Konto indywidualne Inteligo

0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego (Konta)

0 zł za polecenie przelewu wewnętrznego i polecenie przelewu "standardowego" 
oraz zlecenia stałe – realizowane za posrednictwem usługi bankowości elektronicznej

0 zł za obsługę karty debetowej
jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wykonanych tą kartą w okresie rozliczeniowym, za który pobierana jest miesięczna opłata za obsługę karty debetowej  przekracza 99,99 PLN*

0 zł za wypłaty z bankomatów
PKO Banku Polskiego i Santander Bank Polska (dawniej BZ WBK)

*zwrot towaru lub anulowanie operacji zmniejsza wartość transakcji płatniczych w okresie rozliczeniowym, w którym nastąpił zwrot albo anulowanie bezgotówkowej transakcji płatniczej

 

Od 16 lutego 2024 r. nie otworzysz Konta Inteligo. Sprawdź ofertę PKO Banku Polskiego i otwórz konto, jakie chcesz

Otwórz konto w PKO Banku Polskim

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. O produkcie

  Poznaj korzyści posiadania konta Inteligo:

  Depozyty na koncie Inteligo są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

 2. Opłaty

  Od 1 grudnia 2019 r. obniżamy niektóre opłaty dla kont Inteligo prywatnych i firmowych. Więcej

  Wybrane opłaty

  Opłata/Prowizja w PLN
  Tytuł opłaty/prowizji Częstotliwość Kanał dostępu Dla kont ze średnim miesięcznym saldem do
  49 999,99 PLN
  Dla kont ze średnim miesięcznym saldem od
  50 000,00 PLN
  Otwarcie Konta jednorazowo   0 0
  Prowadzenie Konta miesięcznie   0 0
  Wpływ w PLN każdorazowo   0 0
  Polecenie przelewu wewnętrznego lub polecenie przelewu wewnętrznego zdefiniowanego każdorazowo Kanały samoobsługowe 0 0
  Konsultant 4 4
  Polecenie przelewu lub polecenie przelewu zdefiniowanego każdorazowo  Kanały samoobsługowe 0 0
  Konsultant 5 5

  W przypadku polecenia przelewu w ramach Kont Inteligo opłata dotyczy w szczególności standardowego polecenia przelewu.

 3. Oprocentowanie

  Wysokość środków na rachunku

  Oprocentowanie nominalne
  do 99,99 zł 0,00%
  od 100 do 3 999,99 zł 0,00%
  od 4 000 do 49 999,99 zł 0,00%
  od 50 000 zł 0,00%
 4. Dodatkowe informacje

  W Inteligo możesz założyć konto prywatne:

  • indywidualne - dla jednej osoby,
  • wspólne - dla dwóch lub trzech osób,
  • dla osób małoletnich, jeśli ukończyły 13 lat.

  Informacja dla osób małoletnich:
  Zgodnie z Regulaminem Konta Inteligo (Rozdział 2) warunkiem otwarcia konta przez małoletniego jest pisemne wyrażenie zgody przez jego przedstawiciela ustawowego. Aby korzystać jak najszybciej ze swojego konta, koniecznie przekaż do Inteligo podpisane przez Twojego przedstawiciela ustawowego Oświadczenie o wyrażeniu zgody na otwarcie i prowadzenie rachunku. Dokument przekaż:

  • kurierowi razem z podpisaną umową, jeśli otwierasz pierwsze konto Inteligo
  • pocztą, jeśli jest to Twoje kolejne konto Inteligo

  INTELIGO
  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
  Kancelaria
  ul. Partyzantów 15,
  22-411 Zamość

 5. Dokumenty

  Aktualizacja danych Kont przekształconych z Inteligo Konto Dziecka na Konto dla os. Małoletnich 190,2 KB Pobierz
  Dyspozycja prawna na wypadek śmierci 245,9 KB Pobierz
  Dyspozycja wypłaty środków z tytułu poniesionych kosztow pogrzebu 225,7 KB Pobierz
  Dyspozycja wypłaty środków z tytułu spadkobrania 226,1 KB Pobierz
  Dyspozycja wypłaty środków z tytułu ustanowionej dyspozycji na wypadek śmierci 228,1 KB Pobierz
  Dyspozycja zmiany danych osobowych 176,3 KB Pobierz
  Ogólne warunki prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez PKO Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo - obowiązujący od 1.06.2023 r 555,7 KB Pobierz
  Oprocentowanie środków pieniężnych i kredytów w ramach kont Inteligo 320,6 KB Pobierz
  Oświadczenie dotyczące pisowni nazwiska 199,6 KB Pobierz
  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konto Inteligo (w terminie 14 dni od jej podpisania) 130,1 KB Pobierz
  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w części dotyczącej karty 96,3 KB Pobierz
  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy Konta Inteligo przez małoletniego 323,8 KB Pobierz
  Oświadczenie współposiadacza 93,6 KB Pobierz
  Polecenie przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy 96,4 KB Pobierz
  Split Payment - Mechanizm Podzielonej Płatności 3,0 MB Pobierz
  Umowa Konta indywidualnego 123,3 KB Pobierz
  Umowa Konta wspólnego 138,9 KB Pobierz
  Wypowiedzenie Umowy Konta Inteligo indywidualnego 182,9 KB Pobierz
  Wypowiedzenie Umowy Konta Inteligo wspólnego 203,6 KB Pobierz
  Wypowiedzenie umowy w części dotyczącej karty debetowej (przez klienta) 151,3 KB Pobierz
  Zasady gwarantowania depozytów 328,9 KB Pobierz