawdź, jakie operacje możesz zlecić w serwisie www i u konsultanta.

  Miesięczne wyciągi z informacją o saldzie lokaty: raz na miesiąc na adres e-mail podany do wiadomości Banku otrzymujesz wyciąg z informacją o środkach zgromadzonych na lokacie.

  Automatyczne przedłużenie lokaty: jeśli wybrany został wariant automatycznego przedłużenia lokaty, dla umowy lokaty zawartej:

  1. do dnia 30 czerwca 2016 r. – brak maksymalnej liczby odnowień,
  2. od dnia 1 lipca 2016 r. na okres:
   1. 3 miesięcy-maksymalna liczba odnowień: 30;
   2. 6 miesięcy-maksymalna liczba odnowień: 15
   3. 12 miesięcy-maksymalna liczba odnowień: 8.

  Wyłączenie opcji odnowienia lokaty jest możliwe z pomocą konsultanta nawet ostatniego dnia przed zakończeniem okresu umownego lokaty.

  Zakończenie umowy lokaty: jeśli wybrałeś wariant automatycznego przedłużenia umowy, igo lokata z miesięczną kapitalizacją odsetek zostanie odnowiona na kolejny taki sam okres umowny, na warunkach obowiązujących w dniu odnowienia lokaty, o ile Bank nadal oferuje ten produkt. Jeżeli nie wybrałeś wariantu automatycznego przedłużenia lub Bank zaprzestanie oferowania tego produktu, po upływie terminu umowy kapitał wraz z naliczonymi odsetkami zostanie automatycznie przelany na Twoje konto Inteligo lub rachunek, z którego nastąpił przelew środków na igo lokatę z miesięczną kapitalizacją odsetek (w przypadku jego zmiany - środki wpłyną na rachunek wskazany w ostatniej przyjętej od Ciebie przez Bank dyspozycji).

 2. Oprocentowanie

  Oprocentowanie produktów oszczędnościowych w Inteligo. Więcej

  Okres umowny

  Oprocentowanie lokaty
  w skali roku

  3 miesiące

  0,01%

  6 miesięcy

  0,01%

  9 miesięcy

  0,01% - oferowana do 30.06.2016

  12 miesięcy

  0,01%

  Zysk z lokaty podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych wg zasad obowiązujących w dniu kapitalizacji odsetek.

  Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na Lokacie określane jest w stosunku rocznym i jest stałe w Okresie Umownym.

  W trakcie trwania umowy igo lokaty z miesięczną kapitalizacją odsetek nie można dopłacać do niej ani wypłacać środków. Wypłata środków pieniężnych zgromadzonych na igo lokatę z miesięczną kapitalizacją odsetek przed upływem Okresu Umownego jest równoznaczna z dyspozycją zerwania lokaty.

  W przypadku zerwania lub odstąpienia od umowy igo lokaty z miesięczną kapitalizacją odsetek otrzymasz środki pieniężne w wysokości wpłaconego kapitału lokaty. Bank nie pobiera żadnych opłat z tytułu otwarcia i prowadzenia igo lokaty z miesięczną kapitalizacją odsetek.

  Środki pieniężne zgromadzone na igo lokacie z miesięczną kapitalizacją odsetek gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym do łącznej wysokości równowartości w złotych 100 000 EURO.

 3. Opłaty

  Brak opłat za prowadzenie igo lokaty.

 4. Dodatkowe informacje

  Logujesz się do Inteligo pierwszy raz? Przeczytaj:

  • aktywacja dostępu online: na podany we wniosku o igo lokatę adres, otrzymasz wiadomość z unikatowym identyfikatorem, który posłuży do logowania do serwisu inteligo.pl, a na numer telefonu komórkowego – SMS z inicjalnym hasłem. Połączenie ze stroną logowania w serwisie internetowym jest szyfrowane i zabezpieczone certyfikatem. Po pierwszym logowaniu system poprosi Cię o nadanie nowego hasła.
  • autoryzacja transakcji w serwisie www: domyślnym sposobem autoryzacji transakcji będą kody SMS; w każdej chwili możesz zmienić narzędzie autoryzacji na kartę zdrapkę lub aplikację token – wystarczy, że po zalogowaniu do serwisu wybierzesz opcję „Dane i ustawienia”. Więcej o narzędziach autoryzacji Inteligo.
  • Bezpieczne bankowanie - pamiętaj o zasadach bezpiecznego korzystania z konta Inteligo.

  Sprawdź, jakie operacje możesz wykonać samodzielnie w serwisie www oraz z pomocą konsultanta:

  Rodzaj usługi

  Kanały dostępu

  Dyspozycja pisemna 1

  Dyspozycja elektroniczna przez email 2

  WWW
  (serwis internetowy)

  Konsultant (serwis telefoniczny)

  Sprawdzanie szczegółów i historii lokaty

  +

  +

  +

  -

  Zmiana opcji automatycznego odnowienia lokaty 

  +

  +

  -

  + 3

  Wniosek o kolejną lokatę

  +

  +

  -

  -

  Zmiana narzędzia autoryzacji

  +

  +

  +

  -

  Zmiana adresu e-mail lub korespondencyjnego w danych

  +

  +

  +

  -

  Zmiana numeru telefonu w danych

  -

  +

  +

  -

  Przypomnienie identyfikatora

  -

  +

  +

  -

  Zmiana hasła WWW i telefonicznego

  -

  +

  +

  -

  Zerwanie lokaty

  + 4

  +

  +

  +

  Zmiana numeru rachunku do wypłaty z lokaty

  -

  -

  + 5

  -

  Odstąpienie od umowy

  -

  -

  +

  +

   

  1 Oświadczenie złożone w formie pisemnej, opatrzone podpisem potwierdzonym notarialnie

  2 Oświadczenie w postaci wiadomości przesłanej z adresu poczty elektronicznej podanego w Twojej dyspozycji otwarcia lokat, lub w przypadku jego zmiany – w ostatniej przyjętej przez Bank dyspozycji dotyczącej zmiany adresu poczty elektronicznej Klienta, na adres elektroniczny Banku.

  3 Maksymalnie na 3 dni przed końcem umowy.

  4 Zerwanie lokaty w serwisie WWW jest możliwe, jeżeli posiadasz konto Inteligo.

  5 W tym przypadku konieczne jest dołączenie dokumentów potwierdzających zamknięcie pierwotnego rachunku oraz potwierdzające posiadanie nowego rachunku.

 5. Dokumenty

  Dyspozycja na wypadek śmierci 245,9 KB Pobierz
  Dyspozycja na wypadek śmierci wyłącznie dla igo lokaty 364,1 KB Pobierz
  Dyspozycja wypłaty środków z tytułu poniesionych kosztów pogrzebu 225,7 KB Pobierz
  Informacja o ryzyku stopy procentowej 125,1 KB Pobierz
  Lista dyspozycji wymagających autoryzacji kodem jednorazowym w serwisie dedykowanym dla igo lokaty z miesięczną kapitalizacją odsetek 29,5 KB Pobierz
  Odwolanie zgody marketingowej do umowy igolokaty 157,8 KB Pobierz
  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy igolokaty 157,2 KB Pobierz
  Regulamin otwierania i prowadzenia igo lokat z miesięczną kapitalizacją odsetek 276,3 KB Pobierz
  Tabela oprocentowania igo lokat do 04.11.2012 r. 81,9 KB Pobierz
  Tabela oprocentowania igo lokat od 01.04.2015 r. 85,1 KB Pobierz
  Tabela oprocentowania igo lokat od 02.01.2017 r. 92,0 KB Pobierz
  Tabela oprocentowania igo lokat od 1.07.2017 r. 32,9 KB Pobierz
  Tabela oprocentowania igo lokat od 10.11.2014 r. 104,8 KB Pobierz
  Tabela oprocentowania igo lokat od 16.04.2018 r. 63,4 KB Pobierz
  Tabela oprocentowania igo lokat od 18.01.2016 r. 144,2 KB Pobierz
  Tabela oprocentowania igo lokat od 18.07.2016 r. do 01.01.2017 r. 89,2 KB Pobierz
  Tabela oprocentowania igo lokat od 23.01.2014 r. do 9.11.2014 r. 52,9 KB Pobierz
  Tabela oprocentowania od 05.11.2012 do 21.02.2013 r. 79,3 KB Pobierz
  Tabela oprocentowania od 09.03.2015 r. do 31.03.2015 r. 81,6 KB Pobierz
  Tabela oprocentowania od 22.02.2013 do 16.05.2013 r. 79,7 KB Pobierz
  Tabela oprocentowania od 26.07.2013 do 22.01.2014 r. 36,0 KB Pobierz
  Zasady gwarantowania depozytów 328,9 KB Pobierz
  Zlecenie wypłaty środków na wypadek śmierci 164,9 KB Pobierz
  Zmiana danych osobowych klienta 176,3 KB Pobierz
  Zmiana danych osobowych klienta (klient posiadający tylko igo lokatę) 164,0 KB Pobierz