Jak unikać zagrożenia

Bankowość elektroniczna to znak naszych czasów – korzystanie z niej jest wygodne i szybkie, oszczędza nasz czas i pieniądze. Rosnąca popularność e-bankowości niesie za sobą jednak również wiele zagrożeń, wynikających z jednej strony ze wzmożonej aktywności przestępców na tym polu, z drugiej zaś z nieznajomości lub lekceważenia przez internautów podstawowych zasad bezpiecznego bankowania w sieci.

Stylizowana ikona wiadomości

Jak uniknąć zagrożeń czyhających w sieci?

Miej świadomość ich istnienia, a jeśli korzystając z elektronicznych usług bankowych zachowasz czujność i zdrowy rozsądek oraz będziesz stosować się do podstawowych zasad korzystania z bankowości elektronicznej, Twoje dane oraz pieniądze pozostaną bezpieczne.

Pamiętaj, że Bank nigdy nie będzie wymagał od Ciebie:

 • podania kodu jednorazowego podczas logowania do serwisu internetowego ani bezpośrednio po zalogowaniu do niego,
 • podania kilku kodów jednorazowych jednocześnie, jeden kod jednorazowy służy do potwierdzenia jednej dyspozycji (wyjątkiem jest konieczność użycia dwóch kodów podczas aktywacji lub zmiany nowego narzędzia autoryzacji),
 • podania ani aktualizacji danych osobowych i/lub teleadresowych po zalogowaniu do serwisu,
 • podania podczas korzystania z serwisu internetowego danych karty płatniczej takich jak: numer karty, data ważności, kod CVV2/CVC2 (trzycyfrowy kod weryfikacyjny, znajdujący się na rewersie karty),
 • podania kodu jednorazowego do uwierzytelnienia, identyfikacji, potwierdzenia adresu IP  Twojego komputera, itp.
 • zatwierdzenia kodem autoryzacyjnym rzekomej zmiany formatu numeru rachunku (PKO Bank Polski nie wprowadza takiej zmiany),
 • zainstalowania dodatkowych zabezpieczeń w postaci np. certyfikatu e-security, aplikacji antywirusowej lub innego dodatkowego oprogramowania na komputerze bądź telefonie. Jeśli spotkasz się z prośbą o pobranie takiego oprogramowania, skontaktuj się z konsultantem Inteligo pod numerem 800 121 121 (brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju, w pozostałych przypadkach – opłata zgodna z taryfą operatora) lub +48 81 535 67 89 (do połączeń z zagranicy i z telefonów komórkowych; opłata zgodna z taryfą operatora) – to najprawdopodobniej próba oszustwa. Instalując program czy aplikację nieznanego pochodzenia, ryzykujesz zainfekowanie urządzenia, z którego korzystasz, złośliwym oprogramowaniem, które może umożliwić cyberprzestępcom przejęcie kontroli  nad wysyłanymi na Twój numer telefonu SMS-ami z kodami autoryzacyjnymi, a tym samym nad dostępem do Twoich pieniędzy.

Przypominamy:

 • Jeżeli podczas logowania do serwisu zauważysz nietypowe komunikaty lub prośby o podanie kodów autoryzacyjnych danych osobowych bądź innych poufnych danych, natychmiast zgłoś ten fakt konsultantowi Inteligo pod numerem 800 121 121 (brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju, w pozostałych przypadkach – opłata zgodna z taryfą operatora) lub +48 81 535 67 89 (do połączeń z zagranicy i z telefonów komórkowych; opłata zgodna z taryfą operatora).Kody jednorazowe służą wyłącznie do autoryzacji zleconej w serwisie dyspozycji (np. zlecenia przelewu, założenia lokaty, spłaty kredytu, zmiany danych korespondencyjnych, definiowania płatności lub zleceń stałych, płatności za zakupy w Internecie, itp.). Pole do wprowadzenia kodu pojawia się na ekranie potwierdzenia, po wprowadzeniu wszystkich danych operacji. Wyjątek stanowi logowanie do Platformy Usług Elektronicznych ZUS, które – ze względów bezpieczeństwa i z uwagi na szczególną poufność danych – wymaga dodatkowego potwierdzenia kodem autoryzacyjnym.
 • Jeżeli do autoryzacji operacji używasz kodów SMS, przed potwierdzeniem transakcji zlecanej w serwisie internetowym zawsze uważnie czytaj treść otrzymanego SMS-a, aby upewnić się, że dotyczy on właściwej operacji, a numer rachunku odbiorcy oraz kwota transakcji są zgodne ze złożonym przez Ciebie zleceniem. W SMS-ie z kodem autoryzacyjnym znajduje się informacja o tym, że kod został wygenerowany i wysłany w celu zatwierdzenia konkretnej dyspozycji przelewu na podany w wiadomości SMS numer rachunku i kwotę. Otrzymanie takiego SMS-a w przypadku, gdy przelew nie był przez Ciebie zlecany, powinno wzbudzić Twój niepokój. Jeżeli zostaniesz poproszony o podanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego mimo, że żadna dyspozycja nie był przez Ciebie zlecana, nie wprowadzaj żądanych danych i niezwłocznie skontaktuj się z konsultantem Inteligo pod numerem 800 121 121 (brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju, w pozostałych przypadkach – opłata zgodna z taryfą operatora) lub +48 81 535 67 89 (do połączeń z zagranicy i z telefonów komórkowych; opłata zgodna z taryfą operatora).
 • W trosce o ochronę przed wyłudzeniem poufnych danych i innymi oszustwami internetowymi należy korzystać tylko ze stacji roboczych wyposażonych w program antywirusowy, przeprowadzać jego bieżące aktualizacje i systematycznie skanować nim komputer.

Kilka ważnych rad

 • Korzystając z bankowości elektronicznej, staraj się używać komputera osobistego, unikaj komputerów w kawiarenkach internetowych czy innych miejscach publicznych, a także z ogólnodostępnych sieci WiFi.
 • Adres strony internetowej Banku wprowadzaj w oknie przeglądarki ręcznie.
 • Zawsze upewnij się, że wprowadzony adres internetowy Banku jest poprawny.
  • Upewnij się, czy połączenie jest szyfrowane, sprawdzając czy adres strony w oknie przeglądarki wygląda następująco: https://inteligo.pl/secure/igo2, oraz czy na pasku u dołu ekranu lub przy polu adresowym pojawia się ikona z zamkniętą kłódką. Po kliknięciu na kłódkę sprawdź poprawność certyfikatu.
 • Uważaj, w Internecie stale pojawiają się nowe wirusy, dlatego przeprowadzaj częste aktualizacje oprogramowania antywirusowego.
 • Pamiętaj o częstej aktualizacji oprogramowania, systemu operacyjnego i przeglądarek internetowych. Aktualne poprawki (z ang. "patch") publikowane są na stronach producentów programów i stanowią skuteczne zabezpieczenie.
 • Nie instaluj na komputerze ani telefonie oprogramowania pochodzącego z nieznanych źródeł – Bank nigdy nie prosi o zainstalowanie dodatkowych zabezpieczeń w postaci np. certyfikatu e-security, aplikacji antywirusowej lub innego dodatkowego oprogramowania.
 • Nie odpowiadaj na wiadomości e-mailowe, których autorzy proszą o ujawnienie czy zweryfikowanie Twoich danych osobowych, informacji dotyczących numeru konta, karty kredytowej czy kodów jednorazowych.

A ponadto

 • Nigdy nie udostępniaj osobom trzecim poufnych danych: identyfikatora, haseł dostępu, kodów jednorazowych z narzędzi autoryzacyjnych, nie podawaj tych danych na stronach nieszyfrowanych oraz innych niż strony Banku.
 • Nie przechowuj haseł ani narzędzi autoryzacyjnych w miejscach, w których ktoś mógłby je łatwo znaleźć.
 • Nie zapisuj nigdzie haseł ani PIN-u. Otrzymane z Banku hasło lub PIN na wydruku, zapamiętaj, a następnie zniszcz.
 • Nie używaj tego samego hasła, którego używasz do logowania się w Banku, na innych stronach internetowych.
 • Jeśli zmieniasz swoje hasło, wybierz takie, którego nie można łatwo odgadnąć – niech to będzie kombinacja liter i cyfr.
 • Sprawdzaj regularnie wyciągi bankowe, dotyczące operacji dokonywanych zarówno kartą debetową, wydawaną do rachunku, jak i kartą kredytową.
 • Nigdy nie odchodź od komputera po zalogowaniu na swoim rachunku bankowym.
 • Upewnij się, że po zakończeniu działań na Twoim rachunku nastąpiło poprawne wylogowanie poprzez opcję "Wyloguj".
 • Pamiętaj! Jeżeli cokolwiek wzbudzi Twój niepokój skontaktuj się telefonicznie z konsultantem
  Inteligo pod numerem 800 121 121 (brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju, w pozostałych przypadkach – opłata zgodna z taryfą operatora) lub +48 81 535 67 89 (do połączeń z zagranicy i z telefonów komórkowych; opłata zgodna z taryfą operatora).

Więcej o zasadach bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej:

Nie daj się okraść w internecie

P jak phishing

Nie daj się złowić w sieci

Uwaga na nowe zagrożenia w sieci