Konto indywidualne Inteligo

0 zł za prowadzenie konta

0 zł za przelewy krajowe
oraz zlecenia stałe – realizowane samodzielnie przez internet

0 zł za kartę
wystarczą płatności bezgotówkowe kartą na min 100 zł miesięcznie rozliczone w okresie, za który pobierana jest miesięczna opłata za kartę

0 zł za wypłaty z bankomatów
PKO Banku Polskiego i BZ WBK

Otwórz konto indywidualne Inteligo

Jak otworzyć konto indywidualne Inteligo?

Poprzedni Następny
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Wypełnienie wniosku zajmie Ci tylko kilka minut

   Przygotuj dowód osobisty lub paszport
  • Wybór konta, karty i narzędzia autoryzacji operacji

   Wypełniając wniosek wybierz: rodzaj konta (indywidualne lub wspólne), kartę (Visa payWave „Dobro procentuje”, Visa payWave lub MasterCardPayPass), narzędzie autoryzacji do potwierdzania Twoich operacji (kody SMS, karta kodów jednorazowych) oraz uzupełnij danymi (m.in.imiona, nazwisko,nazwisko panieńskie matki, data urodzenia , seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania).
  • Twoje dane

   Podaj we wniosku: imiona, nazwisko, nazwisko panieńskie matki, datę urodzenia, serię i numer dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania).
   Pamiętaj! Podając:
   • adres e-mail, otrzymasz bezpłatnie comiesięczne wyciągi
   • numer telefonu zyskasz możliwość korzystania z Powiadomień SMS
  • Twoje zgody

   Wyrażając zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych na bieżąco będziemy Cię informowali o nowościach, promocjach i konkursach w Inteligo. Zyskasz szybki i bezpośredni dostęp do najświeższych informacji o ofercie.
  • Zatwierdzenie danych

   Zatwierdź wypełniony wniosek, który zweryfikujemy i na jego podstawie przygotujemy dla Ciebie umowę.
  • W ciągu 48 godzin na podany przez Ciebie we wniosku numer oddzwoni nasz konsultant, aby potwierdzić zawarte we wniosku dane.
  • 1
  • 2
  • Kurier dostarczy Ci przesyłkę startową zawierającą: umowę, kartę płatniczą i informacje niezbędne do korzystania z Inteligo (Twój identyfikator - zachowaj go i chroń oraz hasła pierwszego logowania)
  • Jeden egzemplarz umowy podpisz i oddaj kurierowi
  • 1
  • 2
  • 3
  • AKTYWUJEMY TWOJE KONTO. Niezwłocznie po podpisaniu i oodaniu kurierowi umowy aktywujemy Twoje konto.

  • Informacje o aktywacji otrzymasz w wiadomości email oraz SMS-em. W przypadku wymaganych dodatkowych dokumentów aktywacja nastąpi po dostarczeniu ich do Inteligo i pozytywnej weryfikacji.
   W przypadku wymaganych dodatkowych dokumentów aktywacja nastąpi po dostarczeniu ich do Inteligo i pozytywnej weryfikacji.
   • Zaloguj się do konta
   • Zmień hasło na własne oraz nadaj własny login, jeśli chcesz go używać do logowania
   • Aktywuj kartę i nadaj własny PIN
   • Korzystaj w pełni z oferty Twojego nowego konta
  • Pamiętaj, do Twojej dyspozycji są zawsze nasi konsultanci pod numerami 800 121 121 lub +48 81 535 67 89 (opłata zgodna z taryfą operatora). Infolinia czynna całą dobę przez 7 dni w tygodniu.

   Jeśli jesteś już klientem Inteligo, kolejne konto otworzysz w pełni online. Wypełnij wniosek, a umowa będzie udostępniona elektronicznie.
rozwińzwiń

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. O produkcie

  W ramach konta indywidualnego Inteligo możesz otworzyć dowolną liczbę rachunków nadając im własną nazwę - ułatwi Ci to zarządzanie Twoimi finansami. Otwierając konto Inteligo zyskujesz najbardziej przyjazny serwis oraz produkty finansowe online i już od 1 kwietnia br. możliwość złożenia wniosku Rodzina 500+. Więcej na temat złożenia wniosku

  Poznaj korzyści posiadania konta Inteligo:

  Depozyty na koncie Inteligo są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

  Otwórz konto Inteligo

 2. Opłaty

  Informacja o zmianach w Taryfie prowizji i opłat oraz w regulaminach od 4 sierpnia 2018 r. – więcej

  Wybrane opłaty

  Opłata/Prowizja w PLN
  Operacja Częstotliwość Kanał dostępu Dla kont ze średnim miesięcznym saldem do
  49 999,99 PLN
  Dla kont ze średnim miesięcznym saldem od
  50 000,00 PLN
  Otwarcie konta jednorazowo   0 0
  Prowadzenie konta miesięcznie   0 0
  Wpływ w PLN każdorazowo   0 0
  Przelew/przelew zdefiniowany w ramach
  Banku 1
  każdorazowo Kanały samoobsługowe 0 0
  Konsultant 4 4
  Przelew/przelew zdefiniowany na rachunek w innym banku (w tym do ZUS i US) każdorazowo 2 Kanały samoobsługowe 0 0
  Konsultant 5 5

  1W przypadku przelewów w ramach Kont Inteligo opłata dotyczy w szczególności przelewu standardowego, QuickMoney, MobileMoney, EmailMoney, CardMoney.

  2W przypadku płatności lub przelewu do ZUS, opłata obejmuje każdy jednorazowy przelew na określony rachunek ZUS.

  Tabela opłat i prowizji bankowych dla klientów którzy zawarli umowę Konta Inteligo od dnia 11 maja 2010 r. lub przeszli na nowe warunki cenowe 322,3 KB Pobierz
 3. Oprocentowanie

  Informujemy, że z dniem 1 października 2014 roku PKO Bank Polski SA wprowadził zmiany do Taryfy prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla posiadaczy Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, zwanej dalej "Tabelą opłat i prowizji".

  Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji, przedstawiający aktualne brzmienie dokumentu z wyróżnieniem pozycji, które uległy zmianie znajdziesz tutaj.

  Wysokość środków na rachunku

  Oprocentowanie nominalne
  Od 50 000 zł 0,00%
  Od 4000 do 49 999,99 zł 0,00%
  Od 100 do 3 999,99 zł 0,00%
  Do 99,99 zł 0,00%
 4. Dodatkowe informacje

  W Inteligo możesz założyć konto prywatne:

  • indywidualne - dla jednej osoby,
  • wspólne - dla dwóch lub trzech osób,
  • dla osób małoletnich, jeśli ukończyły 13 lat,
  • dla obcokrajowców, jeśli są rezydentami w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. "Prawo dewizowe".

  Informacja dla osób małoletnich:
  Zgodnie z Regulaminem Konta Inteligo (Rozdział 2) warunkiem otwarcia konta przez małoletniego jest pisemne wyrażenie zgody przez jego przedstawiciela ustawowego. Aby korzystać jak najszybciej ze swojego konta, koniecznie przekaż do Inteligo podpisane przez Twojego przedstawiciela ustawowego Oświadczenie o wyrażeniu zgody na otwarcie i prowadzenie rachunku. Dokument przekaż:

  • kurierowi razem z podpisaną umową, jeśli otwierasz pierwsze konto Inteligo
  • pocztą, jeśli jest to Twoje kolejne konto Inteligo

  INTELIGO
  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
  ul. Migdałowa 4,
  02-796 Warszawa

  Informacja dla obcokrajowców
  Jeśli chcesz otworzyć konto Inteligo i nie jesteś obywatelem Polski, pamiętaj, że musisz być rezydentem w rozumieniu ustawy "Prawo dewizowe" z dnia 27 lipca 2002 r oraz musisz posiadać kartę pobytu.

  Zgodnie z treścią umowy konta Inteligo:

  "Umowa zawierana jest z Klientem będącym rezydentem w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe Dz. U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1178 z późn. zm.) na podstawie oświadczenia Klienta określającego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako miejsce jego zamieszkania" (paragraf 1 ust. 2 Umowy konta indywidualnego, wspólnego i firmowego).

  Podpisanie umowy zawierającej powyższe oświadczenie powoduje, iż odpowiadasz prawnie za jego zgodność z rzeczywistością.

  Dodatkowo należy pamiętać, by przy wizycie kuriera w celu weryfikacji posiadać przy sobie dokument podany we wniosku oraz ważną kartę pobytu.

 5. Dokumenty

  Dyspozycja prawna na wypadek śmierci 256,1 KB Pobierz
  Dyspozycja wypłaty środków z tytułu poniesionych kosztow pogrzebu 286,0 KB Pobierz
  Dyspozycja wypłaty środków z tytułu spadkobrania 286,2 KB Pobierz
  Dyspozycja wypłaty środków z tytułu ustanowionej dyspozycji na wypadek śmierci 287,5 KB Pobierz
  Dyspozycja zmiany danych osobowych 136,5 KB Pobierz
  Ogólne warunki prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo – od 1 listopada 2016 424,6 KB Pobierz
  Oprocentowanie środków pieniężnych i kredytów w ramach kont Inteligo 235,1 KB Pobierz
  Oświadczenie dotyczące pisowni nazwiska 133,6 KB Pobierz
  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konto Inteligo (w terminie 14 dni od jej podpisania) 97,0 KB Pobierz
  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w części dotyczącej karty 73,9 KB Pobierz
  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy Konta Inteligo przez małoletniego 301,5 KB Pobierz
  Oświadczenie współposiadacza 68,4 KB Pobierz
  Polecenie przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy 83,4 KB Pobierz
  Split Payment - Mechanizm Podzielonej Płatności 3,0 MB Pobierz
  Umowa Konta indywidualnego 149,6 KB Pobierz
  Umowa Konta wspólnego 317,8 KB Pobierz
  Wypowiedzenie Umowy Konta Inteligo indywidualnego 163,1 KB Pobierz
  Wypowiedzenie Umowy Konta Inteligo wspólnego 174,1 KB Pobierz
  Wypowiedzenie umowy w części dotyczącej karty debetowej (przez klienta) 72,4 KB Pobierz
  Zasady gwarantowania depozytów 328,9 KB Pobierz