Konto wspólne Inteligo

0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego (Konta)

0 zł za obsługę karty debetowej
jeżeli suma transakcji bezgotówkowych wykonanych tą kartą w miesięcznym okresie rozliczeniowym, za który pobierana jest miesięczna opłata za obsługę karty debetowej przekracza 99,99 PLN*

0 zł za polecenia przelewu wewnętrznego i polecenia przelewu standardowego
oraz zlecenia stałe – realizowane samodzielnie za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej*

0 zł za wypłaty z bankomatów
PKO Banku Polskiego i Santander Bank Polska (dawniej BZ WBK)

*zwrot towaru lub anulowanie operacji zmniejsza wartość transakcji płatniczych w okresie rozliczeniowym, w którym nastąpił zwrot albo anulowanie bezgotówkowej transakcji płatniczej
 

Od 16 lutego 2024 r. nie otworzysz Konta Inteligo. Sprawdź ofertę PKO Banku Polskiego i otwórz konto, jakie chcesz

Otwórz konto w PKO Banku Polskim

Szczegóły oferty

Rozwiń wszystkie
 1. O produkcie

  Konto wspólne Inteligo: idealne, by tworzyć z kimś wspólny portfel.
  W serwisie internetowym Inteligo masz możliwość złożenia wniosku Rodzina 500+ oraz Dobry start online. Więcej na temat złożenia wniosku 500+, więcej na temat złożenia wniosku Dobry start

  • Bezpłatnie prowadzone nawet dla 3 osób
  • Pełne uprawnienia dla każdego współwłaściciela – każdy może dowolnie dysponować kontem i zgromadzonymi na nim środkami
  • Indywidualne dane do logowania i autoryzowania operacji - pomimo, że konto jest wspólne, każdy ze współwłaścicieli otrzymuje własny identyfikator i hasła, oraz wybiera metodę autoryzacji transakcji, która mu najbardziej odpowiada
  • Dostęp do wszystkich otwartych w ramach Inteligo rachunków płatniczych - dotyczy to zarówno rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych, jak i również rachunku oszczędnościowego i lokat
  • Własne ustawienia – każdy z współwłaścicieli może wybrać format wyciągów, włączyć ich szyfrowanie, wybrać sposób przekazywania powiadomień, utworzyć indywidualną listę odbiorców
  • Możliwość złożenia wniosku Rodzina 500+ oraz Dobry start online

  Możesz mieć kilka kont wspólnych – każde z różnymi współwłaścicielami.

  Jedno konto – nawet 3 współwłaścicieli.

  Konto wspólne przeznaczone jest dla osób, które chcą zarządzać swoimi środkami w ramach jednego portfela. Współwłaścicielem nie musi być osoba spokrewniona, ważne tylko, aby każdy miał ukończone 13 lat, posiadał miejsce stałego zamieszkania na terenie RP i legitymował się ważnym dokumentem tożsamości.

  Każdy otrzymuje własny identyfikator i hasła, oraz wybiera metodę autoryzacji transakcji, która mu najbardziej odpowiada. Otwierając konto wspólne zyskujecie przyjazny serwis oraz produkty finansowe online, a w tym:

  Depozyty na koncie Inteligo są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

 2. Jak otworzyć konto wspólne Inteligo?

  Od 16 lutego 2024 r. nie otworzysz Konta Inteligo. Sprawdź ofertę PKO Banku Polskiego i otwórz konto, jakie chcesz

  Otwórz konto w PKO Banku Polskim

 3. Opłaty

  Od 1 grudnia 2019 r. obniżamy niektóre opłaty dla kont Inteligo prywatnych i firmowych. Więcej

  Wybrane opłaty

  Opłata/Prowizja w PLN

  Tytuł opłaty/prowizji

  Częstotliwość

  Kanał dostępu

  Dla kont ze średnim miesięcznym saldem do
  49 999,99 PLN

  Dla kont ze średnim miesięcznym saldem od
  50 000,00 PLN

  Prowadzenie Konta

  miesięcznie

   

  0

  0

  Wpływ w PLN

  każdorazowo

   

  0

  0

  Polecenie przelewu wewnętrznego lub polecenie przelewu wewnętrznego zdefiniowanego

  każdorazowo

  Kanały samoobsługowe

  0

  0

  Konsultant

  4

  4

  Polecenie przelewu lub polecenie przelewu zdefiniowanego

  każdorazowo

  Kanały samoobsługowe

  0

  0

  Konsultant

  5

  5

  W przypadku polecenia przelewu w ramach Kont Inteligo opłata dotyczy w szczególności standardowego polecenia przelewu.

 4. Oprocentowanie

  Wysokość środków na rachunku
  Oprocentowanie nominalne
  do 99,99 zł 0,00%
  od 100 do 3 999,99 zł 0,00%
  od 4 000 do 49 999,99 zł 0,00%
  od 50 000 zł 0,00%
 5. Dodatkowe informacje

  Konto wspólne Inteligo:

  • dla dwóch lub trzech osób – nie muszą być z Tobą spokrewnione,
  • dla osób małoletnich, jeśli ukończyły 13 lat.

  Informacja dla osób małoletnich:
  Zgodnie z Regulaminem Konta Inteligo (Rozdział 2) warunkiem otwarcia konta przez małoletniego jest pisemne wyrażenie zgody przez jego przedstawiciela ustawowego: 'Oświadczenie o wyrażeniu zgody na otwarcie i prowadzenie rachunku'. Dokument powinien być przekazany:

  • kurierowi razem z podpisaną umową pierwszego konto Inteligo
  • pocztą, jeśli to kolejne konto Inteligo

  INTELIGO
  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
  Kancelaria
  ul. Partyzantów 15,
  22-411 Zamość

 6. Dokumenty