Pytania i odpowiedzi

FAQ to najczęściej zadawane pytania związane z kontem Inteligo. Aby odnajdywanie interesujących Cię informacji nie sprawiało Ci problemów, wszystkie pytania zostały poszeregowane tematycznie. Wybierz jedną z dostępnych kategorii pytań.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami.

Zarówka

Inteligo w PKOBP SA

Rozwiń wszystkie
 1. Który bank prowadzi konta Inteligo?

  Bank prowadzący konta Inteligo to Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38 REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł.

 2. Co to oznacza, że konto jest prowadzone przez PKO Bank Polski?

  Oznacza to, że PKO Bank Polski prowadzi rachunki w ramach kont Inteligo i wykonuje zlecane przez Ciebie operacje finansowe.

 3. Kto obsługuje konta Inteligo?

  Obsługę konta Inteligo prowadzonego przez PKO BP zapewnia Inteligo Financial Services S.A. Inteligo Financial Services S.A. jest spółką, która oferuje rozwiązania informatyczne umożliwiające stworzenie i uruchomienie zdalnego dostępu do rachunków bankowych instytucjom finansowym działającym w ramach Grupy Kapitałowej PKO BP. Prowadzi również sprzedaż produktów finansowych zewnętrznych partnerów (fundusze inwestycyjne, obligacje Skarbu Państwa, ubezpieczenia oraz doładowania telefonów komórkowych) oraz zapewnia obsługę kont indywidualnych i firmowych Inteligo.
  Inteligo Financial Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000012622; NIP: 525-21-53-450, REGON: 016236210, kapitał zakładowy (wpłacony i zarejestrowany) 99 528 069 zł.

 4. Jaki jest związek Inteligo Financial Services S.A. z PKO Bankiem Polskim?

  PKO Bank Polski jest właścicielem 100% akcji Inteligo Financial Services S.A.

 5. Kto zasiada w Zarządzie Inteligo Financial Services S.A.?

  Skład Zarządu Inteligo Financial Services S.A. jest następujący:

  • Bogusław GWIAZDA - Prezes Zarządu
  • Adam MARCINIAK - Wiceprezes Zarządu
  • Adam SEKUŁA - Wiceprezes Zarządu
 6. Kto zasiada w Radzie Nadzorczej Inteligo Financial Services S.A.?

  Skład Rady Nadzorczej Inteligo Finanacial Services S.A. jest następujący:

  • Bartosz Drabikowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Piotr Alicki - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Paweł Borys - Członek Rady Nadzorczej
  • Marek Cybulski - Członek Rady Nadzorczej

           Arkadiusz Zabłoński – Sekretarz Rady Nadzorczej

 7. Kto zasiada w Zarządzie PKO Banku Polskiego?

  Skład Zarządu PKO Banku Polskiego jest następujący:

  • Zbigniew Jagiełło - Prezes Zarządu Banku
  • Piotr Stanisław Alicki - Wiceprezes Zarządu Banku odpowiedzialny za Obszar Informatyki i Usług
  • Bartosz Drabikowski - Wiceprezes Zarządu Banku odpowiedzialny za Obszar Finansów i Rachunkowości, Dyrektor Finansowy
  • Piotr Mazur - Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego odpowiedzialny za Obszar Zarządzania Ryzykiem
  • Jarosław Myjak - Wiceprezes Zarządu Banku odpowiedzialny za Obszar Rynku Korporacyjnego
  • Jacek Obłękowski - Wiceprezes Zarządu Banku odpowiedzialny za Obszar Rynku Detalicznego
  • Jakub Papierski - Wiceprezes Zarządu Banku odpowiedzialny za Obszar Bankowości Inwestycyjnej
 8. Kto jest akcjonariuszem PKO Banku Polskiego?

  Większościowym akcjonariuszem PKO Banku Polskiego jest Skarb Państwa. Pozostała cześć udziałów Banku spoczywa w rękach prywatnych i korporacyjnych inwestorów.

 9. Jak funkcjonuje Tabela Opłat i Prowizji (TOiP) konta Inteligo w ofercie PKO Banku Polskiego (np. opłata za prowadzenie konta)?

  TOiP konta Inteligo jest częścią Tabeli Opłat i Prowizji Banku. Jej zapisy odnoszą się jedynie do rachunków prowadzonych w ramach kont Inteligo.

 10. Czy konta Inteligo są obsługiwane w oddziałach PKO Banku Polskiego?

  Posiadacz konta Inteligo w oddziale Banku może dokonać:
  • wpłat gotówkowych na rachunki kont Inteligo,
  • przelewów z rachunków prowadzonych w oddziałach PKO Banku Polskiego na rachunki konta Inteligo,
  • wypłat gotówkowych za pomocą karty debetowej Inteligo, jeżeli placówka jest wyposażona w terminal POS,
  • wypłat gotówkowych w bankomatach.
 11. Czy mogę korzystać z sieci bankomatów PKO Banku Polskiego?

  Oczywiście. Możesz korzystać z sieci bankomatów PKO Banku Polskiego w celu dokonywania wypłat gotówki. Obecnie wszyscy posiadacze prywatnych kont Inteligo mogą korzystać z bankomatów PKO Banku Polskiego za darmo.

 12. Czy mogę korzystać z funkcji depozytowej bankomatów PKO Banku Polskiego?

  Obecnie nie ma takiej możliwości.

 13. Czy mogę dokonywać wpłat na konto Inteligo w placówce PKO Banku Polskiego?

  Tak. W oddziałach PKO Banku Polskiego możesz dokonywać wpłat na rachunki kont Inteligo bezpłatnie.

 14. Czy można wypłacać gotówkę z konta Inteligo w oddziałach i agencjach PKO Banku Polskiego?

  Tak. wypłaty gotówki kartami płatniczymi Inteligo są możliwe w terminalach POS, które są dostępne we wszystkich agencjach i w wybranych oddziałach PKO Banku Polskiego. 

 15. Czy mogę sprawdzić saldo/historię rachunku konta Inteligo w oddziale PKO Banku Polskiego?

  Nie. Te informacje są dostępne w serwisach Inteligo: serwisie internetowym,  Serwisie mobilnym, serwisie SMS serwisie telefonicznym, u konsultanta oraz w bankomatach PKO Banku Polskiego (z wyłączeniem karty kredytowej Inteligo Visa payWave oraz karty Inteligo Visa payWave „Dobro procentuje”).

 16. Czy mogę wysłać EmailMoney do osoby, która posiada konto w PKO Banku Polskim?

  Usługa ta działa tylko w ramach kont Inteligo i tylko jego klienci mogą odbierać przesłane EmailMoney pieniądze. Jeśli wyślesz EmaiMoney do osoby posiadającej inne konto niż Inteligo, otrzyma ona powiadomienie, ale będzie je mogła odebrać dopiero po otwarciu konta Inteligo.

 17. Czy mogę wysłać QuickMoney do osoby, która posiada konto w PKO?

  Nie. Przelew QuickMoney możliwy jest jedynie pomiędzy rachunkami prowadzonymi w ramach kont Inteligo.

 18. Czy są możliwe przelewy natychmiastowe z konta Inteligo na inne rachunki w PKO Banku Polskim?

  Tak. Istnieje możliwość szybkiej realizacji przelewu pomiędzy kontem Inteligo, a rachunkami prowadzonymi przez PKO Bank Polski. Po upływie kilkunastu minut odbiorca posiadający rachunek w PKO Banku Polskim będzie mógł skorzystać z otrzymanych w ten sposób środków. Jeżeli przelew zostanie zlecony w godzinach 23:00-6:00, zostanie zaksięgowany na koncie PKO Banku Polskiego po godzinie 6:00.

 19. Czy za przelewy do PKO Banku Polskiego jest pobierana prowizja?

  Przelewy pomiędzy rachunkami kont Inteligo, a innymi rachunkami prowadzonymi przez PKO Bank Polski są bezpłatne.

 20. Jaka jest różnica między prowadzeniem konta, a obowiązkami banku wynikającymi z umowy?

  Prowadzenie konta oznacza bieżącą obsługę konta Inteligo, zaś konkretnym przykładem obowiązku banku wynikającego z umowy jest obowiązek terminowej realizacji dyspozycji przelewów zlecanych przez klienta.